Successiv återgång till campusförlagd undervisning under hösten 2020 i syfte att hindra smittspridning/Gradual return to campus-based teaching this autumn to prevent virus transmission
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
På gång på KI