Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills
 
SKR presenterar i en ny rapport fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin. Rapporten utgör en grund för de utvärderingar som ska göras av hur äldreomsorgen har klarat pandemin.
– Svensk äldreomsorg förtjänar en diskussion som vilar på fakta och saklighet och alla äldre – och deras anhöriga – ska kunna känna sig trygga med att de får en bra vård och omsorg, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin
 
Vd-krönika
 
 
Dags för ledighet, lärdomar och ett medskick
 
När vi nu inför sommaren planerar för ledighet blir den annorlunda än alla andra somrar vi som vuxna har upplevt. Min mamma, som är 94 år, har upplevt en trist vår med social distansering och ensamhet, men där hemtjänstpersonalen har varit ett viktigt mänskligt andningshål i en annars isolerad tillvaro.
 
Viktig utredning för framtidens arbetsmarknadspolitik
 
Utredningen om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken visar på kommunernas viktiga roll för arbetslösa. Nu behövs snabbt ett system där alla kan bidra konstruktivt och effektivt.
– Arbetsförmedlingen har befunnit sig ”reformläge” sedan 2019. Det har inneburit en osäkerhet både för myndigheten, kommunerna och andra i vad som ligger i deras uppdrag och hur det ska utföras. Reformen behöver nu genomföras snabbt och stegvis så att det blir ordning på arbetsmarknadspolitiken, säger Per-Arne Andersson.
Kommunernas roll viktig pusselbit i reformering av Arbetsförmedlingen
 
SKR lyfter behovet av en radikal klimatomställning
 
Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.
– Takten på omställningen behöver öka, såväl lokalt som globalt. I det här arbetet har kommuner och regioner mycket viktiga roller, både i egna verksamheter och i sina upphandlingar som kan främja omställningen i samhälle och näringsliv, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
SKR:s ståndpunkter för en effektiv och ledande lokal klimatpolitik
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns exempelvis information om förslaget till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, information om SKR:s särskilda stöd inom äldreomsorgen i sommar och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Beslut om skolstatistik leder till sämre information
Skolverket har beslutat att bara publicera statistik på riksnivå - statistik på kommunal nivå försvinner. SKR hoppas nu att riksdagen, när de får frågan på sitt bord, snabbt åtgärdar detta.
– Det här är ett mycket besvärligt besked som medför att det inte kommer att finnas någon offentlig statistik att tillgå om huvudmän, kommuner och enskilda skolor, säger Per-Arne Andersson, SKR.
Bristande statistik inom skolområdet
 
Dialog och hårt arbete behövs i arbetet med Agenda 2030
SKR välkomnar att staten vill ha en nära dialog med SKR, kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030. Samtidigt behövs ökad tydlighet från regeringen om hur målen ska uppnås.
Tydlighet behövs i arbetet med Agenda 2030
 
Fortsatt kunskapsutveckling inom socialtjänsten
Allt fler kommuner använder systematiska arbetssätt vid utredning och uppföljning inom socialtjänsten. Det visar 2020 års öppna jämförelser som publiceras av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. 
– De kunskapsbaserade arbetssätten är ett viktigt stöd till medarbetare och bidrar också till att bedömningarna kan bli mer likvärdiga och transparenta, säger Åsa Furén-Thulin, SKR.
Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 
Ny chef för arbetsgivarpolitiska frågor på SKR
Caroline Olsson har anställts som chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR. Caroline Olsson tillträder sin tjänst den 1 september.
Ny chef för SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik
 
Bloggar från SKR
 
 
Kommunerna behöver tydligare lagstiftning när det gäller webbfilter
Digitaliseringen i samhället pågår för fullt. En viktig arena är förskolan och skolan där barn och elever, lärare och andra medarbetare kan dra nytta av digitala verktyg och tjänster i undervisning och administration. Det skriver Per-Arne Andersson, SKR.
Skolbloggen
 
Frågor och lästips från Stjernkvists utredning
Nu har betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning gått ut på remiss precis lagom till sommarledigheten. För alla med intresse för hur gymnasieskola och komvux ska styras i framtiden vill jag därför passa på att komma med några lästips till hängmatta, skriver Per-Arne Andersson, SKR.
Skolbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information om smittspridning av covid-19. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Vägledning för testresultat av antikroppar mot covid-19
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för att bedöma resultat av antikroppstester vid covid-19. Vägledningen innehåller bland annat information om vad ett positivt test för antikroppar innebär för personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp. 
Så kan resultat från antikroppstester användas
 
Kraftig minskning av akutbesök under covid-19-pandemin
Under covid-19-pandemin har besöken på landets akutmottagningar minskat kraftigt. Socialstyrelsen har genomfört en kartläggning av besök inom somatiska och psykiatriska akutmottagningar samt inom tandvården. Undersökningen visar att oro för smitta och att man inte vill belasta hälso- och sjukvården kan vara några av förklaringarna till minskningen.
Färre besök på akutmottagningar under coronapandemin
 
Socialstyrelsen ska stödja regionernas hantering av vårdbehov
Under covid-19-pandemin har planerade besök och operationer behövts ställas in. Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen ska stötta regionerna i att hantera uppdämda vårdbehov med anledning av coronaviruset. Myndigheten får också uppdrag att följa upp utveckligen av väntetider och vårdköer och hur de har påverkats av covid-19.
Stöd till regionerna för uppdämda vårdbehov på grund av covid-19
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer den 18 augusti.
Trevlig sommar!
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00