Flera viktiga komvux-beslut i riksdagen
 
Denna vår har tydligt visat att bland annat vuxenutbildningen snabbt kan ställa om till nya situationer och behov. Våren har inneburit stora utmaningar men även utvecklingsarbete har skett som kommer att bidra till framtida undervisning och distanskoncept m.m. Det är viktigt vi tar tillvara på erfarenheter från våren och att nationellt utvärdera hur dessa kan nyttjas även när vi återgår till ett normalläge. Läs mer i Per-Arne Anderssons blogg.
 
 
Vad gäller vid skolavslutning och student, är det möjligt att livesända via webben? 
 
I år kommer studentfirandet och andra skolavslutningar inte att kunna genomföras som vanligt. Folkhälsomyndigheten har tagit fram särskilda rekommendationer för detta. Rekommendationerna innebär i korthet att skolan kan samla elever klassvis eller i mindre grupper för exempelvis betygsutdelning eller andra ceremonier, men måste avstå från stora gemensamma samlingar. 
 
 
Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola
 
Programmet sänds den 17 juni kl 10 - 11. Vi  diskuterar erfarenheter från vårens speciella läge i förskolor och skolor. Vi informerar om aktuella utredningar på skolområdet, Skoldigiguide samt STL, Skriva sig till lärande. Målgrupp för sändningen är förtroendevalda, tjänstepersoner med ansvar för förskola och skola samt rektorer.
 
Digital träff för dig som organiserar och samordnar prao
 
Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Skolverket bjuder in till ett digitalt möte där du som arbetar med att organisera och samordna prao i din kommun eller på din skola får möjlighet att dela dina erfarenheter och diskutera hur din kommun/skola löser prao under coronapandemin. Träffen äger rum 10 juni. Obs, sista dag för anmälan är 5 juni!
 
KARTA - Kvalitetsutveckling i förskolan, webbsänd konferens
 
Bim Riddersporre, lektor i psykologi och forskare inom bl.a. förskolans organisation och ledarskap, deltar i den webbsända uppstartskonferensen den 19 oktober. KARTA ger huvudman och rektor ökad kunskap om förskolans styrkor och utvecklingsbehov samt bättre förutsättningar att styra förskolans resurser dit de gör störst nytta. Utbildningen i KARTA:s processer och verktyg pågår mellan oktober 2020 och mars 2021. Sista dag för anmälan är 30 juni.
 
Viktig information angående LiKA-lärare 3,0
 
Skattningsverktyget LiKA-lärare kommer i år att lanseras under v. 33. Den nya versionen kommer att vara omarbetad utifrån användarnas önskemål.
Nuvarande version av LiKA-lärare kommer att vara fortsatt öppen för att kunna genomföra skattningar i juni.  Supportfunktionen för verktyget kommer dock att vara stängd fram tills lanseringen av nästa version av LiKA-lärare. Detta gäller även LIKA-ledare.
 
 
Digifritids.se - en kul och trygg plats på nätet!
 
Digifritids.se är en hemsida där barn från 6 till 12 år kan hänga för att leka, ha kul och lära sig nya saker – men också en plats där de kan mötas i sin oro och få lotsning till trygga vuxna. Syftet är att underlätta barns vardag, i synnerhet nu under pågående pandemi. Digifritids är ett initiativ av 
Rädda Barnen och Generation Pep.
 
 
Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen 
 
Kursen om barnkonventionen hålls som webbsändning den 27 augusti 2020. Kursen vänder sig till förtroendevalda inom kommuner och regioner, och omfattar grunderna i barnkonventionen, hur en barnkonsekvensanalys kan genomföras och vad det innebär att implementera barnkonventionen i en kommun eller region. Sista dag för anmälan är 21 augusti.
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se