Webbinarium den 23 september. Anmäl dig idag!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hur finansierar vi nödvändiga åtgärder för att nå klimatmålen?
 
Åtgärder och investeringar behöver göras om fastighetssektorn ska nå de uppsatta klimatmålen. Men hur löser vi finansieringen? I det här webbinariet tittar vi på några exempel hur nödvändiga energieffektiviseringsåtgärder kan finansieras. 
När: Onsdagen den 23 september
Tid: Klockan 09.30-11.15
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
 
Agenda

9:30

Inledning, problemformulering. Vi vet vad vi behöver göra för klimatmålen, men hur hittar vi finansieringslösningar. Idag hör vi några exempel. Energikontoret och EEF

9:40-10:00

EnOff – ett projekt för att motivera och förenkla investeringar i offentlig sektor

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen

Finansieringstjänster för små och stora energieffektiviseringsprojekt via EEF och privata aktörer

Mikael Gustafsson, Energieffektiviseringsföretagen
 
10:00-10:20

Hur en garanterad energibesparing till fast pris kan möta offentliga beställares behov. Praktiskt exempel på finansiering av nödvändiga åtgärder i ett kommunalt bestånd.

Håkan Olsson, Caverion

10.20-10:30 - Paus

10:30-10:50

Gröna lån och Gröna obligationer, möjlighet för kommuner och kommunala bolag att finansiera energieffektivisering, samt en internationell utblick om hållbar finansiering.

Björn Bergstrand, Kommuninvest

10:50-11:15 Frågestund 
 
 
Kontakt
Energikontoret Storsthlm

Emelie Emanuelsson
emelie.emanuelsson@storsthlm.se
073-917 94 41