Nyhetsbrev nr.7 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Hej! Just nu har vi ökat frekvensen i utgivningen då vi för tillfället har problem med att nå fram med e-post på grund av s.k. nätfiske.

Vi vill tipsa om dagens webbsändning kl 13:00, vi kommer prata mycket om demokrati ur olika perspektiv med våra gäster, mer info nedan.

Vi lyfter också fram några ex. på pågående medborgarbudget satsningar och ett exempel på arbete med översiktsplan.

Utöver detta tipsar vi om flera kommande arrangemang.

Har du en nyhet du tycker vi borde ta med här, hör av dig till Anders Nordh.

Aktuell information om hur SKR agerar i frågor med anledning av Coronaviruset och Covid-19 hittar du på www.skr.se där finns också FAQ som ger svar på många aktuella frågor.

OBS! Vi har nya mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Tisdag den 26 maj Webbsändning Kl: 13:00 – 14:00
Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Elin Wihlborg, professor i Statsvetenskap, Linköping Universitet, Bruno Kaufmann, global demokratijournalist, Schweizer Radio und Fernsehen och Cecilia Berglin, SKR
Webbsändningen är gratis.

Länk till sändningen

Länk till repriser
 
 
SKR: Nätverk för att utarbeta och genomföra en process för att med systematik förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda
SKR inbjuder till ett nätverk för att tillsammans med kommuner och regioner utveckla system för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda.
Målgrupp: Förtroendevalda i fullmäktige/styrelsen, tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med stöd till de förtroendevalda.

Ansökan: Kommuner och regioner som vill delta i nätverket ska skicka in en ansökan senast 28 augusti.
Gör din ansökan här
Ett urval av 4-5 kommuner kommer att ske.
För att kunna delta ska politiskt beslut finnas.
Frågor:  Anna-Lena Pogulis

Länk till mer information
 
 
 
SKR: 29 maj Webbinarium om lokala samhällskontrakt
Runt om i världen ser vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt. Utgångspunkter för arbetet att förverkliga målen i Agenda 2030 och stärka arbetet med mänskliga rättigheter.

Välkommen att delta i ett kostnadsfritt webbinarium där SKR delar med sig av spaningar från Montreal, Mannheim och Luton, tre städer som har arbetat fram lokala samhällskontrakt.
Sändningstid: 9.00 - 11.00
Seminariet är gratis


Länk till sändningen

Välkommen med din anmälan här!

Länk till mer information här!
 
SKR: Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona
Vid tre tillfällen, med start den 25 augusti, möter du Hans Abrahamsson docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. De andra två sändningarna sker tisdag 15 september och tisdag 20 oktober.
  • Målgrupp: Utbildningen riktar sig allmänt till förtroendevalda och tjänstepersoner, personer som arbetar med omvärldsanalys och de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog
  • Kostnad: 2 500 kronor, inkluderar alla tre utbildningstillfällena.

Länk till mer information

Anmäl dig här!
 
Uppsala: Medborgarbudget på landsbygden
Vi tar till vara på de idéer som finns bland de 50 000 personer som bor på landsbygderna i Uppsala kommun. Syftet är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för landsbygdsbor att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling.

Nu är det tid för röstning i område 2
Över 240 förslag lämnades in till medborgarbudgeten i östra och västra Bälingebygden och Björklingeområdet. Den lokala arbetsgruppen och kommunens tjänstepersoner har gjort ett gediget jobb med att bedöma och slutligen göra ett urval för att få fram en hanterbar mängd förslag att rösta på.
 
Länk till mer information
 
Åre: Utvecklingsprojekt i Järpen och Mörsil, vinnare utsedd
Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som utvecklar Järpen och Mörsils hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

Under perioden 1 februari och 15 mars 2020 fick vi in 17 idéer från 10 idégivare. Sex av dessa idéer uppfyllde kriterierna för godkännande.

Länk till mer information!
 
Karlskrona: Förslag till ny Översiktsplan 2050
Nu har du möjlighet att tycka till om samrådsförslaget till Översiktsplan 2050. Ett förslag till ny översiktsplan för Karlskrona kommun har arbetats fram och finns ute på samråd mellan 4 maj och 7 september 2020. Under denna tid kan du ställa frågor och lämna synpunkter kopplade till förslaget.

Länk till mer information
 
SKR: Webbsändning 27 maj Kommuner och regioners samverkan med sociala företag
Webbsändning som ger en aktuell bild med kreativa exempel på samverkan som initierats på grund av coronaviruset. Men även blickar framåt: hur vi bevarar samverkan och skapar hållbara strukturer.
 
SKR: Medborgardialog i komplexa frågor, webbseminarium
Projekt Medborgardialog har prövat en modell för
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter och bjuder in fler att pröva på modellen. Du får också möta kommuner som genomfört en hel dialogprocess från idé till åtgärder och ta del av internationella exempel.
  • Tid: 10 juni 2020 10.00 - 12.00
  • Ort: -
  • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog.
  • Kostnad: 250 kronoer exklusive moms per länk.
 
SKR: Webbinarium - Det demokratiska samtalet
Inom projektet att förebygga hot och hat mot förtroendevalda inbjuder SKR till webbinarium dä du möer kommitténs ordförande Carl Heath, kommunikationsstrateg Camilla Kullander från Karlstad. De berättar hur de arbetar med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polariseringen och hårdare samtalsklimatet i samhället.
 
Datum: 9 september 09.00-10.00
Plats: Webbsänt
Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda
Kostnad: 250 kronor per länk
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se