Framtidens socialtjänst
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Webbsändning om översynen av socialtjänstlagen
 
Missa inte SKR:s webbseminarium om utredningen Framtidens socialtjänst. Vad innebär utredningens förslag för kommunerna? Vilka är de viktigaste frågorna ur SKR:s perspektiv? Vad tycker organisationerna SSR och Vision? Seminariet är kostnadsfritt och du kan chatta in frågor under sändning.

Tid: fredag 28 augusti kl. 10–12
Seminariet kan ses i efterhand till och med 11 september 2020.

Medverkande:
Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR
Fredrik Lennartsson, avdelningschef SKR
Ylva Lindblom, förbundsjurist SKR
Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg Vision

Webbseminarium Framtidens socialtjänst
 
Positiva förslag för en mer tillgänglig socialtjänst
 
SKR är positiva till många av förslagen i utredningen om en ny socialtjänstlag som presenterades 26 augusti, bland annat till att socialtjänsten får möjlighet att ge tidigt riktade insatser utan biståndsbedömning och att barnperspektivet stärks.

– Det är ett viktigt steg för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och gör det möjligt att snabbare ge riktade insatser, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.

SKR är däremot kritiska till förslaget att en social planeringsskyldighet ska införas i plan- och bygglagen och att utredningen inte gått till botten med socialtjänstens yttersta ansvar.

SKR kommenterar utredningen Framtidens socialtjänst
 
Mer från SKR 
 
 
Personlig assistans – nytt om sjuklön
Augusti–september ger staten generösare ersättning för sjuklönekostnader. SKR har tagit fram ett förslag hur kommuner kan hantera utbetalning sjuklöner för personliga assistenter.
Hantera sjuklön personlig assistans
 
Krav på regellättnader med anledning av covid-19
Under våren har SKR skickat in en rad hemställningar till regeringen med krav på regellättnader som måste till för att socialtjänsten ska klara att ge ett bra stöd och hantera effekterna av pandemin. Vissa av kraven har hörsammats, medan andra fått svagare respons från regeringen. SKR har nu fortsatt dialog med regering och myndigheter.
SKR:s hemställningar om lättnader för socialtjänsten
 
Kurser och konferenser 
 
 
2 SEPTEMBER
Effektivare arbetssätt i socialtjänsten
Effekten av coronapandemin och demografiska utmaningar ökar trycket på kommunerna. Hur kan socialtjänsten använda resurserna mer effektivt? SKR bjuder in till en heldag om förändringsledning, digitalisering och smarta arbetssätt.
Effektivare arbetssätt
 
8 SEPTEMBER
Administratör i socialtjänsten
Som administratör i socialtjänsten krävs ofta ett brett kunnande. Under en heldag lär du dig de viktigaste lagarna, den kommunala organiseringen och andra frågor du behöver känna till. 
Administratör i socialtjänsten
 
11 SEPTEMBER
Barnets rättigheter vid vårdnadstvister
Konflikter och vårdnadstvister påverkar ofta barnen negativt. Hur kan socialtjänst och domstolar se till barnets rättigheter, och vad innebär det att barnets bästa är avgörande? 
Barns rättigheter, vårdnadstvister
 
15 SEPTEMBER
Nära vård i kommunerna
Hur går det för nära vård i kommunerna? Hur har covid-19 påverkat arbetet? Under en heldag  ger SKR en bild av läget i landet och dyker ner i konkreta exempel kring mobila team, rehabiliterande arbetssätt, kompetensutveckling och personcentrerad vård.
Nära vård
 
16 SEPTEMBER
IBIC – bromskloss eller hävstång?
Individens Behov i Centrum (IBIC) ska stärka individers delaktighet i utredning, planering och vid genomförande och uppföljning av insatser. Men ibland känns IBIC mer som en byråkratisk utmaning än ett strategiskt instrument. Hur får vi det att fungera bättre?
IBIC
 
Nytt från omvärlden 
 
 
Förlängt besöksförbud på äldreboende
Besöksförbudet på äldreboende förlängs till och med den 30 september 2020. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att se över om besöksförbudet ska fortsätta gälla efter det eller ersättas av andra regler som kan förhindra spridning av covid-19.
Beslut om förlängt besöksförbud
Uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
 
Ny statistik om äldre med covid-19
Socialstyrelsen har tagit fram ny statistik om äldre med covid-19 som vårdats på sjukhus. Statistiken omfattar alla äldre på särskilt boende och med hemtjänst som avlidit i covid-19 fram till 12 augusti samt andelen som vårdats på sjukhus.
Fler med hemtjänst har fått sjukhusvård
 
Redaktör 
Sofia Karlsson 
Ansvarig utgivare 
Karin Falck
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00