Stark trend för Teknikfonder
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar juli - 
Uppåt på börserna och guldpriset på all time high

Juli har varit gynnsamt för Aktiemarknaderna och flertalet börser steg under månaden. Trots att det finns en stor oro för fortsatt smittspridning, eller ”en andra våg” som det talas om, samt hur vardagen ska se ut i framtiden, så ser nuvarande trend ut att kunna fortsätta även under augusti. Det är till stor del de stora stimulanspaketen som fortsätter att gynna börserna, men hur marknaderna kommer reagera när dessa paket succesivt fasas ut, återstår att se.

Det svenska indexet OMX Stockholm 30 har under juli månad stigit med 2,5 procent och var den 31 juli ned cirka 3,5 procent sedan årsskiftet. Återhämtningen sedan bottennoteringen den 23 mars ligger på 28 procent.

Under Juni kom nya arbetslöshetssiffror, dessa var inte att glädjas åt och visade på en total arbetslöshet på 9,8 procent, ungdomsarbetslösheten låg på hela 32,3 procent. Utöver detta så har över en halv miljon personer på ett sätt eller annat gått ner i arbetstid.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Blogg -
Stark trend för Teknikfonder
Trots Coronapandemins framfart har företag inom tekniksektorn gått starkt och varit populära att investera i. Många teknikbolag hade redan innan pandemin en stark underliggande tillväxt och har nu med den ökande digitaliseringen, som exempelvis efterfrågan på teknik för hemarbete, online-konferenser och så vidare, fått ytterligare skjuts.

”Teknikfonder har länge varit populära att investera i bland svenskar, och med vårens börskrasch samt efterföljande livsstilsförändringar ser intresset ut att öka ännu mer, relativt andra fondkategorier. Många fonder med inriktning mot IT / teknik finns med på topplistan för de mest handlade fonderna under sommaren”, säger Richard Kristoffersson, portföljförvaltare på Fondmarknaden.se.

Läs mer
 
Analys Europa - 
Stark återhämtning på många börser, men trögt i Europa.

Efter den kraftiga börsras som skedde i våras så har flera av världens börser återhämtat sig starkt. Tyvärr har det varit tuffare för länderna i Europa där börserna i genomsnitt låg på minus 11 procent den 31 juli.

Det svenska indexet OMXS30 har återhämtat sig bra men har ändå några procentenheter kvar till nollan, det danska indexet OMXC25 låg det 31 juli på nästan 14 procent plus för året. I Norge har det varit tyngre då landet till stor del förlitar sig på oljan, som dykt i värde under året. Osloindexet låg den sista juli på minus 11 procent, vilket är i linje med snittet för Europa.

De tre största ekonomierna i Europa har en bit kvar innan de når nollstrecket, tyska DAX-indexet låg på minus 7 procent, brittiska Dow Jones UK minus 23 och franska CAC 40 på minus 21 procent. Det är tydligt att dessa länder haft det tufft, och de stora nedstängningarna har tagit ut sin rätt på börserna. Trots de rekordstora stödpaketen så blir det svårt när nästan hela samhället stått stilla.

Läs mer
 
Aktiva Portföljer
Våra Aktiva portföljer forsätter att gå bra, nedan ser du siffror för juli samt från årskiftet till idag, 12/8 (YTD).

Aktiv Defensiv: +1,3% (YTD:-0,80%)
Defensiv mixindex: -0,5% (YTD:-0,89%)

Aktiv Balanserad: +0,8% (YTD:+0,69%)
Balanserad mixindex: -0,8% (YTD:-1,70%)

Aktiv Offensiv: +1,3% (YTD:+5,59%)
MSCI World: -1,7% (YTD:-5,44%)

Aktiv Tillväxt: +1,9% (YTD:+6,13%)
MSCI EM: +2,2% (YTD:-7,00%)

 
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
AuAg Silver Bullet A  +19,99 %
 
Månadens bästa hedgefond
Pacific Precious A  +9,29 %
 
Månadens bästa räntefond
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-SEK Hdg  +4,63 %

Avkastning per 2020-08-11, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.