Juni 2020 - Trevlig sommar!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Webbsändning: Kraftsamlingsverkstad
 
Första veckan i juli, samma vecka som Almedalen brukar äga rum, arrangerar SKR tre webbsändningar om arbetet inom Kraftsamling för psykisk hälsa. Webbsändningarna sker måndag 29 juni, tisdag 30 juni och onsdag 1 juli klockan 08:30-10:15. Några av frågorna som besvaras är: Vad händer inom Kraftsamling för psykisk hälsa? Hur går vi från ord till handling? Hur gör vi verkstad av alla planer? Programpunkter och talare uppdateras löpande.
Mer information och länkar till sändningarna
 
Webbsändning: Överenskommelsen psykisk hälsa 2020
 
Den 18 september klockan 09.00-10.00 bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in kontaktpersoner för överenskommelsen psykisk hälsa samt andra intresserade personer i kommuner och regioner till en webbsändning. Sändningen kommer att behandla senaste nytt angående överenskommelsen psykisk hälsa 2020. Mer information kommer.
 
Webbsändning: Aktuellt inom psykiatrin
 
Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in chefer och medarbetare inom psykiatrin, samt andra aktörer med intresse, till en webbsändning den 1 oktober klockan 13:00-15:00. Under sändningen presenteras aktuella frågor och ämnen inom området.
Mer information och anmälan
 
Utökat statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre
 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela ytterligare 48 500 000 kronor till organisationer och stiftelser som driver projekt och verksamheter för att motverka ensamhet bland äldre. Statsbidraget delas ut för att möta det ökade behovet till följd av covid-19.
Mer information på Socialstyrelsens webbplats
 
Ny webbplats för kunskapsstyrningssystemet
 
På kunskapsstyrningvard.se finns samlad information om det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Där finns information om alla nationella programområden och samverkansgrupper - däribland nationellt programområde psykisk hälsa. Det pågår även utveckling av sidor om verksamhetsutveckling, uppföljning och analys samt kunskapsstöd.
Kunskapsstyrningvard.se
 
Webbsändning: Spelar det någon roll vilken metod vi använder?
 
SKR och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) arrangerar webbsändningen: "Spelar det någon roll vilken metod vi använder?" den 14 oktober klockan 13:00-16:00. Webbsändningen riktar sig till personer som ansvarar för eller arbetar med utvecklings- och kunskapsfrågor inom vård och omsorg, till exempel chefer, processledare och utvecklingsledare.
Mer information och anmälan
 
Utbildningar och verktyg
 
Att möta självskadebeteende - utbildning för utbildare
Nationella Självskadeprojektet arrangerar en utbildning om bemötande av självskadebeteende den 8-10 september. Utbildningen är en del av Nationella självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende. Sista anmälningsdag är 18 juni. 
Mer information och anmälan
 
Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa
En översiktlig utvärdering publicerad i Mental Health Review Journal 2019 visar att utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) ökar deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa samt deras beredskap att bemöta personer med psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten har uppmärksammat denna utvärdering i deras serie Utblick Folkhälsa juni 2020.
Utblick Folkhälsa juni 2020
 
Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för skadligt bruk och beroende 
De nationella vård- och insatsprogrammen (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Den 8 december webbsänds lanseringskonferensen för VIP skadligt bruk och beroende. 
Mer information
 
Redaktör
Ellinor Holm
ellinor.holm@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se