Läs om bland annat: Samarbetsundantaget och stödtjänster, absolut anbudssekretess samt volymuppgifter
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
11 juni 2020
 
 
Domar m.m.
 
 
EU-domstolen: Samarbetsundantaget kan gälla för ”stödtjänster”
Delstaten Berlin och staden Köln ingick avtal om en programvara.
Även tjänster som är ”underordnade offentliga tjänster” kan undantas
 
HFD: Okej med relativ begränsning av prissättning
Kommunen angav att ett à-pris inte fick vara högre än ett annat à-pris.
Ingen konflikt med ”onormalt låga anbud”-reglerna
 
HFD: Ingen förlängd avtalsspärr i delar där sökanden inte haft intresse
Sökanden hade bara lämnat anbud på vissa delar i upphandlingen.
Inte rimligt med fördröjning, ansåg HFD
 
Avtal skulle ogiltigförklaras trots att det sagts upp
Inga prestationer hade hunnit utväxlas mellan parterna.
Frågan kommer att prövas i HFD
 
JO-kritik om absolut anbudssekretess
Uppgifter i ”frågor och svar”-dokument lämnades ut av misstag.
Sekretess även för uppgifter om presumtiva anbudsgivare
 
Volymangivelser måste vara aktuella och rimliga
Kommunens volymuppgifter stod i strid med LOU.
Kammarrätten resonerade med utgångspunkt i Coopservice-domen
 
Takvolym skulle anges för elevresor
Kammarrätten tolkade Coopservice-domen.
Bristen gjorde att upphandlingen fick göras om
 
Övrigt
 
 
Frågan om icke-val i valfrihetssystem
SKR delar inte Konkurrrensverkets bedömning.
Konkurrensverkets ställningstagande inte bindande
 
Kurser
 
 
Översiktskurs - september 2020
En webbsänd endagskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Tid: 17 september 2020
Plats: Webbsänds
Anmälan
 
Grundkurs i LOU - november 2020
Kursen tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Tid: 10-12 november 2020
Plats: Högberga Gård på Lidingö
Anmälan
 
Redaktör
Daniel Ekwall
daniel.ekwall@skr.se
08-452 79 71
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se