Coronakampanj, Fasteresultat och utbildningar!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrevet Vårt uppdrag går till dig som är ombud, engagerad, anställd eller förtroendevald.
Brevet handlar om Act Svenska kyrkans arbete och innehåller tips, exempel, fakta och inspiration.

Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete? Hör gärna av dig till givarservice@svenskakyrkan.se.
 
Sommarkampanj!

Act Svenska kyrkan lyfter under maj till augusti coronavirusets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta situationer. Nu mer än någonsin behövs resurer för att lindra de katastrofala konsekvenserna.


Act Svenska kyrkan kraftsamlar för en livsviktig sommar! 

Utmaningarna är stora och behovet hos våra partner och systerkyrkor är större än någonsin. I kampen för att skydda människor, vars livssituation förvärrats ytterligare på grund av coronapandemin, är ditt och mitt stöd livsviktigt!

På vilket sätt kan jag vara med och bidra? Hur kan jag vara med och sprida budskapet? Tillsammans är vi många och bjuder vi in våra vänner och bekanta, så blir vi ännu fler. 

4 juni 16:00: Välkommen till webinar för inspiration och idéer

Vill du vara en ambassadör för Act Svenska kyrkan - och kanske rentav en av pionjärerna som satte #kaffemedhopp på kartan? #Kaffemedhopp är Act Svenska kyrkans nya satsning. Visionen är att alla ska kunna vara med på sitt sätt. Under webinaret delar vi tips och idéer, för att just du ska kunna vara med och sprida #kaffemedhopp! Ta del av upptakten genom att anmäla dig nedan.

Anmäl dig till webinariet senast 4 juni 13:00.

Livsviktigt stöd måste upprätthållas

Flera av våra samarbetspartner vädjar om att livsviktigt stöd måste upprätthållas, att det är viktigare än någonsin. Våra partner ser bland annat ett stort behov av skyddsutrustning för personal som arbetar i flyktingläger och påfyllning av basförnödenheter för de allra mest utsatta.

Precis som vi i Sverige nu identifierar de mest sårbara grupperna vid en pandemi och riktar resurserna dit måste samma sak göras globalt. Vi måste rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjligt.

På Act Svenska kyrkans intranät finns information om kampanjen och här kommer också material att laddas upp så fort det är klart. Dela det gärna! 
Foto: Jesper Wahlström/IKON
Vi lever alla under samma himmel

Coronaviruset gör inga undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara stanna upp och vänta på bättre tider. Antalet människor som nu står inför en akut otryggad livsmedelsförsörjning kommer att stiga till 265 miljoner under 2020. Det innebär en ökning med 130 miljoner från 135 miljoner under 2019, till följd av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, enligt World Food Programme. Särskilt kvinnor och barn drabbas av våld, förlorade försörjningsmöjligheter och osäkerhet.

Det stöd vi ger är helt avgörande i en tid av kris och våra partner ber oss finnas vid deras sida när de nu tvingas ställa om alla resurser för att möta effekterna av coronaviruset. Nu, mer än någonsin, ser vi verkligen att vi alla lever under samma himmel.


Foto: ICCO/ACT-Alliansen
Dubbel utsatthet efter cyklonen Amphan i Bangladesh och Indien

Cyklonen orsakade i förra veckan att miljontals människor i Bangladesh och östra Indien nu är utan elektricitet, bostäder, rent vatten och utan möjlighet till karantän. Detta försvårar arbetet med att begränsa pandemins konsekvenser ytterligare.

Läs mer om situationen här.
Gudstjänst och kollekt - även digitalt
I dag påverkas mycket av vårt gudstjänstliv av coronakrisen, eftersom många stannar hemma på grund av smittorisken. Utan kollekt förlorar vi både möjlighet för utsatta människor inom vår verksamhet att stöd samt möjlighet för våra gudstjänstdeltagare att kunna ge stöd. När ni har digitala gudstjänster eller andakter – glöm inte att ta upp kollekt. Använd församlingens eget swishnummer för att lätt kunna redovisa beloppet i Kollekt- och betalsystemet. Med anledning av den rådande situationen finns böner, predikoingångar och kollektvädjan som handlar om coronakrisen. Läs mer här.
Världens barn och Act Svenska kyrkan 2020
Foto: Paul Jeffrey Act/IKON
Act Svenska kyrkan är en del av Världens barn-kampanjen som startar i höst. Kampanjen handlar om alla barns självklara rättighet till hälsa, utbildning och framtid.

I årets Världens barn-kampanj lyfter vi vårt arbete för barn med funktionsnedsättning som lever i flyktingläger. Fördomar och skam gör att familjer ofta gömmer undan barnen i hemmet. Det finns sällan resurser till hjälpmedel, anpassad skolgång eller habilitering.

Vi arbetar i flyktingläger i Sydsudan och Etiopien för att stärka de här barnens rättigheter. Act Svenska kyrkan har rätt att ansöka om 11 procent av de insamlade pengarna.

Läs mer om årets kampanj här och här
 
Fira mors dag 31 maj med en riktigt viktig present!
Foto: Josefin Casteryd /IKON
Beställ digitala gåvobevis med vackra motiv för att din gåva ska nå fram till mottagaren innan söndag. I Act Svenska kyrkans gåvoshop finns riktigt viktiga presenter att hylla mammor med på mors dag.
Under perioden 15-31 maj lyfter vi metoden Mentormammor och möjligheten att uppvakta alla mammor genom gåvor i vår gåvoshop. 

I gåvoshoppen finns också gåvor som passar för tillfällen som exempelvis skolavslutningar, examensfirande och vigslar.
 
Missionskonferensen inställd

Missionskonferensen som skulle ha ägt rum den 18–20 september är inställd. Beslutet är taget utifrån rådande situation. Tyvärr gav coronapandemins restriktioner oss inget val. Missionskonferensen skulle ha präglats av samtalet och mötet med varandra – detta är svårt att ersätta digitalt. Men vårt mål är att kunna erbjuda alla er som är engagerade för Act Svenska kyrkan, delar av konferensens innehåll på ett enkelt och lättillgängligt sätt. 
 
 
Grundutbildning för dig som är samordnare för Act Svenska kyrkan

Det finns fortfarande platser kvar till hösten utbildningstillfälle för dig som är samordnare för Act Svenska kyrkan. Grundutbildningen i mars ställdes in på grund av coronapandemin. I stället ges nu en ny grundutbildning för samordnare den 18-19 september, från fredag lunch till lördag lunch.

Denna utbildning fokuserar på din roll som samordnare för Act Svenska kyrkan. Du får en introduktion till Act Svenska kyrkans verksamhet, engagemang och insamling. Du får också tillfälle att nätverka med andra samordnare. Vi följer löpande Folkhälsomyndighetens direktiv.

Anmälningslänk och program för dagarna hittar du här.

Varmt välkomna önskar,

Helena Alm Norberg och Helena Frankson
 
Julinsamlingen 2020 – För alla flickors rätt till ett värdigt liv

Planeringsarbetet för Julinsamlingen 2020 är i full gång och vi laddar för ännu en viktig kampanj med fokus på flickors rättigheter. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. I juni kommer det finns nytt material på intranätet inför 2020 års julinsamling. I september kommer kampanjtidningen att kunna beställas. 

Att arbeta för att förändra flickors och kvinnors utsatta situation är en nyckel för att nå rättvisa och jämställda samhällen. Tillsammans med dig och din församling vill vi sätta fokus på flickors och kvinnors rätt till god hälsa, sin kropp och ett värdigt liv. Tillsammans tar vi ställning mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Tillsammans fortsätter vi att kämpa för alla flickors rätt till ett värdigt liv!
Vädjan om anslag

Den 20 mars skickades e-post till alla kyrkoråd, församlingsråd och kyrkoherdar från Act Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén. I brevet ber vi särskilt om att ge anslag till Act Svenska kyrkan under 2020 och i kommande budget för 2021. Läs brevet här.
 
Act Svenska kyrkan i sociala medier
 

Följ gärna Act Svenska kyrkans arbete på sociala medier.

Facebook @actsvenskakyrkan
Instagram @act_svenskakyrkan
Twitter @act_Svk
 
Har du frågor?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om Act Svenska kyrkan? Kontakta Svenska kyrkans givarservice:
 
e-post:givarservice@svenskakyrkan.se
telefon 010-181 93 00
 
Du kan också kontakta din församling för att få veta mer om hur internationella frågor drivs lokalt.

Läs mer om nyhetsbrevet Vårt uppdrag
 
Vårt uppdrag
 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan
 
Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
 
www.svenskakyrkan.se/act
 
Swish: 900 1223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223
 
Nästa nummer: Juni 2020
 
Berätta vad du tycker
Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete?

För att få nyhetsbrevet behöver din e-postadress vara registrerad i Kyrksam. I varje församling finns det någon som ansvarar för registreringen - vänd dig till honom eller henne för att få hjälp. Det är viktigt att du som är engagerad i det internationella arbetet får tillgång till våra utskick.