Sommarens situation med coronapandemi kräver extra stöd till de mest utsatta människorna i länder utan trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger. Ta upp kollekt vid digitala gudstjänster och uppmana till #Kaffemedhopp!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Rikskollekt till Act Svenska kyrkan sommar 2020
 
I sommar är det rikskollekt till Act Svenska kyrkan vid tre söndagar: 28 juni, 12 juli och 16 augusti.

Act Svenska kyrkans partner vädjar om vårt stöd - i denna tid av pandemi är medmänsklighet viktigare än någonsin! 

Med anledning av den rådande situationen finns böner, predikoingångar och kollektvädjan som handlar om coronakrisen, att använda både vid rikskollekt och andra tillfällen. Här hittar du materialet: 
https://internwww.svenskakyrkan.se/act/ta-upp-kollekt
 
Förslag på kollektvädjan söndag 28 juni
 

I tider av pandemi är vi många som känner oro, både för viruset i sig och för de konsekvenser som följer. Vårt eget land är drabbat och lyfter vi blicken internationellt ser vi en kris vars omfattning inte går att överskåda.

Flera länder är sedan tidigare hårt drabbade av svåra sjukdomar, torka och översvämningar, konflikter och korruption. Nu kommer fattigdomen att öka med djupgående konsekvenser. Många familjer förlorar sin inkomst och har inte råd att skicka sina barn till skolan. En del familjer har inte ens tillräckligt med mat för att överleva. Dessutom ökar könsrelaterat våld, och tusentals fler kvinnor kommer att skadas och dödas av sina egna familjemedlemmar.

Act Svenska kyrkans insatser behövs mer än någonsin. Tillsammans med våra partner runtom i världen kämpar vi för alla människors rätt till mat, hälsa, utbildning, försörjning och ett tryggt hem.

I all vår oro har vi tillgång till Guds ro och frid: ”Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er”. De orden behöver vi höra. De ger oss hopp och påminner oss om den omsorg vi behöver visa varandra.

Tack för din kollektgåva till Act Svenska kyrkans livsavgörande arbete.

 
Förslag på kollektvädjan söndag 12 juli
 

Många ungdomar upplever oro och ångest nu när coronapandemin slagit ut deras sociala nätverk och framtidsplaner. Många tvivlar på att det faktiskt finns en plats för dem i samhället.

Genom Act Svenska kyrkans arbete blir det tydligt vilken viktig roll unga människor har.
Särskilt i tid av social distansering, är det livsviktigt att skapa opinion och påverka via sociala medier och nya arenor. I en del länder används utegångsförbud och andra restriktioner som ett sätt att få tyst på kritik mot makthavare. Då är de ungas röster helt avgörande för att synliggöra maktmissbruk och orättvisa.

I dagens gammaltestamentliga text läser vi om hur Gud gav unge Jeremia ett mycket viktigt uppdrag att våga tala. Likaså kan vi känna Guds närvaro nu, när vi år 2020 höjer våra röster för rättvisa.

Act Svenska kyrkan stöttar människor över hela världen som kämpar för sina rättigheter. Vi lever alla under samma himmel och har samma rätt till ett värdigt liv.

Tack för din kollektgåva.

 
Förslag på kollektvädjan söndag 16 augusti 
 
 
Jesus sade: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig.”

Coronakrisen påverkar alla, även barn. I stora delar av världen har skolorna varit stängda en
lång period. För många barn är hemmet en farlig plats där de kan drabbas av psykiskt och
fysiskt våld. För många är skolmaten är den enda riktiga måltiden per dag.

Act Svenska kyrkans systerkyrkor och partner runtom i världen berättar om ett ökat antal flickor som drabbas av övergrepp i hemmet eller blir bortgifta. Människor stängs in i trånga hem utan sanitet och i destruktiva familjeförhållanden där barnen löper stor risk. Världsbanken gjorde redan i maj en bedömning att mellan 40 och 60 miljoner människor kommer hamna i extrem fattigdom till följd av pandemin. Mer än hälften av dem är barn.

Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rätt till ett tryggt liv med mat och hälsa. Tillsammans kan vi nå ut med matpaket, livsviktig information och ge föräldrar andra utvägar än att gifta bort sina barn.

Tillsammans kan vi rädda liv. Tack för din kollektgåva!

 
 
Act Svenska kyrkan uppmanar till #Kaffemedhopp
 
Utmaningarna som vår värld står inför är enorma. Över halva jordens befolkning kan komma att tvingas in i fattigdom och fattigdomsbekämpningen kan på flera håll gå tillbaka så mycket som 30 år.

I Svenska kyrkan finns en stark vilja att bidra och att sprida hopp. Därför uppmanar nu Act Svenska kyrkan till att samlas på distans för en #Kaffemedhopp. Gudstjänster och sommarkyrkor är perfekta tillfällen. Ta en fika-selfie med församlingen utomhus eller en screenshot på ett digitalt kyrkfika.

Gör så här: Fika och swisha/skänk valfritt belopp till Act Svenska kyrkan, ta en bild och lägg upp på sociala medier, skriv #Kaffemedhopp. Utmana sedan ditt fikasällskap att göra detsamma. Eller varför inte resten av kören, kollegorna eller syföreningen?

Även med fysisk distans kan vi samlas under samma himmel och sprida hopp!
Läs mer på intranätet: https://internwww.svenskakyrkan.se/act/kaffemedhopp
 
Idag påverkas mycket av vårt gudstjänstliv av coronakrisen, eftersom många stannar hemma på grund av smittorisken. Utan kollekt förlorar vi både möjlighet för utsatta människor inom vår verksamhet att stöd samt möjlighet för våra gudstjänstdeltagare att kunna ge stöd. När ni har digitala gudstjänster eller andakter – glöm inte att ta upp kollekt. Använd församlingens eget swishnummer för att lätt kunna redovisa beloppet i Kollekt- och betalsystemet.

Tillsammans gör vi skillnad!
Kontakt:
Act Svenska kyrkan
Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala
Telefon: 010-181 93 00
E-post: givarservice@svenskakykan.se