Kompetensutveckling online med lärare under arbetsbefriad tid
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
2 juni 2020
Start  |  Schema  |  Priser  |  Kontakt  |  Tipsa en vän
Online kurser om Java
 
www.ribomation.se
I förra veckans nyhetsbrev skrev jag om hur det var i språket Java's barndom. Dels allmänt, men också mer personligt. Jag skrev bl.a. om det svårslagna ansökningsrekordet i KTH's historia, gällande en distans kurs i Java år 1997.
Om du vill kika på tidigare nyhetsbrev, så finns de alla samlade under meny alternativet Nyhetsbrevribomation.se.
Ämnet denna vecka utspelar sig nästan tio år senare. Vid den tiden arbetade jag som professional services consultant för ett San Francisco baserat företag men med London som bas för uppdrag i UK samt norra och centrala Europa.
Vi arbetade med prestanda monitorering och övervakning av mycket stora Java system. Såsom banker och telecom företag. Bland annat, gjorde jag så kallade brandkårs utryckningar. Vilket innebar att med kort varsel hoppa på ett flygplan till någonstans i Europa och på plats analysera kundens prestandaproblem eller krascher, samt föreslå lösningar.
Den här gången behövde ett stort Brittiskt företag baserat i utkanten av norra London hjälp med deras system för återförsäljare. De hade ett drastiskt minneläckage som upprepande kraschade systemet.
När jag satt på Arlanda väntande på mitt plan som skulla ta mig till Heathrow, fick jag veta att planet skulle bli två timmar försenat! I det läget kontaktade jag en medarbetare som redan fanns på plats och bad henne maila över alla loggar och övrig information, så jag kunde påbörja en analys redan på flygplatsen.
Baserat på denna information kunde jag skapa en teori om vad som var fel (konfigureringsmiss i WebLogic app-server) och förbereda en PPT presentation om indikationer, analys och förslag på åtgärder.
Flera timmar senare landade jag Heathrow och möttes av en annan medarbetare som i ilfart körde mig från Heathrow i västra till norra London. Väl på plats hos kunden och det hade nu blivit eftermiddag, så gick jag igenom min presentation och föreslog vilka åtgärder som borde genomföras.
Sagt och gjort; direkt efter mötet genomfördes åtgärderna och problemet försvann! Att analysera och lösa ett prestanda problem redan innan jag kom fram, imponerade stort på kunden. Och, det resulterade i vår särklass största order det året.
Jens Riboe
Jens Riboe
VD på Ribomation

Java Programmering, grundkurs
 
8 – 12 juni, online via Zoom
 
Java är det största applikationsutvecklingsspråket och har utvecklats på ett imponerande sätt under de två årtionden det har funnits. Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med t.ex. programutveckling på server-sidan.
Ur kursinnehållet
 
 • Känna till de grundläggande språkdelarna av Java
 • Kunna skriva Java program som använder container-typer
 • Förstå att använda lambda uttryck
 • Kunna skriva program som hanterar filer
 • Kunna skapa exekverbara JAR-filer
LogoDenna kurs vänder sig till programmerare som vill utveckla applikationer i programspråket Java.
Datum8 – 12 juni 2020, kl 9.00–16.30
PlatsOnline, via Zoom
MågruppProgrammerare
FörkunskaperErfarenhet att programmera i något programspråk
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/jvm/java-basics

Java 8/9/.../14, påbyggnadskurs
 
15 – 17 juni, online via Zoom
 
Java version 8, införde tre begrepp som i grunden förändrar ditt sätt att designa programkoden inuti metoderna/funktionerna av en klass. Dessa tre är Lambda Expressions, Data Stream Pipelines samt Asynchronous Computation.
Java version 9, förändrade vårt sätt att designa Java applikationer, eftersom det nya modulsystemet (JPMS) är så pass genomgripande och skapar möjligheter för snabb uppstart av en Java applikationer och eliminering av class-not-found problem.
Från och med version 10, kommer det två versioner per år. En i mars och en i september. Den senaste versionen är version 14 och kom i våras. På detta sätt kan Oracle gradvis föra in nya element i språket och lyssna av vad utvecklarna tycker. Några av dessa mindre nyheter är Automatic Type-Inference för lokala variabler och Switch Expressions.
I denna kurs ser vi till att du är helt uppdaterad på allt det nya i Java.
Ur kursinnehållet
 
 • Skriva Java program med lambda uttryck
 • Kunna skriva program med data streams/pipeline kedjor mha Stream
 • Kunna skriva program med asynkron exekvering mha CompletableFuture
 • Kunna använda de nya klasserna för datum, tider och intervall
 • Designa Java applikationer med moduler
 • Förstå hur moduler är beroendelänkade till varandra
 • Skapa en dedikerad och nedbantad JRE för ett Java program, mha jlink
 • Kunna implementera interface med privata metoder
 • Kunna implementera en pipeline av OS processer
LogoDenna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med en tidigare version av Java och önskar att snabbt komma igång med att tillämpa alla nyheter i språket och standardbiblioteket.
Datum15 – 17 juni 2020, kl 9.00–16.30
PlatsOnline, via Zoom
MågruppJava Programmerare
FörkunskaperPraktiska kunskaper i Java programmering
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/jvm/modern-java

Java REST Web Services, påbyggnadskurs
 
2 – 4 juni, online via Zoom
 
Webbtjänster baserade på REST principen är det moderna sättet att hantera servertjänster. Med Java kan du enkelt programmera en REST mikrotjänst med ramverk som Spark-Java, eller ett JAX-RS kompatibelt annoterings-ramverk.
I denna kurs får du lära dig både att hantera både klient-sidan såväl som att designa och implementera server-sidan med hjälp av Java.
Ur kursinnehållet
 
 • Kunna designa ett eget REST-WS API
 • Använda REST-WS command-line clients
 • Implementera Java klienter för att anropa REST-WS
 • Hantera XML, JSON och annan payload
 • Designa och implementera REST-WS server-side
 • Bygga REST-WS server-side med Spark-Java
 • Bygga REST-WS server-side med JAX-RS annoterad kod och Jersey
 • Generera teknisk REST-WS dokumentation med Swagger
 • Hantera autentisering via JWT (JSON Web Token)
 • Använda HttpClient som kom i Java 11
 • Använda det nya ramverket Micronaut för att implementera REST-WS servrar
LogoDenna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med programmering av Java applikationer på server-sidan.
Datum2 – 4 juni 2020, kl 9.00–16.30
PlatsOnline, via Zoom
MågruppJava Programmerare
FörkunskaperPraktiska kunskaper i Java programmering
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/jvm/java-rest-web-services

(Ny kurs) C++ for Memory Constrained Systems
 
2 – 5 juni, online via Zoom
 
Den kursen går på djupet om hur man på olika sätt optimerar och hanterar system som av olika skäl är minnesbegränsade. Det kan vara inbyggda system eller transaktionsintensiva system. Kort sagt, programmering av system där minneshanteringen kräver en alldeles speciell form av omsorg.
Du får lära dig om hur man designar system som inte använder sig av system heapen. Hur man bygger fler-trådade system med effektiv minneshantering. Hur man bygger system av processer med delat minne. Hur man fångar och exekverar vidare efter ett null pekar fel. Hur man kan generera en stack-trace i ett C/C++ program samband med ett kastat undantag.
Ur kursinnehållet
 
 • Kunna använda och implementera smarta pekare
 • Kunna fånga ett null pekar fel och fortsätta exkveringen
 • Kunna generera en stack-trace i ett C/C++ program
 • Veta hur man allokerar dynamiskt minne på stacken
 • Kunna implementera egen minnes allokering baserat på en block pool
 • Kunna implementera program med minneshantering utanför heapen
 • Kunna använda PMR (Polymorphic Memory Resource) som infördes i C++17
 • Kunna implementera multi-trådade system, där varje tråd/thread har sin egen privata heap
 • Kunna implementera ett program som laddar in en fil till minnet med mmap()
 • Kunna implementera system med delat minne (shared memory)
LogoDenna kurs vänder sig till erfarna C++ programmerare som utvecklar inbyggda system eller transaktionsintensiva system.
Datum2 – 5 juni 2020
PlatsOnline, via Zoom
MågruppErfarna C++ programmerare
FörkunskaperVana att programmera i C/C++
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cxx/cxx-memory-constrained-systems

Priser
 
Våra priser på online-kurser är mycket fördelaktiga. Du kan antingen registera dig för ett schemalagt kurstillfälle, eller kontakta oss för en företagsintern online-kurs.
KursformPris
Schemalagt4000 kr/kursdag
Företagsinternt7500 kr/kursdag
+ 1500 kr/person
För alla priser tillkommer lagstadgad MOMS.
Våra ämnesområden
 
Klicka på bilden nedan för att visa aktuellt kursschema
 
Ribomation är ett utbildningsföretag som enbart vänder sig till professionella programmerare, vilka vill fördjupa sina kunskaper i programmering av ett visst programspråk, bibliotek eller verktyg. Vi erbjuder lärarledda online-kurser, företagsinterna kurser hos er samt schemalagda kurser centralt i Stockholm.
Se vad våra kunder tycker:
Amazing teacher with very deep and relevant knowledge of the subject.
 Nöjd deltagare på kurs hos Ribomation
 

Vänliga hälsningar,
Gabriella på Ribomation
Detta ebrev har skickats till 

Därför får du våra utskick:

Vi vänder oss uteslutande till professionella programmerare, i deras yrkesroll som program-utvecklare, samt associerade personer i beslutande ställning.

Du har fått detta epost-utskick för att du antingen har varit i kontakt med oss som kund eller så har vi erhållt din epostadress via förvärv av utskickslistor eller från en offentligt publicerad webbplats eller för att någon kollega delat med sig av epost-info.

Om du inte vill ha våra utskick fortsättningsvis, så kan du enkelt välja att av-prenumerera via länken längst ned i detta e-brev.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, Artikel 1, §6, stycke f: "Berättigat intresse". "Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter."