Samverkan som kan stärka det förebyggande arbetet hot och hat - 10 juni 
 
Den 10 juni har vi ett tema kring samverkan i olika perspektiv som kan stärka det förebyggande arbetet för förtroendevaldas trygghet.

Den hårda samtalstonen och de hat- och hotfulla uttrycken som förekommer i det demokratiska samtalet bland annat i sociala medier. För att kunna påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet behöver vi samverka i olika processer och ur olika perspektiv, med målet att stärka det förebyggande arbetet och undvika att spänning och konflikt uppstår.

På detta webbinarium kommer du att möta medarbetare på SKR som företräder perspektiven mänskliga rättigheter, medborgardialog och brottförebyggande arbete.

Gäster är Lena Langlet och Cecilia Ramqvist från SKR. Greta Berg och Annalena Pogulis programleder och deltar också med sina perspektiv.

Webbinariet sänds kl. 14.00-15.00 den 10 juni.
Mer information och anmälan
 
Vilka är våra förtroendevalda?
SKR bjuder in till en webbsändning den 16 juni kl. 10.00 som handlar om våra 40 000 förtroendevalda i kommuner och regioner.

SCB presenterar uppgifter från den färska rapporten om de förtroendevalda i kommuner och regioner. Ta del av analyser om de förtroendevalda och jämförelser med tidigare undersökningar. Till grund för analyserna ligger de totalundersökningar om de förtroendevalda som SCB genomfört. Hur stor andel är till exempel unga, småbarnsföräldrar, utrikes födda, fritidspolitiker och hur många är nya i politiken?

Medverkar gör Jonas Olofsson, utredare SCB, Parisa Liljestrand (M), ordförande kommunstyrelsen Vallentuna och Christina Mattisson (S), ordförande SKR:s demokratiberedning och regionråd Region Blekinge.


Webbinariet sänds kl. 10.00-11.00 den 16 juni.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Invigning av Demokratistugan
År 2021 fyller Sveriges demokrati 100 år. Kunskap och engagemang är förutsättningar för vår demokrati. Som en del i arbetet med att öka kunskaperna om demokratin har kommittén Demokratin 100 år utvecklat en Demokratistuga som behandlar centrala delar av Sveriges demokrati.

Den digitala och direktsända invigningen av Demokratistugan sker den 10 juni kl. 13.00 och leds av Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år. Medverkar gör kultur- och demokratiminister Amanda Lind samt ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Anders Knape, landshövding i Värmlands län Georg Andrén och landshövding i Västernorrlands län Berit Högberg.
 
Invigningen riktar sig till ledning och personal på länsstyrelser, regioner, kommuner och SKR. Vi hoppas att många kan delta och att inbjudan sprids brett inom era organisationer.

Invigningen sker via Zoom med följande Zoomlänk: https://zoom.us/j/91561620153 

Är ditt län intresserad av demokratistugan? Hör av dig till kontakt@vardemokrati.se 
Läs mer om kommittén Demokratin 100 år
 
Styra och leda med Agenda 2030
Är du förtroendevald i en kommunal eller regional styrelse eller nämnd? Eller är du tjänsteperson med ett strategiskt ansvar för att genomföra Agenda 2030? Då är denna utbildning från SKR något för dig.

Under hösten 2020 erbjuder SKR en webbsänd utbildning i två steg för att stödja kommuner och regioner att leda och styra med Agenda 2030. Utbildningen fokuserar på kommunövergripande styrning och ledning samt lyfter vikten av att arbeta med en resultatkultur även kring hållbarhetsfrågorna. I utbildningen tar vi även upp extern och intern samverkan samt bjuder på goda exempel gällande arbetssätt och metoder
.

Utbildningen sänds live och består av två tillfällen:
  • 29 september 2020 kl. 13.30 – 15-30
  • 12 oktober 2020 kl. 13.30 – 15.30
För mer information kring utbildningen kontakta Anna Eklöf, anna.eklof@skr.se
 
Seminarium om Komplexa dialoger 
Politiker och tjänstemän i kommuner och regioner ställs av och till inför situationer där ett visst beslut eller situation väcker upprördhet, ilska och protester bland medborgare. Ofta handlar det om komplexa samhällsfrågor som rör många inblandade med olika perspektiv på frågan. Det kan handla om nedläggning eller utveckling av olika verksamheter, ny- eller ombyggnation etc.

Situationer som ofta upplevs som svåra att hantera och det krävs nya metoder för att hantera detta. Medborgardialog kan vara en väg att gå. Under de senaste åren har Projekt Medborgardialog inom SKR prövat en modell för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor och vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter och inbjuda fler att pröva på modellen.

Webbinariet sänds kl. 10.00-12.00 den 10 juni.

Mer information och anmälan
 
Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona
Om konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten. Sverige i en värld i förändring där det lokala alltmer flätas samman med det globala. Hur vår tids stora samhällsomdaning förstärker behov av att värna om demokratin och den sociala hållbarheten.

Välkommen till en webbkurs som sker vid tre olika tillfällen där du får möta Hans Abrahamsson, docent i Freds- och utvecklingsforskning, vid Göteborgs universitet.
Sändningen sker följande datum kl. 09.30-11.30
  • Tisdag 25 augusti, VARFÖR behöver saker och ting göras
  • Tisdag 15 september, VAD som behöver göras
  • Tisdag 20 oktober, HUR ska förändringen mötas?
Utbildningen riktar sig allmänt till förtroendevalda och tjänstepersoner,  som arbetar med omvärldsanalys och de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog.
Mer information och anmälan
 
Demokratiresan – en podcast om demokrati
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
Demokratiresan
Vårens sista avsnitt släpps under nästa vecka och gästas av SKR:S ordförande Anders Knape. Vi pratar om vilka effekter en kris får på våra demokratiska processer och politiska beslut. Vi får också chansen att prata om hur länge kan vi befinna oss i ett undantagstillstånd och hur kan vi ge utrymme åt en aktiv och levande politik på lokal och regional nivå samtidigt som vi behöver arbeta med det mest akuta?
 
 
Nätverk för att med systematik förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda
SKR bjuder in till ett utvecklingsarbete för att tillsammans med kommuner och regioner utveckla system för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. 

Arbetet kommer att ske i form av ett nätverk under 2020-2021. Kommuner och regioner kommer att kunna ansöka om att delta i nätverket. Det handlar om att skapa system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande.

Nätverkets syfte är att utarbeta och prova modeller för att i ett tidigt skede systematiskt kunna bidra med att stärka de förtroendevaldas förutsättningar i deras demokratiska uppdrag. Varje deltagande kommun/region provar den utarbetade processen lokalt i ett aktuellt ärende i syfte att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Kommuner och regioner som vill delta i nätverket ska skicka in en ansökan senast 28 augusti. Ett urval av 4-5 kommuner kommer att ske. För att kunna delta ska politiskt beslut finnas.

För deltagande skicka en intresseanmälan till anna-lena.pogulis@skr.se

MER INFORMATION
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se