Skolbibliotek i världsklass; Sommarboken; Elevflytt i Legimus; Skolbibliotekens dag;
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nr:4 2020
 
Nätverksträffar
 
Nätverksträffen 27/5 hölls digitalt. Det funkade bra men förhoppningsvis kan vi träffas på "riktigt" i höst. Minnesanteckningar har skickats ut. Datum för nästa läsårs nätverksträffar skickas ut senare.
Lund har skolbibliotek i världsklass!
 
Nu har äntligen DIK publicerat listan på årets "Skolbibliotek i världsklass". I Lund har Backaskolan, Delfinskolan, Fäladsskolan, Gunnesboskolan, Katedralskolan, NTI Gymnasiet, Polhemskolan och Spyken fått utmärkelsen detta år.

Grattis!

Se hela listan och läs mer
Sommarboken
 
Folkbibliotekens lässatsning Sommarboken är igång 12 juni till 31 augusti. Tipsa gärna elever och vårdnadshavare genom era informationskanaler.

Läs mer på Biblioteksportalen
Elevflytt i Legimus
 
Om ni vet om elever som ska byta skola är det bra att flytta elevens Legimuskonto i samråd med den nya skolan. Om eleven inte vet vilken skola som hen kommer att gå i eller om den
mottagande skolan inte har ett bibliotekskonto hos MTM så kan kontot flyttas till
folkbiblioteket. När eleverna går sista terminen på skolan är det bra att ta kontakt med dem. Om de redan vet vilken skola de ska fortsätta på så kan du hjälpa dem att göra flyttansökan
till den nya skolan. Som registrerare kan du också flytta elever till ditt bibliotek.

Utförlig rutin för hur konton flyttas finns i MTMs handledning på sida 16-18.
Bibliografisk service
 
Representanter för Folkbiblioteken i Lund har haft möte med Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen angående Book-IT och där meddelat att folkbiblioteken inte kommer att fortsätta med bibliografisk service. Diskussioner förs med båda förvaltningarna och nytt möte blir i augusti.
Skicka tillbaka VB-böcker
 
Vi behöver få tillbaka böcker som är utlånat som vandringsbibliotek/ tillfälliga lokaliseringar (VB). Om ditt skolbibliotek har sådana lån från oss måste ni själva söka fram dem I BookIT och skicka tillbaka.
Inventering av sociala medier
 
I veckan skickade vi ut ett formulär för att inventera vilka sociala medier, bloggar med mera som skolbiblioteken använder sig av. Har du inte redan svarat vill vi gärna att du gör det snarast så vi kan sammanställa.
 
Länk till formuläret
Bokgåvor till F-klasser
 
Alla förskoleklasser, åk 3 och åk 5 i Lunds kommun bjuds in av Folkbiblioteket för ett besök på sitt närmsta bibliotek. Eleverna i förskoleklass får även en bok vid besöket. I vår var det många som inte kunde genomföra sitt besök som planerat. Stadsbiblioteket har i dagarna skickat ut gåvoböckerna till de förskoleklasser som inte kunde ta sig till stadsbiblioteket. Pedagogerna har även fått en filmhälsning att visa för eleverna. Flera av stadsdelarna har besök planerade i höst.
Spöksystrar-affisch
 
Skolbibliotekscentralen fick en låda med affischer i gåva till skolbiblioteken och har skickat ut till skolor med yngre elever. Fristående skolor har vi inte skickat till men det går bra att hämta hos oss. Det finns några kvar så hör av dig till sbc@lund.se om du vill ha en.
Likvärdighetsutredningen
 
Utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” överlämnades till regeringen 27 april. Den berör i vissa delar även skolbibliotek. Läs en sammanfattning hos Svensk biblioteksförening som även kommer att skicka ett yttrande till Utbildningsdepartementet.

Länk till Likvärdighetsutredningen
Rusta biblioteken - kampanj från Författarförbundet
 
Sveriges Författarförbund driver fram till september kampanjen Rusta biblioteken. Ett av budskapen är "En skola, ett bibliotek. Alla elever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med för ändamålet utbildad personal".

Läs mer på kampanjsidan Rusta biblioteken!
Skolbibliotekets dag
 
Nationella skolbiblioteksgruppen lanserar Skolbibliotekets dag 27 oktober för att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Målgruppen är i första hand bibliotekarieutbildningarna, i andra hand lärarutbildningar och rektorsutbildningarna. Den 27 oktober är sedan tidigare även Internationella skolbiblioteksdagen. Målet är att skapa förståelse för skolbibliotekarierollen och få fler att vilja arbeta på skolbibliotek. Det blir smygstart under 2020 för att sedan under 2021 anordnas aktiviteter.

Läs mer hos Nationella skolbiblioteksgruppen
Gustav Fridolin om Stärkta skolbibliotek i Flödetpodden
 
Skolbibliotekspodden Flödet intervjuar i senaste avsnittet Gustav Fridolin om utredningen ”Stärkta skolbibliotek och läromedel”

Lyssna på poddavsnittet
Tips på nya fackböcker
 
Läslust i en digital tid
Tips och inspiration för lärare och skolbibliotekarier om att dra nytta av sociala medier, bloggar, vloggar, youtubers och dataspel för att väcka läsglädje hos barn och unga.
Boken i bibliotekskatalogen
Digital kompetens och källkritik i praktiken
Metodhandbok med undervisningsexempel för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. 
Boken i bibliotekskatalogen
Klaras läsprepp
Hur gör vi barn och unga till läsare? Och hur får vi dem att fortsätta läsa genom hela livet? Kort sagt - hur läspreppar vi dem?!
Boken i bibliotekskatalogen
 
Nya klassuppsättningar hos SBC
 
Hcf
Gatu, Anja: Snygg brytning, Behrang!
Horst, Jørn Lier: Dubbeldeckarna och fallet med skeppsvraket
Lapidus, Jens: Konstkuppen
Lindström, Christina: Hilda och gymnastikdräkten
Wänblad, Mats: Vårt lilla landslag spelar VM


 
Hcg
Erlandsson, Karin: Pärlfiskaren
Källner, Oskar: Bortförda
Lidbeck, Cecilia: Familjen
Nilsson, Moni: Hitta Tjina!
Woltz, Anna: Alaska

ugHe
Dahl, Roald, Matilda
Sommarstängt
 
Skolbibliotekscentralen har sommarstängt 1/7-3/8. Beställ gärna boklådor från oss redan nu inför höstterminen. 
 
BIld av Lena Petersson från Pixabay