Hyresgästanpassning Fleminggatan 20
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
LA-gruppens informationsbrev gällande hyresgästanpassning på Fleminggatan 20 (Brädstapeln 13)
 
Hej !

Dags för ett nytt informationsbrev från LA-Gruppen för veckorna 37-38.

Ombyggnationen på Fleminggatan 20 fortlöper som planerat och vi är nu ca 60-70 personer på arbetsplatsen vilket sätter stora krav på oss i organisationen samt att vi har restriktioner vad gäller pandemin som ställer stora krav på matrum och planering från vår sida som vi hanterar och arbetar med varje dag likt många andra kollegor i Sverige.

Vi har nu äntligen fått besked att restriktioner lättar inom en snar framtid, men det gäller att i fortsättningen vara försiktig och ha detta i åtanke.Vi hälsar Svevia välkomna till sina helt nya lokaler och till SATS GYM som har utökat sin befintliga verksamhet i en ny intilligande lokal.


Information om pågående arbeten
 
Arbeten pågår främst i allmänna ytor som hisshall C, hissinstallation och HGA arbeten.

Kort information om pågående arbeten:


Plan 1: Inga arbeten pågår i nuläget

Plan 6: Inga arbeten pågår i nuläget

Plan 8 & 9: Hyresgästanpassning pågår

Plan 10: Projektering och byggarbeten pågår på delar av plan 10 för kommande hyresgäst

Övergripande tidplan:

HGA-arbeten plan 8-9 & plan 10:  V.35 - 50.

Större arbeten och/eller aktiviteter som medför högre ljud kommer i nuläget inte att förekomma i större utsträckning eller på andra tider än överenskommna enligt nedan tider.

I äldre fastigheter händer det ibland att omständigheter och förändrade förutsättningar gör att vi behöver utföra ett moment eller aktivitet som kräver snabbare hantering, Vi ber er ha överseende med detta och att vi tillsammans med er kan hantera denna uppkomna situationen.

 
Avfallshantering: 
 
Materialhantering och avfallshantering hanteras väldigt sällan på plan 2, detta sker främst på Fleminggatan vid överenskomna tider. 

 


Personal:
 
Just nu arbetar det 53 personer på arbetsplatsen.


Särskilda och störande arbeten
 

När det kommer till särskilda arbeten som berör en eller två parter i synnerhet, tar vi kontakt med dessa parter personligen. Detta för att rätt information ska nå rätt kontaktperson så att vi gemensamt kan hitta en lösning som är optimal för alla inblandade. 
Exempelvis vid arbeten som påverkar handelsplatsen eller butiker tar LA-gruppen kontakt med butikschefen eller ansvarig för gemensamhetsanläggningen. Vi strävar alltid efter att vara ute i så god tid som möjligt med sådan information. Denna samarbetsform har hittills, enligt vår uppfattning, varit mycket framgångsrik. Om ni inte är av samma uppfattning får ni gärna kontakta oss så att vi kan förbättra och utveckla dessa rutiner - tillsammans. 


Störande arbeten, så som borrning, slipning och bilning, förläggs enligt tiderna nedan:

07:00 - 08:00
12:00 - 13:00
16:00 - 22:00

Det är nu av väldigt stor vikt att dessa tider hålls då vi nu har en inflyttad hyresgäst i fastigheten, Svevia.
Leveranser och lyft
 

Inga större lyft är i dagsläget planerade, däremot har vi ett flertal större leveranser som anländer till arbetsplatsen. Dessa planeras noggrant både vad gäller transport till arbetsplats samt en säker och smidig avlastning som påverkar omgivningen så lite som möjligt. Dessa leveranser sker främst på Fleminggatan.
 
Övrig information: Avfallshantering & bränsle
 
De avfalls- och rivningsmassor som genereras i projektet hanteras numera främst på Fleminggatan via byggkärl till Fleminggatan. INFORMATIONSBREV 
Vi kommer efter detta utskick att delge detta informationsbrev 1 ggr i månaden.


 
 
FILOSOFI: Sveriges renaste bygge!
Det låter och dammar när man bygger men vi lovar att försöka vara bäst när det gäller att arbeta tyst och rent.
STATUS: Arbeten ligger i paritet med tidplaner. Installationsarbeten pågår på våningsplanen och Hyresgästanpassningarna fortlöper som planerat.