Läs om bland annat: Ramavtal inte exklusivt för leverantören, SKR kommenterar EU-dom om samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
September 2020
 
 
Domar
 
 
Hovrätten: Ramavtal inte exklusivt
Allmänna avtalsrättsliga principer gäller, enligt domstolen.
Någon ensamrätt för leverantören fanns inte
 
Utvärdering måste omfatta pris – även för ramavtal
Priset hade betydelse vid den förnyade konkurrensutsättningen, men det räckte inte.
Målet har överklagats till HFD
 
Utvärderingsmodell var för otydlig
Staden satte betyg utifrån ”hur fina” plaggens färger var.
Inte tillräckligt objektivt för domstolen
 
Övrigt
 
 
Samverkan om stödtjänster
EU-domstolens dom i mål C-796/18, ISE, öppnar för samarbete om administrativa tjänster utan upphandling.
SKR kommenterar domen, som kom i maj
 
Kurser
 
 
Översiktskurs - 17 september 2020
En webbsänd endagskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Tid: 17 september 2020
Plats: Webbsänds
Anmälan
 
Redaktör
Daniel Ekwall
daniel.ekwall@skr.se
08-452 79 71
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se