Ökad tydlighet krävs om yrkesvux och feriejobb
 
Regeringen har gjort flera satsningar för att möta behov av omskolning och kompetensutveckling, bland annat på yrkesvux. Men det behövs mer för att ge önskad effekt och det är bråttom.
Ökad tydlighet för yrkesvux
 
Besked om ytterligare generella statsbidrag
 
Regeringen och dess samarbetspartier har gett besked om ytterligare sex miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner för 2020.
− i vår Ekonomirapport visade vi tydligt att regionerna och många kommuner nu har en mycket ansträngd ekonomi till följd av coronapandemin. Den extra förstärkningen blir därför ett viktigt tillskott, säger Anders Knape, ordförande för SKR.
Sex miljarder extra i generella statsbidrag
 
Mer från SKR
 
 
Ungas etablering på arbetsmarknaden behöver säkras
Det är positivt att regeringen uppmärksammar ungas situation i spåren av covid-19. Men fler åtgärder krävs för att förbättra ungas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.
Ungas etablering
 
Begränsningar för asylsökandes boende
Migrationsverket har meddelat vilka områden som kommer att omfattas av begräsningar för asylsökande att bo i eget boende. SKR kommer noga följa hur reformen bidrar till en bättre ordning i mottagandet.
Asylsökandes boende
 
Konsekvenser av coronaviruset för ekonomiskt bistånd
Risken för att en kärvare arbetsmarknad kommer att få konsekvenser för ekonomiskt bistånd är stor. SKR kommer därför att följa kostnader kopplat till coronavirusets spridning i utvalda kommuner.
Konsekvenser för ekonomiskt bistånd
 
Användarstöd för SSBTEK
Nu finns ett enkelt användarstöd för SSBTEK på skr.se under rubriken ”Frågor och svar om myndigheters information”. Den ena gäller  Migrationsverket och deras uppgifter om uppehållstillstånd. Den andra gäller Skatteverket och deras information om skatterelaterade uppgifter. 
Användastöd för SSBTEK
 
 
Webbsändningar
 
 
Gymnasielagen - vad händer nu och framåt?
Den 10 juni ger experter från SKR och berörda myndigheter information om vad som händer på nationell nivå och försöker svara på de frågor som fortfarande finns.
Agenda för integration
I vårens sista Agenda för integration, som sänds den 28 maj, lyfts exempelvis information om Etableringssamverkan Kronoberg, Hälsofrämjande etablering, nya nyckeltal och utbildning för tolkanvändare. 
Agenda för integration
Samverkan med sociala företag
Webbsändningen från den 27 maj som går att se i efterhand ger en aktuell bild och kreativa exempel på samverkan som initierats på grund av coronaviruset. Men även blickar framåt: hur vi bevarar samverkan och skapar hållbara strukturer.
Samverkan med sociala företag
 
Information
 
 
Bedrägeriförsök via mejl
Vi på SKR, som många andra organisationer, är just nu är extra utsatta för attacker i form av nätfiskemejl, så kallad phishing, och andra bedrägeriförsök via mejl. Om du har fått mejl från SKR där du uppmanas klicka på en länk, försäkra dig om att det inte är ett försök till bedrägeri. Om du är osäker på om mejlet verkligen kommer från SKR bör du kontrollera med avsändaren. SKR vidtar alla möjliga tekniska åtgärder och har polisanmält händelsen.
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se