Hyresgästanpassning Fleminggatan 20
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
LA-gruppens informationsbrev gällande hyresgästanpassning på Fleminggatan 20 (Brädstapeln 13)
 
Hej !

Det va återigen dags för ett informationsbrev från oss på LA-gruppen.

Ombyggnationen på Fleminggatan 20 fortlöper som planerat och vi blir fler personer på arbetsplatsen vilket sätter större krav på oss i organisationen samt att vi har restriktioner vad gäller pandemin som ställer stora krav på matrum och planering från vår sida som vi hanterar och arbetar med varje dag likt många andra kollegor i Sverige.

Vi håller oss ständigt uppdaterade vad gäller nya riktlinjer eller justerade rekommendationer från myndigheter. 


Information om pågående arbeten
 
Stora delar av våra arbeten är i nuläget förlagda till gemensamhetsytorna på plan 1, 2 och 10. För oss är det viktigt att ni får tillräckligt med information om de arbeten som planeras, stora som små, och det är också viktigt att ni återkopplar till oss om vi kan förändra eller förbättra vårt arbetssätt och informationsflöde.

Vid lastkajen på plan 2 så återstår en del byggarbeten. Vi har avskärmat vårt byggområde och det kommer under vecka 9-11 att pågå byggarbeten, installationsarbeten och målningsarbeten innan vi under vecka 15 monterar en plattformshiss. Ljudliga arbeten planeras in på överenskommna tider.

Här följer en övergripande tidplan: 

Installationsarbeten, bygg, betong - och måleriarbeten plan 1-3, V.9-13
Installationsarbeten och byggarbeten plan 4-9, V.9-22
Stålarbeten och venthuv/hisstoppsarbeten plan 10, V.9-17

Arbeten som medför högre ljud och/eller buller förläggs till överenskomna tider.

Större arbeten eller aktiviteter som medför högre ljud kommer i nuläget förekomma inom en 2-veckors period och dessa arbeten försöker vi noggrant planera.

I äldre fastigheter händer det ibland att omständigheter och förändrade förutsättningar gör att vi behöver utföra ett moment eller aktivitet som kräver snabbare hantering, ett sådant moment har vi i nuläget på plan 3, detta arbete  beräknas pågå under vecka 9. Vi kommer i samband med detta arbete återigen placera en betongbil och pump i rampen, med en justerad placering. Betongarbetet pågår under hela tisdagen 2/3 mellan kl 7-16.

Övrig kommande gjutning: Gjutningsarbete av grundplattan del A på plan 1 har utförts. Del B av grundplattan återstår, där pågår planering och inget datum är i nuläget bestämt. Denna gjutning utförs lika tidigare med vissa justeringar vad gäller placering av pump och bil i ramp.

Materialhantering och avfallshantering på plan 2 samordnas och planeras tillsammans med en annan byggentreprenör som renoverar i grannfastigheten. Hantering av avfall och material hanteras även på Fleminggatan intill befintlig bygghiss.


Särskilda och störande arbeten
 

När det kommer till särskilda arbeten, som berör en eller kanske två parter i synnerhet, tar vi kontakt med dessa parter personligen. Detta för att rätt information ska nå rätt personer så att vi gemensamt kan hitta en lösning som är optimal för alla inblandade. 
Exempelvis vid arbeten som i synnerhet påverkar handelsplatsen, tar LA-gruppen kontakt med butikschefen samt den eller de personer som ansvarar för gemensamhetsanläggningen. Vi strävar alltid efter att vara ute i så god tid som möjligt med sådan information. Denna samarbetsform har hittills, enligt vår uppfattning, varit mycket framgångsrik. Om ni inte är av samma uppfattning får ni gärna kontakta oss så att vi kan förbättra och utveckla dessa rutiner - tillsammans. 


Störande arbeten, så som borrning, slipning och bilning, förläggs enligt tiderna nedan:

07:00 - 08:00
12:00 - 13:00
16:00 - 22:00BRANDLARMSÖVNING
 

Vi kommer att utföra en brandlarmsövning FREDAGEN 5/3 KL.14.00, Vår återsamlingsplats är bakom statyn på innergården mellan Brädstapeln 13 och Scheelegatan. Övningen startar med att vi trycker av signalhorn för att simulera en brand i fastigheten. Vänligen notera denna dag samt tid och ha i beaktande att vi utför denna övning.Övrig information: Avfallshantering & bränsle
 
De avfalls- och rivningsmassor som genereras i projektet hanteras delvis via lastkajen på plan 2. Detta samordnar LA-gruppen med en annan entreprenör som utför arbeten i B16:s lokaler. Detta arbete samordnas och kommuniceras mellan parterna och till berörda personer för ytan. Alla maskiner som verkar inom vårt arbetsområde tex en lastmaskin skall enligt vår anvisning och begäran köra med grönt bränsle.


PROJEKTET I KORTHET
 
FILOSOFI: Sveriges renaste bygge!
Det låter och dammar när man bygger men vi lovar att försöka vara bäst när det gäller att arbeta tyst och rent.
STATUS: Förberedande arbeten inför ytterligare en gjutning av betongplatta på garageplan pågår och vi kommer återkomma med mer info och exakta datum när detta sker.