Utbildningsnytt #177
 
Ny lärplattform - nya möjligheter
 
Under sommaren har Trafikverksskolan introducerat vår nya lärplattform. Det är här du bokar dig på och följer upp dina kurser, hittar instuderingsmaterial, förtester och genomför digitala kurser. 

I lärplattformen kommer du nu, bland annat, att på egen hand följa upp din egen eller dina medarbetares utveckling, få ut statistik och intyg samt genomföra olika utbildningsmoment före, under och efter utbildningstillfället. Du kommer även att kunna boka och avboka dig direkt i plattformen samt boka boende i samband med kurs i Ängelholm. Många delar av plattformen är på plats och används nu fullt ut medan några funktioner fortfarande är under bearbetning. Vi räknar med full funktion under tidig höst.

Du kommer till lärplattformen genom att söka upp önskad kurs på www.trafikverksskolan.se. Du kan även läsa mer om möjligheter i vår lärplattform i Användarguiden och Chefsguiden.
Gå säkert på kurs
 
Med anledning av coronapandemin har Trafikverksskolan vidtagit åtgärder för att säkra kursdeltagarnas och utbildarnas säkerhet. Bland annat kan nämnas:
  • För att underlätta att hålla avstånd väljer vi lokaler som är rymliga alt minskar antalet deltagare på kursen.
  • Handsprit finns lättillgängligt
  • Vid praktiska övningar där det är svårt att hålla avstånd tillhandahåller vi munskydd till den som önskar
  • Hela tiden påminner vi om att tvätta händer, hosta i armvecket, hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom.
  • Gjort om ett flertal kurser till digitala (där det är möjligt).
Vårt mål är att alla ska känna sig säkra när man går på kurs hos Trafikverksskolan.
Kommande kurser
 
Allmän järnvägsteknik 
 
Introduktion till järnvägsteknik för dig som ska börja arbeta med järnväg. Kursen erbjuds i tre målgruppsanpassade varianter, tekniker, administratör eller ingenjör. Kursen genomförs i de unika övningsanläggningarna i Ängelholm.

Allmän järnvägsteknik för tekniker
Klicka här för att se kursdatum, läsa mer och anmäla dig

Allmän järnvägsteknik för administratörer
Klicka här för att se kursdatum, läsa mer och anmäla dig

Allmän järnvägsteknik för ingenjörer
Klicka här för att se kursdatum, läsa mer och anmäla dig
Ny kurs! Så tar du hand om din bro
 
Den här är en helt ny kurs och den vänder sig till dig som äger och förvaltar anläggningsobjekt eller byggnadsverk, ex.vis broar.

Kursdatum:
20 oktober, Uppsala

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Vägplanering, vägutformning
samt drift och underhåll av vägar
 
Vägens hela livscykel, från planering och projektering till drift och underhåll. Förståelse för principerna för dimensionering av en väg liksom för vägskötsel sommar- och vintertid.

Kursdatum:
11 november, Uppsala (OBS! endast två platser lediga)

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.
Vägmärkeskontroll ATK-objekt
 
Ger behörighet att genomföra vägmärkeskontroll på ATK-objekt.

Kursdatum:
3 september, Skillingaryd
17 september, Fällfors


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Ibruktagandeledare Bana
 
Leda och planera en ibruktagandebesiktning av bantekniska arbeten.

Kursdatum:
19-23 oktober, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Underhåll och revision av spårväxlar
 
Inmätning, slipning och justering av tungor, räler, korsningar och övriga spårväxeldetaljer samt förebyggande underhåll.

Kursdatum:
12-22 oktober, Ängelholm (OBS! endast en ledig plats kvar)

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Byggherreansvar enligt ellagstiftningen
 
Ellagstiftning med inriktning mot elsäkerhet samt det ansvar innehavaren har.

Kursdatum:
15 september, via Skype
8 oktober, Göteborg
5 november, Jönköping
26 november, Solna


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BEBYGGEL
Lågspänningsanläggningar
 
Hjälpkraftnätet med tillhörande järnvägsspecifika lågspänningsanläggningar inom Trafikverkets kraftförsörjning.

Kursdatum:
21 oktober, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kontaktledningsprojektering
 
Olika steg i inom kontakledningsprojektering samt upprättning av bygghandlingar för kontaktledningsanläggningen.

Kursdatum:
12 oktober, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
 
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
wwwww.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 7:45-16:15
fredagar 7:45-13:00
Besöksadress: Banskolevägen 11

Kursanmälan gör du via Trafikverksskolans nya lärplattform.

Önskas logi för kurs i Ängelholm, ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.