Nyhetsbrev nr.7 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Hej! nu skiner solen och vi har några fina sommardagar att se fram emot, passa på att njut av det vackra vädret.

Idag släpper vi ett nytt avsnitt av vår podcat Demokratiresan där vi samtalar med vår ordförande på SKR Anders Knape.
Vi pratar bland annat om vilka effekter en kris får på våra demokratiska processer och politiska beslut. Länk till podcasten hittar nu nedan.

Vi vill tipsa om två webbsändningar den 10 juni, mer information nedan. 

Kommittén Demokratin 100 år bjuder in till invigning av Demokratistugan, även det den 10 juni.

Vi har också med några exempel från kommuner i landet.  

Aktuell information om hur SKR agerar i frågor med anledning av Coronaviruset och Covid-19 hittar du på www.skr.se där finns också FAQ som ger svar på många aktuella frågor.

OBS! Vi har nya mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Onsdag den 10 juni Webbsändning Kl: 13:00 – 14:00
Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Magnus Johansson, Region Sörmland och Leif Eldås, SKR. Anders Falkemo, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) berättar om kommunala partnerskap. Vi har också med Ahmad Rifai från Indonesien.
Webbsändningen är gratis.

Länk till sändningen

Länk till repriser
 
 
SKR: Demokratiresan – en podcast om demokrati
I vårens sista avsnitt av Podcasten Demokratiresan gästas vi av SKR:s ordförande Anders Knape.
 
Vi pratar om vilka effekter en kris får på våra demokratiska processer och politiska beslut. Vi får också fundera på hur länge kan vi befinna oss i ett undantagstillstånd och hur kan vi ge utrymme åt en aktiv och levande politik på lokal och regional nivå samtidigt som vi behöver arbeta med det mest akuta? Samt hur se läget ut i Europa, hur har lokal demokrati klarat sig genom krisen där?

Länk till mer information
 
 
Kommittén Demokratin 100 år: Demokratistugan: Invigning 10 juni
Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska visas runt om i landet när pandemiläget så medger.Invigning av Demokratistugan. Den 10 juni invigs stugan av Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år.

Medverkar vid detta festliga, digitala tillfälle gör kultur- och demokratiminister Amanda Lind, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Anders Knape, landshövding i Värmlands län Georg Andrén och landshövding i Västernorrlands län Berit Högman.
 
Länk till mer information

På grund av pandemin och att Järvaveckan är inställd, kommer invigningen att direktsändas digitalt kl. 13.00-13.55 från stugans tillfälliga uppställningsplats.
Se invigning här
 
SKR: Utveckla sociala kontrakt
SKR bjuder in kommuner som vill pröva att utveckla lokala överenskommelser utifrån rättigheter, skyldigheter och delaktighet för en hållbar utveckling tillsammans med aktörer i lokalsamhället.
  • Projektet pågår mellan september 2020 till och med december 2021.
  • Deltagande kommuner ska ha ett politiskt beslut om deltagande. Kommunen ska också utse en processledare och en styrgrupp som består av ledande tjänstepersoner och förtroendevalda.
  • Vid många anmälningar kommer SKR göra ett urval av deltagande kommuner.
Målet för nätverket är att deltagande kommuner genom ett rättighetsbaserat arbetssätt via medborgardialog prövar och utvecklar modeller för framtagandet av ”samhällskontrakt” som strävar efter att nå mål i Agenda 2030. Målet är också att tillsammans med olika samhällsaktörer skapa ett mer hållbart samhälle.

Länk till mer information

Anmäl ert intresse här!
 
SKR: Avhoppen bland förtroendevalda vanligast bland unga
Antalet avhopp från kommunfullmäktige har minskat medan avhoppen från regionfullmäktige har ökat enligt SCB. Mer stöd behövs till förtroendevalda för att upprätthålla demokratin.

Jämfört med för två mandatperioder sedan eller tidigare är det en ökning av avhopp i samtliga politiska församlingar.


− Det här är en viktig temperaturmätning och den ger oss en indikation om hur SKR kan fortsätta att stödja lokala och regionala förtroendevalda, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Länk till mer information
 
 
Örebro: Vad är viktigast för att du ska kunna leva på landsbygden i Örebro kommun?
Landsbygdsenheten har tagit fram en enkät med frågor som ska hjälpa oss att ta reda på vad vi bör göra för att skapa rätt förutsättningar för alla som lever på landsbygden i i Örebro kommun.

Länk till mer information!
 
Kristinehamn: Kristinehamnsförslag
Kristinehamnsförslag (e-förslag) kan, precis som synpunkter, gälla allt som rör kommunens verksamhet. Skillnaden är att Kristinehamnsförslag hanteras politiskt. Förslaget kommer att hanteras politiskt om det har fått fler än 50 gilla-röster.
För att rösta på ett förslag krävs ett registrerat konto, samt att du är folkbokförd i kommunen. På grund av kravet att man personligen måste godkänna sin röstning (GDPR) kan vi inte ta emot namnlistor för registrering.

Länk till mer information
 
Ale: Ale i 360 grader
Ale i 360 grader är ett arbete där vi hanterar komplexa frågor tillsammans och försöker minska avståndet mellan Alebor, tjänstepersoner och politiker. Detta gör vi genom dialog. Med dialoger kan vi hitta nya möjligheter att mötas, skapa någonting nytt och försöka hantera svåra frågor tillsammans.
 
SKR: Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona
Vid tre tillfällen, med start den 25 augusti, möter du Hans Abrahamsson docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. De andra två sändningarna sker tisdag 15 september och tisdag 20 oktober.
  • Målgrupp: Utbildningen riktar sig allmänt till förtroendevalda och tjänstepersoner, personer som arbetar med omvärldsanalys och de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog
  • Kostnad: 2 500 kronor, inkluderar alla tre utbildningstillfällena.

Länk till mer information

Anmäl dig här!
 
SKR: Styra och leda med Agenda 2030
I en webbsänd utbildning ges grunderna för hur Agenda 2030 kan implementeras i styrprocessen. Den belyser också samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra.
  • Tid: 29 september 2020 13.30 - 15.30
  • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda i kommunala och regionala styrelser och nämnder samt till tjänstepersoner som arbetar på strategisk nivå med att genomföra Agenda 2030.
  • Kostnad: 835 kronor
 
SKR: Nätverk för att utarbeta och genomföra en process för att med systematik förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda
SKR inbjuder till ett nätverk för att tillsammans med kommuner och regioner utveckla system för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda.
Målgrupp: Förtroendevalda i fullmäktige/styrelsen, tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med stöd till de förtroendevalda.

Ansökan: Kommuner och regioner som vill delta i nätverket ska skicka in en ansökan senast 28 augusti.
Gör din ansökan här
Ett urval av 4-5 kommuner kommer att ske.
För att kunna delta ska politiskt beslut finnas.
Frågor: Anna-Lena Pogulis

Länk till mer information
 
SKR: Webbinarium - Det demokratiska samtalet
Inom projektet att förebygga hot och hat mot förtroendevalda inbjuder SKR till webbinarium dä du möer kommitténs ordförande Carl Heath, kommunikationsstrateg Camilla Kullander från Karlstad. De berättar hur de arbetar med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polariseringen och hårdare samtalsklimatet i samhället.
 
Datum: 9 september 09.00-10.00
Plats: Webbsänt
Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda
Kostnad: 250 kronor per länk
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se