Viktig utredning för framtidens arbetsmarknadspolitik
 
Utredningen om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken visar på kommunernas viktiga roll för arbetslösa. Nu behövs snabbt ett system där alla kan bidra konstruktivt och effektivt.
Framtidens arbetmarknadspolitik
 
Blogg: 
 
 
Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör på SKR
Frågor och lästips från Stjernkvists utredning
Nu har betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning gått ut på remiss precis lagom till sommarledigheten. För alla med intresse för hur gymnasieskola och komvux ska styras i framtiden vill jag därför passa på att komma med några lästips till hängmattan.
Skolbloggen
 
Mer från SKR
 
 
Vad betyder lokal närvaro i praktiken?
Arbetsförmedlingen har beskrivit hur lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet ska säkras. SKR efterlyser tydlighet i vad lokal närvaro betyder i praktiken.
AF:s lokala närvaro
 
Ebo-begräsningarna bör utvidgas - inte stramas åt
Kommunen kan bäst avgöra vilka områden som ska begränsas för asylsökandes möjligheter att bosätta sig i eget boende och regelverket bör gälla fler kommuner, skriver SKR i ett yttrande.
Ebo-begränsingar
 
Sämre etablering i spåren av ett stökigt 2019
Andelen nyanlända i arbete eller studier två år efter etableringsprogram minskade under 2019. En orsak är stoppet av extratjänster. Arbetsförmedlingens omstrukturering kan vara en annan.
Sämre etablering
 
Öppna  jämförelser: ekonomiskt bistånd publicerad
För tionde året i rad publiceras Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Bland annat visar årets jämförelser att kommunernas uppsökande verksamhet riktad till personer som riskerar att förlora sitt boende har ökat med tio procentenheter mellan 2019 och 2020 till 62 procent.
Öppna jämförelser
 
Praktik i Sverige på grund av coronapandemin 
På grund av coronapandemin kommer den planerade utlandspraktiken för ungdomar i SKR:s projekt MOVES att genomföras inom Sverige.  Det finns fortfarande platser kvar för deltagare inom målgruppen.
MOVES 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Arbetsförmedlingen erbjuder webbutbildning
Nu kan tjänstepersoner som träffar individer som har behov av stöd eller vägledning mot arbetsmarknaden gå en 15 minuter lång webbutbildning i AF:s verktyg och tjänster för karriärvägledning.
Webbutbildning
 
Konferenser
 
 
Sociala företag - innovativt och framgångsrikt
Varmt välkommen till en digital spridningskonferens av handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag den 2 oktober.
Anmälan
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se