Hyresgästanpassning Fleminggatan 20
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
LA-gruppens informationsbrev gällande hyresgästanpassning på Fleminggatan 20 (Brädstapeln 13)
 
Hej !

Här kommer ett nytt informationsbrev från LA-Gruppen för veckorna 23-24.

Ombyggnationen på Fleminggatan 20 fortlöper som planerat och vi blir fler personer på arbetsplatsen vilket sätter större krav på oss i organisationen samt att vi har restriktioner vad gäller pandemin som ställer stora krav på matrum och planering från vår sida som vi hanterar och arbetar med varje dag likt många andra kollegor i Sverige.

Vi håller oss ständigt uppdaterade vad gäller nya riktlinjer eller justerade rekommendationer från myndigheter.


Information om pågående arbeten
 
Vi har nu utfört besiktning av stora delar av de allmänna ytorna i fastigheten och  installationer med ett godkänt resultat. 

Vi har färdigställt ytorna på plan 1 och lastkajen plan 2 och kommer därmed att vistas där allt mindre.

Arbeten som pågår just nu:

Plan 11:  Bygg, tätskikt och plåtarbeten.

Plan 1: Del av plan 1 pågår anpassning

Plan 6: Del av plan 6 pågår anpassning

Plan 8 & 9: Hyresgästanpassning pågår

Plan 1-10: Installation av hissar

Plan 1-10: Delar av Hisshall C

Här följer en övergripande tidplan: 

Bygg, tätskikt och plåtarbeten på plan 11, V. 21-24
Hissmontage/byte av hissar plan 1-11, V. 16 - 28
HGA-arbeten V.13-39
Rivning hissar, V. 21-24


Större arbeten och/eller aktiviteter som medför högre ljud kommer i nuläget förekomma inom en 2 veckors period. Vi installerar just nu nya hissar som har stora arbetsmoment som kräver både tunga lyft och infästningar i betong som då skapar högre ljud, ljud som ibland förekommer utanför överenskomna tider. Dessa moment är speciella och vi försöker i största mån att undvika dessa men när dessa förekommer hoppas vi att ni har viss förståelse.

I äldre fastigheter händer det ibland att omständigheter och förändrade förutsättningar gör att vi behöver utföra ett moment eller aktivitet som kräver snabbare hantering, Vi ber er ha överseende med detta och att vi tillsammans med er kan hantera denna uppkomna situationen.

 
Avfallshantering: 
 
Materialhantering och avfallshantering på plan 2 samordnas och planeras tillsammans med en annan byggentreprenör som renoverar i grannfastigheten. Hantering av avfall och material hanteras även på Fleminggatan intill befintlig bygghiss.

 
Personal:
 
Just nu arbetar det 71 personer på arbetsplatsen.


Särskilda och störande arbeten
 

När det kommer till särskilda arbeten som berör en eller två parter i synnerhet, tar vi kontakt med dessa parter personligen. Detta för att rätt information ska nå rätt kontaktperson så att vi gemensamt kan hitta en lösning som är optimal för alla inblandade. 
Exempelvis vid arbeten som påverkar handelsplatsen eller butiker tar LA-gruppen kontakt med butikschefen eller ansvarig för gemensamhetsanläggningen. Vi strävar alltid efter att vara ute i så god tid som möjligt med sådan information. Denna samarbetsform har hittills, enligt vår uppfattning, varit mycket framgångsrik. Om ni inte är av samma uppfattning får ni gärna kontakta oss så att vi kan förbättra och utveckla dessa rutiner - tillsammans. 


Störande arbeten, så som borrning, slipning och bilning, förläggs enligt tiderna nedan:

07:00 - 08:00
12:00 - 13:00
16:00 - 22:00
Leveranser och lyft
 

Vi hade i förra veckan ett lyft som gick så bra som vi hade hoppats på. Avluftshuvarna kom på plats och vi är väldigt tacksamma för er förståelse för detta arbete.

Vi kommer fortsättningsvis få fler leveranser som kommer till oss på Fleminggatan och i lastfaret till plan 2. Dessa leveranser planeras och vi hoppas och tror att dessa inte skall påverka er. 
 
Övrig information: Avfallshantering & bränsle
 
De avfalls- och rivningsmassor som genereras i projektet hanteras delvis via lastkajen på plan 2. Detta samordnar LA-gruppen med en annan entreprenör som utför arbeten i B16:s lokaler. Detta arbete samordnas och kommuniceras mellan parterna och till berörda personer för ytan. Alla maskiner som verkar inom vårt arbetsområde tex en lastmaskin skall enligt vår anvisning och begäran köra med grönt bränsle.PROJEKTET I KORTHET
 
FILOSOFI: Sveriges renaste bygge!
Det låter och dammar när man bygger men vi lovar att försöka vara bäst när det gäller att arbeta tyst och rent.
STATUS: Förberedande arbeten inför ytterligare en gjutning av betongplatta på garageplan pågår och vi kommer återkomma med mer info och exakta datum när detta sker.