Offentliga Rummet 2.0 - 3 juni och 21 aug, live samt lansering av plattform
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Anmälan har öppnats!
 
Vi på Offentliga Rummet har under våren arbetat fokuserat med att ställa om Offentliga Rummet, i och med effekterna av Coronapandemin.

Offentliga Rummet har nu utvecklats till en digital plattform med bland annat programpunkter för live-on-demand för den 3 juni och 21 augusti. Ni är många som längtar efter Offentliga Rummet, det gör vi också!

Nu kan vi också berätta om plattformens ekonomiska och tekniska förutsättningar.

Konferensavgiften konverteras till en abonnemangsavgift, som på sista raden är billigare än vad det tidigare kostat att resa, bo och konferera på Offentliga Rummet.

Du får dessutom tillgång till materialet dygnet runt, året runt, istället för två fysiska dagar på plats.

Vi har anpassat abonnemangsavgiften, så att det blir lägre kostnad, ju fler som deltar från samma organisation. Abonnemangsformerna Grupp och Organisation är framtagna med detta i åtanke.

Välkommen!

Så här anmäler du dig och detta ingår
 
Anmäl dig direkt!
 
Du kan anmäla dig till abonnemangstjänsten, eller enbart live-sändningarna, 3 juni och 21 augusti.
 
Redaktör
Martin Stockenstrand
martin.stockenstrand@skr.se
08-452 70 00
Offentliga Rummet
www.offentligarummet.se