Nuläget: 170 case, 149 avslutade och 29 införda. Stora siffror på runda ytor i lila, orange och grönt.
Vi har fått in 172 case. 152 är avslutade varav 29 är införda i verksamheten för fortsatt utveckling.
 
Eva Nyh Hederberg, VD på Näringslivsbolaget. Foto: Näringslivsbolaget
Företagens behov prioriteras
 
Det ska vara lätt att etablera, starta, driva och utveckla sitt företag i Sundsvall. Därför startar Eva Nyh-Hederberg, VD på Näringslivsbolaget ett arbete med berörda förvaltningar, att forma ett digitalt företagscenter för en smidig myndighetsservice utifrån företagens behov. Arbetet bedrivs i samarbete med avdelningen för digitalisering och innovation.
 
 
Vi har mognat!
 

Projektets följeforskare och Rise har följt upp det som kallas för innovationsmognad. Det vill säga förmågan att bedriva och införa förnyelsearbete i organisationen. Det visar sig så klart att kommunens olika verksamheter har väldigt olika förutsättningar och utmaningar, vilket påverkar dess innovationsmognad.

Det som är positivt är att om man ser till de case Idéslussen arbetat med under de senaste 3,5 åren så ser man att vi gått från att arbetat reaktivt i början, dvs samlat in idéer, till att under senare år börjat arbetat proaktiv med att innovera (se bild). Det är ett viktigt steg på vägen för det fortsatta förnyelsearbetet.
 
Utvecklingscase i Idéslussen
 
Alla 172 case har registreras utifrån hemvist i verksamhet. Efter drygt tre år ser man att Socialtjänsten och det som numera heter Vård och omsorgsförvaltningen var tidigt ute med att testa och utforska idéer i Idéslussen (31%).

Därefter är det koncernövergripande case eller sådant som hör hemma på kommunstyrelsekontoret (19%). Därefter följer Barn och Utbildning, Individ och Arbete, Stadsbyggnad samt Kultur och Fritid. Case från bolag respektive andra organisationer står för totalt 13%.
 
Foto: Rapport förstudie Hot och trakasserier på digitala medier.
Ungas nya norm
 
Vad är ungas perspektiv på hot och trakasserier på digitala medier?

Den frågan har forskare från Mittuniversitetet ställt till unga på fritidsgårdar för att förstå hur hot och mobbing kan minskas. Vuxna ”har dålig koll” på det nya normala som växt fram hos unga och därför kommer även unga att involveras i arbetet att ta fram förebyggande metoder.

Mer om samverkan med Mittuniversitetet hittar du på www.miun.se/samverkansundsvall
 
Verktygslådan
 
Det finns mängder av verktyg för att innovera. Vi har samlat några att börja med i en verktygslåda till dig på vår hemsida www.sundsvall.se/ideslussen.

Verktygen kan användas på många olika sätt så testa dig fram eller kontakta oss på idéslussen för stöd.
 
Flera människor står i en ring i parkmiljö, och lyssnar på en kvinna som pratar.
Fail fast!
 
Ska man misslyckas ska man göra det snabbt, billigt och säkert! Av de 172 case som idéslussen varit involverade i är 152 avslutade och 29 införda i verksamhet. Det är ett bra resultat!

Utforskande och test sker i mycket tidiga skeden och det sparar tid i verksamheter och i projekt. Resurser binds inte upp i fleråriga projekt och utredningar utan kan användas för att ta fram några få riktigt bra koncept som är testade och validerade och därmed lämpliga att utveckla vidare. Utsikterna med att lyckas med förnyelse ökar med ett bra förarbete.
 
Texten
Foto: Eva-Marie Blusi Tyberg
Idéslussen öppen för dig
 
Idéslussen är öppen för alla medarbetare och chefer som vill utforska och testa en idé eller bara vill ha hjälp att komma vidare med sitt utvecklingsarbete.

Du kan kontakta oss på ideslussen@sundsvall.se och du hittar oss på avdelningen Digitalisering och Innovation på kommunstyrelsekontoret plan 5 i kommunhuset.
Vi önskar dig en frisk sommar!
 
Foto: Mostphotos.se
Samarbetspartners i Idésluss Sundsvallsregionen.