Rehabilitering efter covid-19 och ny webbplats
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Se webbinarium om rehabilitering efter covid-19
 
Hur skapar vi en god rehabilitering vid och efter covid-19? Det var temat för webbinariet den 16 juni som arrangerades av nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Där visades exempel på hur rehabiliteringen kan organiseras, och en patient berättade om sin egen rehabilitering. Även Socialstyrelsen deltog och berättade om de kunskapsstöd de har tagit fram inom området.
Se webbinariet i efterhand
 
Ny webbplats för kunskapsstyrning
 
På kunskapsstyrningvard.se finns samlad information om det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Där finns information om alla nationella programområden och samverkansgrupper. Det pågår även utveckling av sidor om verksamhetsutveckling, uppföljning och analys samt kunskapsstöd.
Kunskapsstyrningvard.se
 
Sommarhälsning från stödfunktionen
 
Ett intensivt år, och en ovanlig vår, har passerat. Tillsammans har vi tagit stora steg framåt i vårt gemensamma arbete för att rädda liv och bidra till jämlik hälsa.

Vid den nationella stödfunktionen vill vi önska er alla en fin och förhoppningsvis avslappnande sommar och tacka för allt gott samarbete! Det är verkligen tillsammans vi gör varandra framgångsrika, något vi fått se extra tydligt denna vår som ställt stora krav på samverkan och samarbete. Vi ser fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete till hösten!

Stödfunktionen är bemannad hela sommaren, dock med lite lägre bemanning än vanligt vilket gör att det kan dröja lite längre innan du får svar på frågor du skickar till oss.
 
Första områdesrapporten för vårdförlopp publicerad
 
Områdesrapporter för vårdförlopp kommer att publiceras på Vården i siffrors webbplats. Den första att publiceras är en preliminär områdesrapport om stroke och TIA. Den innehåller bland annat resultatmått för nedsatt funktionsförmåga och dödlighet vid stroke.
Områdesrapporten på vardenisiffror.se
 
Hälso- och sjukvårdsrapporten – läget 2019
 
SKR:s rapport Hälso- och sjukvårdsrapporten, Öppna jämförelser 2020 är nu klar. Den behandlar läget i hälso- och sjukvården innan pandemin och dess effekter.
Hälso- och sjukvårdsrapporten
 
Så påverkas tillgängligheten av covid-19
 
När hälso- och sjukvården tvingas prioritera covid-19-patienter finns det risk för att en ”vårdskuld” byggs upp. På väntetider.se finns en samlad nulägesbild med statistik över tillgängligheten i sjukvården.
Statistik över tillgängligheten i vården
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare