SPACE är redo för den smarta staden
Zhaga sockel för styrning och sensorer
 
Anton Karlsson förstärker Fox
Fox Belysning förstärker organisationen. Anton Karlsson har anställts som ljusdesigner med delat ansvar för ljusplanering och offerter.

Anton har precis gått en 3-årig utbildning till Ljusdesigner på Jönköpings Högskola. Anton examensarbete var gatubelysning och då speciellt gatornas övergångsställen och deras behov av ljus. Det är mycket bra kunskaper som Anton nu tillför Fox.

Anton Karlsson, direkt 08-440 85 66, mobil 070-300 16 58, anton.karlsson@foxbelysning.se