Så bygger du en bra fondportfölj
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar juni - 
Tvära kast i juni, men fortsatt uppåt
 
Den svenska börsen började månaden starkt och bara efter första veckan var OMX upp ungefär 6 procent. Sen gick det åt andra hållet och börsen visade minus 1 procent på månaden, det vände dock igen och juni slutade omkring 2 procent upp. Vi kan konstatera att det fortsatt är volatilt, även om det lugnat sig från när det var som värst. Börsen kan ibland uppfattas som uppdelad i två läger, på ena sidan har vi förhoppningarna om en snabb återhämtning när ekonomierna nu börjat öppnas upp, på andra sidan rädslan om ytterligare smittspridning, en andravåg som det talas om. Det är svårt att säga vart vi är på väg, men klart är att många länder skulle få det oerhört tufft om man blev tvungna att återigen stänga ner och be folk stanna hemma.

Den amerikanska börsen S&P 500 har gått i samma spår som den svenska under juni, S&P 500 var likt OMX upp kraftigt i början av månaden, följt av ett snabbt ras och sedan återhämtning. Även här stannade månadens utveckling på cirka 2 procent. Glädjande är att arbetslöshetssiffrorna fortsätter att sjunka, under maj adderades 2,7 miljoner nya jobb, och under juni hela 4,8 miljoner jobb, den största ökningen under en månad någonsin. Trots detta så ligger arbetslösheten dock kvar på cirka 13 procent.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Blogg - Så bygger du en bra fondportfölj

Byggandet av en bra portfölj börjar alltid med frågan: hur mycket pengar är jag beredd att förlora? Svaret på den frågan kommer att bero dels på vilken tidshorisont du har och dels på din personlighet. För alla människor hanterar att förlora pengar olika. Vissa kan rycka på axlarna åt en nedgång på 50 procent medan andra får magsår av nedgångar på några få procent.

Läs mer
 
 
Kvartalsrapport - Aktivt Förvaltade portföljer

Lite kort om hur våra portföljer utvecklats under andra kvartalet.

Årets första kvartal är ett av de sämsta kvartalen vi skådat, däremot så är årets andra kvartal ett av de starkaste och har varit gynnsamt särskilt för aktiemarknaden, och flera av världens börser har gått starkt.
Stockholmsbörsen i form av OMXS30 är upp 15 procent, det globala indexet MSCI World nästan 10 procent och tillväxtmarknadsindexet MSCI EM steg med nästan 12 procent. Trots denna starka indexutveckling så har vi överavkastat våra jämförelseindex i alla våra portföljer under kvartalet. En av anledningarna till den goda avkastningen kommer från våra investeringar i globala tillväxt och teknikfonder, där vissa fonder haft en utveckling på mellan 30 - 40 procent under kvartalet.

Om man tittar på portföljerna för halvåret 2020-01-01 – 2020-06-30 så är vi också väldigt nöjda med resultatet. Portföljerna Balanserad, Offensiv och Tillväxt är alla bättre än sina jämförelseindex. Däremot så ligger den defensiva portföljen tyvärr lite efter sitt index under denna period.

För dig som har en Aktivt förvaltad portfölj finns nu din kvartalsrapport uppladdad på din depå, logga in för att ta del av den.

Läs mer om vår tjänst - Aktiv Förvaltning
 
Nya fonder
Under månaden som gått har vi lagt till flertalet nya fonder i vårt utbud på plattformen.

Bland annat har vi lagt till två nystartade fonder från PriorNilsson; PriorNilsson Evolve och PriorNilsson Balans. Vi har även under maj och juni lagt till flertalet fonder från Pimco som är ett amerikanskt fondbolag. Ytterligare en ny fond som lanserades i juni 2020 är fonden White Fleet - Finserve Gbl Esports R SEK.
 
 
 
 
Bästa fonderna
 
Månadens bästa hedgefond
Adrigo Small & Midcap L/S  +8,42 %
 

Avkastning per 2020-07-06, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.