Hyresgästanpassning Fleminggatan 20
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
LA-gruppens informationsbrev gällande hyresgästanpassning på Fleminggatan 20 (Brädstapeln 13)
 
Hej!

Vecka 47 lider mot sitt slut och det innebär ännu ett informationsbrev från LA-gruppen.
Idag är det 33 dagar kvar till jul, vilket för många innebär lite välförtjänt ledighet som förhoppningsvis kan spenderas med nära och nära. Det känns härligt att kunna se fram emot det i dessa otroligt mörka och dystra tider. 

Förra fredagen (13/11) genomfördes gjutningen av plattan på garageplanet, där ventilationsaggregatet ska ta plats. Gjutningen var framgångsrik och kunde färdigställas i tid. Vi vill tacka er för ert tålamod och ett gott samarbete! 
Hur vackert är inte Stockholm? Bild tagen av mig från kungsbron vid centralen i början av november. 


Vid frågor eller synpunkter, kontakta:
sara.anselius@la-gruppen.se
0735 19 14 09
 
Information om pågående arbeten
 

Vi har en leverans av ventilationsaggregat som kommer i slutet av november, beräknad till den 30/11, men med hänsyn till rådande omständigheter kan leveransen påverkas. Leveransen kommer att gå via lastfaret, där den lossas vid lastkajen för att sedan köras ned med en truck till plan 1. Vår ventilationsentreprenör kommer att vara behjälplig med koordineringen. 

Rivningsarbeten kommer att utföras i det utrymmet som vi kallar för B-schaktet i fastigheten, vilket kommer kräva hantering av material- och rivningsmassor. Dessa massor kommer att transporteras i röda byggboxar från ingången till B-schaktet på Fleminggatan 20A (se markering på ritning, bilaga 1) till vår bygghiss. Detta innebär lite högre trafik i gångstråket utanför B16 och B13. All vår personal är informerad om att hålla avstånd till varandra och förbipasserande. 

Vi kommer också att borra för dag- och spillvattenledningar som går genom vårt nuvarande projektkontor på plan 3 ner till ICA's lager, vidare in genom miljörum på plan 2 och sedan ner till plan 1. Vi utför enbart dessa arbeten under de tider vi har avsatt för störande arbeten. ICA:s butikschef med personal är informerade. 

Vi kommer att utföra ytterligare en gjutning av plattan på plan 1 för fettavskiljaren vilket i nuläget är planerat att utföras under vecka 49. Vi återkommer med datum, tider och förutsättningar när vi har fått besked runt detta.

Vid lastkajen på plan 2 skall en lasthiss byggas (se bilaga 2). Stålet för denna hiss skall monteras mellan den 8/12 och 11/12 men förväntas inte pågå konstant under tre dagar, utan arbetet kommer utföras stötvis. Det kommer finnas tidpunkter då privatpersoner, av säkerhetsskäl, inte kommer kunna beträda området. Vi kommer kunna ge mer information om detta i nästa informationsbrev.

Slutligen skall vi även jämna av golvet i före detta cykelrum/ tvätthall på plan 1, se bilaga 3, vilket kommer att medföra oljud. Vi utför enbart dessa arbeten under de tider vi har avsatt för störande arbeten.

Som ni kan läsa är stora delar av våra arbeten i nuläget förlagda till gemensamhetsytorna runt plan 1 och plan 2. För oss är det viktigt att ni får tillräckligt med information om de arbeten som planeras här, stora som små, och det är också viktigt att ni återkopplar till oss om vi kan förändra eller förbättra vårt arbetssätt och informationsflöde. Vi finns alltid tillgängliga på telefon! 

Våra störande arbeten är förlagda till: 
07:00 - 08:00
12:00 - 13:00
16:00 - 22:00


Vi har utfört ljudtester för att undersöka decibelnivån på våra arbeten, med hänsyn till att en del arbeten kommer behöva förläggas senare på kvällen. Vår bedömning är att ljudnivån från dessa arbeten inte kommer påverka BRF eller intillggande verksamheter. Om så blir fallet, vänligen kontakta Sara på 0735 19 14 09 omgående, så att vi kan avbryta pågående arbeten.
Särskilda och störande arbeten
 

När det kommer till särskilda arbeten, som berör en eller kanske två parter i synnerhet, tar vi kontakt med dessa parter personligen. Detta för att rätt information ska nå rätt personer, så att vi gemensamt kan hitta en lösning som är optimal för alla inblandade. 
Exempelvis vid arbeten som i synnerhet påverkar ICA, tar LA-gruppen kontakt med butikschefen för ICA samt den eller de personer som ansvarar för gemensamhetsanläggningen. Vi strävar alltid efter att vara ute i så god tid som möjligt med sådan information. Denna samarbetsform har hittills, enligt vår uppfattning, varit mycket framgångsrik. Om ni inte är av samma uppfattning får ni gärna kontakta oss så att vi kan förbättra och utveckla dessa rutiner - tillsammans. 


Störande arbeten, så som borrning, slipning och bilning, förläggs enligt tiderna nedan:

07:00 - 08:00
12:00 - 13:00
16:00 - 22:00

Övrig information: avfallshantering
 
De avfalls- och rivningsmassor som genereras i projektet hanteras delvis via lastkajen på plan 2. Detta samordnar LA-gruppen med en annan entreprenör som utför arbeten i B16:s lokaler. 
 
PROJEKTET I KORTHET
 
FILOSOFI: Sveriges renaste bygge!
Det låter och dammar när man bygger men vi lovar att försöka vara bäst när det gäller att arbeta tyst och rent.
STATUS: Rundmatning av installationer på samtliga våningsplan pågår. Bilning och brokkning av schakt utförs på plan 1 & 2.