Omställningsavtal för rätt kompetens i välfärdssektorn
 
Kommuner, regioner och kommunala företag har i det här läget inte råd att gå miste om varken befintliga eller potentiella medarbetare. Vi behöver därför ge medarbetare som riskerar att bli arbetslösa möjlighet att fortbilda, utbilda och omskola sig. Lika viktigt är det för personer från andra sektorer som har förlorat sitt arbete att snabbt få tillgång till omställningsinsatser så att de kan få rätt kompetens för arbete i välfärdssektorn. Det skriver SKR, Sobona, Kommunal, Lärarförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Läkarförbundet och AkademikerAlliansen i en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle.
Staten behöver kliva fram
 
Vd-krönika
 
 
Nu behövs vila och återhämtning
 
Vi är nu inne i den fjärde månaden i arbetet med att bekämpa coronaviruset. Medarbetarna inom vård och omsorg har jobbat långa pass i tuffa förhållanden under lång tid. De behöver få semester i sommar. Nu behövs vila och återhämtning.
 
Regionerna ansvarar för testning av priogrupp 1-3
 
Sveriges 21 regioner har gemensamt beslutat att ta ansvar för provtagning av covid-19 för priogrupperna 1-3. Nu finns kapacitet att öka antalet tester på ett långsiktigt och robust sätt.
− Regionerna tar ett tydligt ansvar och har kapaciteten och kunnandet att öka antalet tester på ett långsiktigt hållbart sätt. Det viktiga är att det sker en provtagning som är ändamålsenlig och som svarar upp mot de behov vi har i olika faser av pandemin, säger Emma Spak, SKR.
Beslut om ansvar för provtagning av coronavirus
 
Resurser till tillsyn av krogar räcker inte
 
Regeringens förslag till tillfällig lag om en effektivare tillsyn av krogar för att minska spridningen av covid-19 är bra. Men resurserna till kommunernas tillsyn räcker inte.
- Regeringen har lyssnat på flera synpunkter från SKR och kommunerna men tillsynen kräver mer resurser än vad regeringen uppskattar. Tillsynen är intensiv, den sker på kvällstid och måste genomföras av två personer samtidigt. Kommunerna behöver få full kostnadstäckning för sitt utökade ansvar, säger Gunilla Glasare, SKR.
Utökad tillsyn beräknas medföra kostnader på minst 100 miljoner
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Exempelvis finns information om förutsättningarna för distansdeltagande i fullmäktige och nämnder, och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Klart för kommuner att beställa skyddsutrustning
Kommunerna kan nu beställa skyddsutrustning som saknats i till exempel äldreomsorgen. SKL Kommentus har beställt det som saknas genom OneMed som nu kan beställas via företagets webbutik.
Webbutik för bristvaror nu öppen
 
Staten måste ta ansvar för belysning längs sina vägar
Kommunerna äger hundratusentals belysningsanläggningar längs statlig väg. SKR framhåller i en skrivelse till regeringen att Trafikverket måste få uppdraget att erbjuda sig att ta över anläggningarna.
− Det kan tyckas vara självklart att staten ska ansvara för belysningen längs sina egna vägar, men trots många och långa förberedelser för ett statlig övertagande händer ingenting, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Kommunal belysning längs statliga vägar
 
Satsningen på förlossningsvården ger resultat
Ökad nöjdhet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar resultaten från SKR:s uppföljning av satsningen på vården före, under och efter graviditet.
Större andel är nöjda med sin förlossning
 
Modellkommuner ska stärka äldreomsorgens digitalisering
SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.
Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering
 
Avhoppen bland förtroendevalda vanligast bland unga
Antalet avhopp från kommunfullmäktige har minskat medan avhoppen från regionfullmäktige har ökat enligt SCB. Mer stöd behövs till förtroendevalda för att upprätthålla demokratin.
Rapport om avhopp bland förtroendevalda
 
Inte markpriser som gör det dyrt att bygga bostäder
Mark är en liten utgiftspost i bostadsbyggandet och säljs av de allra flesta kommuner till ett genomsnittligt pris under 2 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Det visar en enkätstudie från SKR.
Kommunal mark är en liten utgift i bostadsbyggandet
 
Webbinarium om rehabilitering vid covid-19
Den 16 juni klockan 11.00-12.30 arrangerar Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin ett webbinarium om uppbyggnad och utveckling av rehabilitering under och efter covid-19. Programmet innehåller bland annat exempel från landet på hur rehabiliteringen kan byggas upp och Socialstyrelsen kommer också att presentera sitt kunskapsstöd. 
Erfarenhetsutbyte om rehabilitering av covid-19-patienter
 
Använd kompetensen rätt i vården
Vad innebär det egentligen att använda kompetens rätt? Den frågan lyfter SKR:s podcast Sveriges Viktigaste jobb i ett nytt avsnitt. Avsnittet innehåller också en berättelse från förlossningskliniken i Hudiksvall där cheferna började utmana gamla arbetssätt för att råda bot på växande vårdköer. 
Nytt avsnitt av podcasten Sveriges Viktigaste Jobb
 
Ny webb för nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Nu finns en webbplats till stöd för regionernas gemensamma arbete för en god och jämlik vård genom kunskapsstyrning. Webbplatsen samlar information om utvecklingsarbete i nationella programområden och nationella samverkansgrupper i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Den innehåller också stöd och verktyg för att arbeta med uppföljning och analys, verksamhetsutveckling och kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård.
Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 
Bloggar från SKR
 
 
Nya arbetssätt och digitalisering är en nödvändighet
Långtidsutredningen visar att en av de största utmaningarna framöver blir att få arbetskraften att räcka till. Det gör det nödvändigt att anpassa utbildningssystemet till framtida yrkesbehov, hitta nya arbetssätt och skynda på bredbandsutbyggnaden i hela landet. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
Det skriver Caroline Olsson, SKR. 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information och frågor och svar om smittspridning av covid-19. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Utredning om en moderniserad arbetsrätt
Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Betänkandet innehåller bland annat förslag till utökade undantag från turordningsreglerna och förslag om att stärka arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling och omställning. 
Betänkande om en moderniserad arbetsrätt
 
Kravet på distansundervisning tas bort 15 juni
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för elever i gymnasieskolan tas bort från den 15 juni. Vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning ska fortsätta planera för att undervisning behöver ske delvis på distans för att minska smittspridning av coronavirus.  
Rekommendationer om distansundervisning lättas upp
 
Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen
Regeringen har presenterat ett lagförslag som innebär att kommunerna ska ansvara för hela tillsynskedjan när det gäller smittskyddstillsyn på serveringsställan för att minska spridning av coronaviruset. Regeringen aviserar samtidigt att kommunerna ska tilldelas 75 miljoner kronor för att stärka processen. 
Tillsyn av åtgärder för att minska smittspridning på restauranger
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 9 juni
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00