Nyhetsbrev nr.8 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Välkomna åter efter ett välbehövligt sommaruppehåll!
Nu kör vi igång igen och det ser ut som vi får fortsätta med digitala möten en tid framöver.

Vi på SKR erbjuder föreläsningar om medborgardialog på distans, g
runden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. se mer info nedan.

Vi har några platser kvar på våra kommande utbildningar, dels i omvärldskunskap med Hans Abrahamnsson men även till vår Master Class om modeller som stöd i sammhällsbyggnad, välkomna, mer info och anmälan nedan.

Lyssna gärna på vår poddcast Demokratiresan, Länk till senaste avsnittet med Anders Knape, orförande SKR


Aktuell information om hur SKR agerar i frågor med anledning av Coronaviruset och Covid-19 hittar du på www.skr.se där finns också FAQ som ger svar på många aktuella frågor.

OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Nu finns det fler metoder i Dialogguiden
Vi kompletterar Dialogguiden med fler metoder för dialog. Du kan nu ta del av två nya metoder som är publicerade i Dialogguiden.
Länk till mer info om Dialogguiden
 
Forumteater
Forumteater (även känd som ’De förtrycktas teater’) är en teaterform som uppmuntrar till reflektion, ifrågasättande och direkt interaktion från publiken.
Forumteater, Dialogguiden
 
Augmented reality - Förstärkt verklighet
Augmented Reality, ibland även kallat Förstärkt verklighet på svenska, handlar om att komplettera en fysisk miljö med ett eller flera digitala lager, till exempel en 3D modell av en planerad byggnad.
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog med teman
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt. De kan genomföras som:
 • kunskapsseminarier för förtroendevalda,
 • som del i en lokal utbildning, eller
 • som delar i ett lokalt utvecklingsarbete som genomförs
  i er kommun eller region.
Läs mer här

Intresseanmälan
 
 
SKR: Några platser kvar! Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona
Vid tre tillfällen, med start den 25 augusti, möter du Hans Abrahamsson docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. De andra två sändningarna sker tisdag 15 september och tisdag 20 oktober.
 • Målgrupp: Utbildningen riktar sig allmänt till förtroendevalda och tjänstepersoner, personer som arbetar med omvärldsanalys och de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog
 • Kostnad: 2 500 kronor, inkluderar alla tre utbildningstillfällena.
Länk till mer information

Anmäl dig här!
 
SKR: MasterClass 2 - Några platser kvar! Modeller som stöd i medborgardialog i samhällsbyggnad
Vi ställer om och genomför MasterClass 2 digitalt via Zoom där SKR ger dig exempel på metoder där modeller används i samhällsbyggnad och lagstadgade samråd från både Sverige och andra länder.
 • Tid: 8 september 2020 9.30 - 15.30
 • Ort: DIgitalt via ZOOM
 • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog, eller som arbetar inom samhällsbyggnad med dialog kring samråd, planer eller liknande.
 • Kostnad: 1 500 kronor OBS! Sänkt pris.
Länk till mer information om MasterClass 2
 
SKR:
SKR bjuder in kommuner som vill pröva att utveckla lokala överenskommelser utifrån rättigheter, skyldigheter och delaktighet för en hållbar utveckling tillsammans med aktörer i lokalsamhället.
 • Projektet pågår mellan september 2020 till och med december 2021.
 • Deltagande kommuner ska ha ett politiskt beslut om deltagande. Kommunen ska också utse en processledare och en styrgrupp som består av ledande tjänstepersoner och förtroendevalda.
 • Vid många anmälningar kommer SKR göra ett urval av deltagande kommuner.
Målet för nätverket är att deltagande kommuner genom ett rättighetsbaserat arbetssätt via medborgardialog prövar och utvecklar modeller för framtagandet av ”samhällskontrakt” som strävar efter att nå mål i Agenda 2030. Målet är också att tillsammans med olika samhällsaktörer skapa ett mer hållbart samhälle.

Länk till mer information

Anmäl ert intresse här!
 
Uppsala: Sommarjobb med tema mänskliga rättigheter och nationella minoriteter
I tre veckor genomförde årskurs 9-ungdomar ett utställningsprojekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Projektet är ett samarbete mellan Fredens Hus och Uppsala kommun och avslutades med en utställning vid Resecentrum 29 juni–3 juli.

Länk till mer information
 
Östersund: Se Östersund 3D-stadsmodell
Östersunds 3D-stadsmodell är en tjänst från Östersunds kommun. Det är en interaktiv tredimensionell (3D) modell av staden där du kan se delar av Östersund ur ett verklighetstroget 3D-perspektiv. Stadsmodellen är ett verktyg för kommunens tjänstepersoner att på ett verklighetstroget och tydligt sätt kunna visualisera pågående plan- och byggprojekt i 3D. Modellen ger också medborgarna möjlighet att få information om kommunens samhällsplanering på ett nytt och spännande sätt.

Länk till Östersund 3D stadsmodell
 
Karlshamn: Karlshamnsförslaget
Som ett led i att utveckla inflytandet för kommuninvånarna införs nu en ny modell för inflytande, Karlshamnsförslaget, som är mer dynamiskt och ger möjlighet till större engagemang. Karlshamnsförslag är din chans att påverka politiken.
Karlshamnsförslaget bygger på att du som kommuninvånare lämnar ett förslag till kommunen, via vår e-tjänst, som publiceras på webben för omröstning och diskussion.
 
Skövde: Om tätortsutveckling
För att skapa bästa möjliga förutsättning för att Skövdes tätorter i ytterområdena ska utvecklas arbetar Skövde kommun med medborgardialoger i tidigt skede. Syftet med dialogerna är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive tätort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft.

Länk till mer information på Skövdes hemsida
 
SKR: Styra och leda med Agenda 2030
I en webbsänd utbildning ges grunderna för hur Agenda 2030 kan implementeras i styrprocessen. Den belyser också samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra.
 • Tid: 29 september 2020 13.30 - 15.30
 • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda i kommunala och regionala styrelser och nämnder samt till tjänstepersoner som arbetar på strategisk nivå med att genomföra Agenda 2030.
 • Kostnad: 835 kronor
 
SKR: Nätverk för att utarbeta och genomföra en process för att med systematik förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda
SKR inbjuder till ett nätverk för att tillsammans med kommuner och regioner utveckla system för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda.
Målgrupp: Förtroendevalda i fullmäktige/styrelsen, tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med stöd till de förtroendevalda.

Ansökan: Kommuner och regioner som vill delta i nätverket ska skicka in en ansökan senast 28 augusti.
Gör din ansökan här
Ett urval av 4-5 kommuner kommer att ske.
För att kunna delta ska politiskt beslut finnas.
Frågor: Anna-Lena Pogulis

Länk till mer information
 
SKR: Webbinarium - Det demokratiska samtalet
Inom projektet att förebygga hot och hat mot förtroendevalda inbjuder SKR till webbinarium dä du möer kommitténs ordförande Carl Heath, kommunikationsstrateg Camilla Kullander från Karlstad. De berättar hur de arbetar med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polariseringen och hårdare samtalsklimatet i samhället.
 
Datum: 9 september 09.00-10.00
Plats: Webbsänt
Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda
Kostnad: 250 kronor per länk
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se