Staten måste ta ansvar för belysning längs sina vägar
 
Kommunerna äger hundratusentals belysningsanläggningar längs statlig väg. SKR framhåller i en skrivelse till regeringen att Trafikverket måste få uppdraget att erbjuda sig att ta över anläggningarna. Bakgrunden till skrivelsen är att Trafikverket tidigare har meddelat beslut om att de inte tänker erbjuda sig att ta över kommunal belysning längs statlig väg i närtid.
SKR:s skrivelse till regeringen

Trafikverket erbjuder intresserade kommuner att ta fram belysningsplaner i samarbete med Trafikverket. En intresseanmälan görs på Trafikverkets webbplats.
Trafikverkets webbplats
 
Laddningspunkter klart för användning
 
SKL Kommentus Inköpscentral har gjort en upphandling av laddningspunkter för elbilar med syftet att bidra till en bättre miljö i kommunerna och nå målet om en fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Upphandlingen är gjord via DIS (dynamiskt inköpssystem) och målet är ett utbud av laddningspunkter med kringliggande tjänster som tillgodoser de flesta behov från normalladdning till snabbladdning. Detta för att upphandlande myndigheter både ska kunna komplettera befintlig laddinfrastruktur och planera för kommande behov av laddningspunkter.

Genom DIS:et får upphandlande myndigheter stöd både inför och under hela upphandlingsprocessen. Samtliga leverantörer uppfyller kvalificeringskrav enligt ESPD, krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet samt kvalitets- och miljöarbete. Därutöver uppfyller de högt ställda tekniska krav.
 
Positivt med statligt stöd till regionala flygplatser
 
SKR ser positivt på beskedet från regeringen om ett tillfälligt krisstöd till de regionala flygplatserna, som går med kraftiga underskott i spåren av covid-19.
Läs mer här
 
Bredbandsmål gäller även mobila nät
 
Digitalisering av välfärden ställer inte bara krav på fast utan även mobil uppkoppling. Samarbetsorganet Bredbandsforum, där SKR ingår, lämnar nu flera förslag för fortsatt utbyggnad.
Läs mer här
 
Konferenser och arrangemang
 
 
Trafik- och gatudagarna 2020
Årets Trafik- och gatudagar kommer att hållas digitalt vid fyra olika tillfällen med start den 2 oktober. Var med live för möjlighet att ställa frågor, eller ta del av inspelningen i efterhand. Vi har nu publicerat rubricering på de olika dagarna och jobbar för fullt med programmet.
Mer information finns här
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se