Play movie
När tekniken berikar i online-mötet
 
Doktorandkursen i livslång vägledning dominerar det här månadsbrevet, och precis som många andra har vi fått ställa om undervisningen. Planen var att deltagarna skulle komma till Gränna, vilket ändrades till att hela kursen gick online istället. I efterhand kan vi konstatera att det blev otroligt lyckat, och att online-mötet faktiskt gav en del fördelar. Förutom det uppenbara med minskat resande, vilket är bra för miljön, så uppskattade jag arbetet i slumpmässiga ’breakout rooms’. Det innebar att vi placerades i smågrupper med olika personer varje gång, vilket gjorde att man fick nya personer att samtala med hela tiden. Ett exempel på när tekniken berikar.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
I början av juni stod Encell och Högskolan för lärande och kommunikation värd för 7th ECADOC Summer School in the field of Career Guidance and Counselling. 

Veckan avslutades med konferensmingel, och märkbart berörda deltagare som förutom nya kunskaper loggade ut från ECADOC 2020 med känslan och tryggheten av att från och med nu höra till ett nytt professionellt sammanhang.
 
   
Miika Kekki är forskarstuderande vid Östra Finlands universitet. Arbetstiteln på hans avhandling är “Social justice in career counselling of adult immigrants: how career counsellors use power in their counselling encounters”.

– Jag anser att migranter har särskilda behov och att även vägledningen skulle ta bättre hänsyn till dessa problem. Jag tycker också att vägledarna skulle ha bättre kompetenser att möta dessa människor och hela deras livssituationer även om detta skulle betyda att nyttja ett bredare och mer omfattande arbetssätt, säger han. 
 
   
 
   
 
   
Post-ECADOC reflections from Jude Che, PhD student in Educational Psychology at the University of Pretoria in South Africa.
 
   
One of my big plans for 2020 was to take long service leave for 10 weeks to work on my PhD thesis. Kicking off this leave was a week attending a summer school in Sweden for PhD students researching career guidance.

Jason Brown, PhD student at the University of Southern Queensland, attended ECADOC 2020 from Down Under.
 
   
 
   
 
   
Play movie
Uppsatstävling – deadline 30 juni!
 
 
   
Tips på konferenser:
 
Folkbildningens forskningsdag, 17 september
Medverkar gör bland annat Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, Roberto Scaramuzzino, postdok Socialhögskolan vid Lunds universitet samt högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans.

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 30 september-1 oktober, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Vuxenutbildning i Samverkan, 23-24 november, Stockholm
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.

Ytterligare konferenser finns här.