Mer resurser till beredskap i vården behövs
 
SKR är i stort sett positivt till utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Men regionerna och kommunerna behöver ytterligare statliga medel under nästa försvarsperiod. 
− Med de uppgifter som regioner och kommuner har idag som inte är tillräckligt finansierade och med de nya uppgifter som föreslås i utredningen så måste staten ta ansvar för att skjuta till ytterligare resurser, säger Anders Knape, ordförande för SKR.
Yttrande om utredningen om hälso-och sjukvårdens beredskap
 
Vd-krönika
 
 
Samarbete i krisen ger stora fördelar
 
Alla Sveriges kommuner kan nu avropa munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion från SKL Kommentus, via en särskilt upprättad webbplattform. Det är skyddsmaterial som verkligen behövs i kommunernas olika verksamheter.
 
Viktigt med beredskap för värmebölja
 
Värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem för sårbara grupper. Det är därför viktigt att kommuner och regioner har beredskap för värmeböljor. SKR har samlat stöd och vägledning för att hantera och säkerställa förberedelser inför en eventuell värmebölja. I den rådande covid-19-pandemin behöver åtgärder och rutiner för värmebölja även ses över och anpassas så att de följer råden för minskad smittspridning.
Stöd för beredskap vid värmebölja
 
Kraftsamlingsverkstad för psykisk hälsa
 
Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa. Samma vecka som Almedalen brukar äga rum arrangerar SKR en öppen webbsändning om Kraftsamling för psykisk hälsa. Webbsändningen pågår under tre dagar, måndag 29 juni till och med onsdag 1 juli. Sändningen kommer bland annat att handla om hur man går från ord till handling för att göra verklighet av alla planer och initiativ inom området. 
Webbsändning: Kraftsamlingsverkstad
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns exempelvis information om förslaget till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Kommek - för alla som jobbar med ekonomi och styrning
Den 19-20 augusti arrangeras Kommek, som i år har ställt om till en digital konferens.
– Inte minst under rådande coronatider är det viktigt med digitala sammanhang där vi kan diskutera välfärdsfrågor. Kommek är ett värdefullt tillfälle för alla som arbetar i välfärdssektorn att få inspiration och input till hur den egna verksamheten kan ta sig vidare ur pandemin, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.
Anmälan och mer information om Kommek
 
Mathias Karlsson ny vd för Equalis
Styrelsen i Equalis har utsett Mathias Karlsson till ny vd. Equalis stödjer svensk hälso- och sjukvård genom att tillhandahålla program för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser. Equalis ägs av SKR genom SKR Företag tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.
Ny vd i SKR-ägda bolaget Equalis
 
Bloggar från SKR
 
 
Ett ekonomiskt dramatiskt och osäkert halvår
Nu är det snart dags att lägga det första halvåret av 2020-talet till handlingarna. Vem hade kunnat ana att inledningen av decenniet skulle bli så dramatiskt och annorlunda. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Olycklig låsning i frågan om fjärr- och distansundervisning
Att ha en positiv inställning till fjärr- och distansundervisning kan i debatten vändas mot dig, som att du menar att det skulle vara den saliggörande lösningen på skolans utmaningar. Jag önskar att vi kan öppna upp för samtal som inte polariserar debatten utan istället verkligen leder oss framåt, skriver Per-Arne Andersson, SKR.
Skolbloggen
 
Programmet för MR-dagarna 2020 är klart
Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) sker årligen och äger rum i Uppsala den 3–5 december 2020. Det är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. SKR är en av samarbetsorganisationerna och deltar givetvis med flera seminarier, skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information om smittspridning av covid-19. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Fortsatt allvarligt läge, men viss ekonomisk återhämtning
Coronavirusets utbrott har drabbat den ekonomiska utvecklingen och tillväxten hårt, både i Sverige och i omvärlden. Enligt Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos finns det tecken på en viss återhämtning, men från en mycket låg nivå och med stor osäkerhet. 
Regeringens prognos över den ekonomiska utvecklingen
 
Större andel barn och unga får vård för psykiatriska tillstånd
En ny uppföljning från Socialstyrelsen visar att andelen barn och unga vuxna som fått vård eller behandling för något psykiatriskt tillstånd har fördubblats under perioden 2006–2018. Orsakerna till ökningen är ännu inte klarlagda, men kan enligt myndigheten delvis förklaras med ett tidigare mörkertal och en förbättrad tillgänglighet till vård. 
Socialstyrelsens uppföljning om psykiatrisk vård för barn och unga
 
Pandemins konsekvenser inom utbildningsområdet ska följas upp
Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna som covid-19-pandemin har inneburit för elever, studerande och personal i skolan och yrkeshögskolan. 
Effekterna av pandemin inom skolan ska undersökas
 
Stöd ska främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet ska ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer för att främja ett fritidsutbud som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. I en tidigare kartläggning från myndigheten framgår det att personer med funktionsnedsättning avstår från aktiviteter bland annat på grund av bristande tillgänglighet, avsaknad av information om tillgänglighet och bristande socialt stöd.
Främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 30 juni
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00