Utvärdera din kommun med Kommunkompassen - nu digitalt
 
Omställning är ordet för dagen och nu kan vi erbjuda er att genomföra en Kommunkompass digitalt som ett alternativ till att vi gör det på plats. 

Detta innebär att vi - istället för att besöka er på plats - intervjuar er digitalt med hjälp av Zoom eller annat digitalt verktyg. Vid behov eller ifall man önskar, sker även återrapporteringen digitalt. 

Information om den digitala utvärderingen och hur du anmäler dig
 
Dags att ansöka till Sveriges Kvalitetskommun 2021
 
Nu är det dags att ansöka om att bli Sveriges Kvalitetskommun 2021.

För att kunna ansöka krävs en Kommunkompassutvärdering som är gjord senast år 2019. Det är viktigt att kommuner som vill ansöka om utmärkelsen och inte har ett aktuellt Kommunkompassresultat, hör av sig så fort som möjligt till SKR för att planera in en utvärdering under hösten 2020 eller tidig vår 2021.

Goda Kommunkompassresultat gör så att kommuner kan nomineras till den slutliga gallringsprocessen för att utse Sveriges Kvalitetskommun på Kvalitetsmässan november 2021. Dessa kommuner kommer att granskas avseende ekonomi och kvalitativa resultat samt resultat för Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Sista ansökningsdag är den 30 november. 

Exlusivt nätverk för de nominerade
En nyhet är att SKR och Kvalitetsmässan kommer att erbjuda alla kommuner som gått vidare till den slutliga nomineringen ett deltagande i ett exklusivt nätverk för erfarenhetsutbyte och utveckling inom Kommunkompassens åtta olika områden.

Information om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun och nomineringsprocessen.
 
 
Ny omgång av controllerutbildning – Att styra för resultat
 
SKR har vid sju tillfällen under de senaste åren genomfört utbildningen Att styra för resultat.

Vi erbjuder nu en åttonde omgång med start i november 2020 och avslut i maj 2021. Målgruppen är controllers och kvalitetsstrateger och liknande funktioner i regioner och kommuner med övergripande ansvar att arbeta med styrning, uppföljning, kvalitetsutveckling, förbättringsarbete med mera.

Utbildningen sker i Stockholm vid fyra utbildningstillfällen á två dagar mellan 3 november 2020 - 26 maj 2021.

Kostnad: 23 500 kronor (Kostnader för resor och logi ingår inte i priset)
Sista anmälningsdag: 1 oktober 2020
 
Inför uppstart KKiK 2020 - information och datum
 
Uppstarten av KKiK 2020 sker den 9 september 2020 i Stockholm. Presentation av resultatet för KKiK 2020 kommer att ske den 21 januari 2021. Vid båda tillfällena kommer det att finnas möjlighet att delta via webbsändning.
   
  Fler viktiga datum för dig som arbetar med KKiK
  • Under vecka 25, 2020, skickas mejl ut till alla projektledare med verktygslåda samt så kallat ifyllnadsformulär.
  • 18 juni 2020 är sista dagen att anmäla sig till brukarundersökningar inom socialtjänsten.
  • 11 september 2020 är sista dagen att välja leverantör för servicemätningen.
  23 oktober 2020 stänger insamlingen av data för KKiK 2020 i Kolada.
   
  Är inte din kommun med i KKiK idag men vill bli det?
   
  Styra och leda med Agenda 2030
   
  Är du förtroendevald i en kommunal eller regional styrelse eller nämnd? Eller är du tjänsteperson med ett strategiskt ansvar för att genomföra Agenda 2030? Då är denna utbildning från SKR något för dig.

  Under hösten 2020 erbjuder SKR en webbsänd utbildning i två steg för att stödja kommuner och regioner att leda och styra med Agenda 2030. Utbildningen fokuserar på kommunövergripande styrning och ledning samt lyfter vikten av att arbeta med en resultatkultur även kring hållbarhetsfrågorna. I utbildningen tar vi även upp extern och intern samverkan samt bjuder på goda exempel gällande arbetssätt och metoder.

  Utbildningen sänds live och består av två tillfällen:
  29 september 2020 kl. 13.30 – 15-30
  12 oktober 2020 kl. 13.30 – 15.30
  Priset för utbildningen är 835 kronor för bägge tillfällen.

  För mer information kring utbildningen kontakta Anna Eklöf, anna.eklof@skr.se
   
  KOMMEK 2020 genomförs digitalt
   
  KOMMEK är Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor. 
  Coronakrisen innebär att de ämnen som diskuteras på KOMMEK blivit ännu viktigare. Det har större betydelse än någonsin att kunskap och erfarenheter delas med varandra och att vi slår vakt om de platser där man kan diskutera framtiden på ett intelligent och fördjupande sätt.
   
  Nu genomförs KOMMEK via webben och ser till att dra nytta av alla smarta knep för att nätverka och kunskapsdela digitalt. 

  KOMMEK:s program är anpassat till ett digitalt format.
  Välkommen med din anmälan!
   
  Två intressanta seminarier på Kommek

  Rådet för kommunala analyser (RKA) har på uppdrag av finansdepartementet tagit fram ett verktyg kring nyckeltal om effektivitet och produktivitet som ska ge underlag för lokala analyser, beslut och prioriteringar. Detta presenteras tillsammans med SKR under seminariet ”Nytt verktyg visar hur effektiv kommunen är”.

  Hur kan politikerna vara säkra på att uppföljningar och analyser med hjälp av bland annat Kolada leder till de effekter de önskar? SKR och några kommuner har tillsammans utvecklat en modell för hur politiken kan få hjälp med konsekvensanalyser som ger insikter på både kort sikt och i ett längre samhällsperspektiv. Detta presenteras under vid seminariet ”Att gå från uppföljning och analys till handling”.

  Läs mer om KOMMEK och hur du anmäler dig.
   
  Webbsändningar om aktuella frågor inom demokrati, ledning och styrning
   
  Under våren 2020 arrangerar SKR webbsändningar en gång per vecka. Vi ger dig aktuell information om hur SKR just nu arbetar med frågor inom demokrati, styrning och ledning.
   
  All sändning sker på distans och är kostnadsfri. Du har också möjlighet att se en eftersändning av varje avnitt. 
   
  Samtalen leds av Anders Nordh, expert medborgardialog, SKR och Lena Langlet, expert demokratifrågor SKR.

  Ta del av både aktuella sändningarna och sändningarna i efterhand.
   
  Vad är Kvalitet & resultat?
   
  Vi är ett team på SKR med uppdrag att utveckla, effektivisera och modernisera styrningen och ledningen i kommuner och regioner. Det handlar om organisation, system, processer och inte minst människorna som verkar för välfärden. Det handlar även om arbetsgivarrollen, samhällsutveckling, demokrati samt den politiska styrningen, men även om proffessionens ledning av verksamheten.

  Arbetet med KKiK, Kommunkompassen, nätverk för lärande, utbildningar och en rad andra aktiviteter är exempel på aktiviteter som vi driver. Ofta i samverkan med er medlemmar.

  Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad kring vad som sker i projekten, men även bevaka övrig utveckling inom område, nationellt såväl som internationellt.

   
  Christine, Gunnar, Hanna, Leif , Linda och Märit
   
  Redaktör

  Linda Nordberg
  linda.nordberg@skr.se
  08-452 70 00
  Sveriges Kommuner och Regioner
  www.skr.se