Nyhetsbrev nr.8 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Hej! nu närmar vi oss midsommar och semestertider!
Innan vi går på ledigheter kommer några nyheter från några kommuner samt från oss ¨på SKR.
Som ni ser fortsätter vi att ställa om våra aktivteter till digitala mötesformer, ett område där vi hela tiden försöker förbättra oss. Vi hoppas naturligtvis på att vi ska kunna ses IRL så småningom men vi är övertygade om att digtala mötesformer kommer bli en stor del av det nya normala.


KOMMEK 19-20 augusti2020 - Coronakrisen innebär att vi inte har möjlighet att kunna genomföra KOMMEK som fysisk träff.KOMMEK är Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor. Konferensens betydelse som kunskapsdelare och nätverksforum är alldeles för stor för att vi ska ställa in.
Därför ställer vi nu om – och genomför KOMMEK 2020 enbart som webbkonferens.

Vi passar på att önska er alla en härlig sommar och att följa de råd vi får från myndigheter om att fortsatt vara försiktiga och håll fysiska avstånd.

Aktuell information om hur SKR agerar i frågor med anledning av Coronaviruset och Covid-19 hittar du på www.skr.se där finns också FAQ som ger svar på många aktuella frågor.

OBS! Vi har nya mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Nu finns det fler metoder i Dialogguiden
Från och med och kompletterar vi Dialogguiden med ytterligare metoder. Du kan nu ta del av två nya metoder som är publicerade i Dialogguiden.
Länk till mer info om Dialogguiden

Onlinemöten
Onlinemöten kan utnyttjas som ett komplement till existerande dialogmöten för de som inte kan närvara fysiskt, eller helt ersätta existerande fysiska medborgardialogmöten.
Wiki
En Wiki är en programvara som tillåter användare att kommentera och ändra på någon annans text simultant tillsammans med andra i realtid. Det möjliggör för flera personer att samskapa dokument.
 
SKR: Demokratiresan – en podcast om demokrati
I vårens sista avsnitt av Podcasten Demokratiresan gästas vi av SKR:s ordförande Anders Knape. Vi pratar om vilka effekter en kris får på våra demokratiska processer och politiska beslut. Vi får också fundera på hur länge kan vi befinna oss i ett undantagstillstånd och hur kan vi ge utrymme åt en aktiv och levande politik på lokal och regional nivå samtidigt som vi behöver arbeta med det mest akuta? Samt hur se läget ut i Europa, hur har lokal demokrati klarat sig genom krisen där?

Lyssna på Podden här
 
 
SKR: Att leda under coronapandemin 2020
Coronapandemin har haft ett Stockholmsfokus, demokratin har påverkats, krisledningen och samarbetet med civilsamhället har fungerat väl, den digitala utvecklingen har tagit fart och stora ekonomiska utmaningar är att vänta framöver.

Det är några av slutsatserna i den nyligen publicerade skriften ”Att leda under coronapandemin”, som ger en inblick i hur det har varit för 17 olika ordföranden i kommun- eller regionstyrelser att styra och leda under pågående smittspridning våren 2020.

Länk till mer information om intervjuerna

Hämta rapporten här som PDF
 
SKR: Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona
Vid tre tillfällen, med start den 25 augusti, möter du Hans Abrahamsson docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. De andra två sändningarna sker tisdag 15 september och tisdag 20 oktober.
 • Målgrupp: Utbildningen riktar sig allmänt till förtroendevalda och tjänstepersoner, personer som arbetar med omvärldsanalys och de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog
 • Kostnad: 2 500 kronor, inkluderar alla tre utbildningstillfällena.

Länk till mer information

Anmäl dig här!
 
SKR: MasterClass 2 - Modeller som stöd i medborgardialog i samhällsbyggnad
Vi ställer om och genomför MasterClass 2 digitalt via Zoom där SKR ger dig exempel på metoder där modeller används i samhällsbyggnad och lagstadgade samråd från både Sverige och andra länder.
 • Tid: 8 september 2020 9.30 - 15.30
 • Ort: DIgitalt via ZOOM
 • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog, eller som arbetar inom samhällsbyggnad med dialog kring samråd, planer eller liknande.
 • Kostnad: 1 500 kronor OBS! Sänkt pris.
Länk till mer inforamtion om MasterClass 2
 
 
SKR:
SKR bjuder in kommuner som vill pröva att utveckla lokala överenskommelser utifrån rättigheter, skyldigheter och delaktighet för en hållbar utveckling tillsammans med aktörer i lokalsamhället.
 • Projektet pågår mellan september 2020 till och med december 2021.
 • Deltagande kommuner ska ha ett politiskt beslut om deltagande. Kommunen ska också utse en processledare och en styrgrupp som består av ledande tjänstepersoner och förtroendevalda.
 • Vid många anmälningar kommer SKR göra ett urval av deltagande kommuner.
Målet för nätverket är att deltagande kommuner genom ett rättighetsbaserat arbetssätt via medborgardialog prövar och utvecklar modeller för framtagandet av ”samhällskontrakt” som strävar efter att nå mål i Agenda 2030. Målet är också att tillsammans med olika samhällsaktörer skapa ett mer hållbart samhälle.

Länk till mer information

Anmäl ert intresse här!
 
Växjö: Tyck till om tryggheten i Växjö centrum 
Hur upplever du som bor, verkar och vistas i Växjö tryggheten i Växjö centrum?
Genom att delta i en enkätundersökning kan du vara med och påverka det trygghetsskapande arbetet i Växjö kommun.

Länk till mer information på Växjös hemsida
 
 
Bostadsbolaget i Göteborg: Ny boendebudget i Biskopsgården
Förra årets boendebudget i Norra Biskopsgården blev en succé och nu låter Bostadsbolaget hyresgästerna återigen få bestämma över en del av bolagets budget. I år handlar det om hela 500 000 kronor.

Länk till Bostadsbolagets boendebudget
 
Hudiksvall: Du som ung i demokratin
Kommunens olika verksamheter behöver synpunkter och reflektioner från dig som ung i Hudiksvalls kommun. Därför pågår eller planeras det kontinuerligt träffar kring olika frågor.
Det är lättare för politikerna att fatta viktiga beslut när vi får påtryckningar om hur framtiden ska se ut. Det är ni ungdomar som ska styra i framtiden så ni är jätteviktiga för oss.

Länk till - Du som ung i demokratin
 
Kalix: Invånarportal - Dialog och synpunkter
Det finns många sätt att påverka Kalix kommun. Här är det bland annat möjligt att lämna in Kalixförslag och synpunkter, ta del av beslut och granska statistik. Fråga och diskutera med oss!
 
Malmö: Anhörigdialog
Vid Anhörigdialog har du som anhörig möjlighet att prata med politiker i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Anhörigdialog riktar sig till dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller närstående som inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan exempelvis gälla en äldre person, en person med somatisk sjukdom eller med fysisk funktionsnedsättning.

Länk till mer information
 
 
SKR: Styra och leda med Agenda 2030
I en webbsänd utbildning ges grunderna för hur Agenda 2030 kan implementeras i styrprocessen. Den belyser också samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra.
 • Tid: 29 september 2020 13.30 - 15.30
 • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda i kommunala och regionala styrelser och nämnder samt till tjänstepersoner som arbetar på strategisk nivå med att genomföra Agenda 2030.
 • Kostnad: 835 kronor
 
SKR: Nätverk för att utarbeta och genomföra en process för att med systematik förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda
SKR inbjuder till ett nätverk för att tillsammans med kommuner och regioner utveckla system för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda.
Målgrupp: Förtroendevalda i fullmäktige/styrelsen, tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med stöd till de förtroendevalda.

Ansökan: Kommuner och regioner som vill delta i nätverket ska skicka in en ansökan senast 28 augusti.
Gör din ansökan här
Ett urval av 4-5 kommuner kommer att ske.
För att kunna delta ska politiskt beslut finnas.
Frågor: Anna-Lena Pogulis

Länk till mer information
 
SKR: Webbinarium - Det demokratiska samtalet
Inom projektet att förebygga hot och hat mot förtroendevalda inbjuder SKR till webbinarium dä du möer kommitténs ordförande Carl Heath, kommunikationsstrateg Camilla Kullander från Karlstad. De berättar hur de arbetar med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polariseringen och hårdare samtalsklimatet i samhället.
 
Datum: 9 september 09.00-10.00
Plats: Webbsänt
Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda
Kostnad: 250 kronor per länk
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se