Ökad tydlighet krävs om yrkesvux och feriejobb
 
Regeringen har gjort flera satsningar för att möta behov av omskolning och kompetensutveckling, bland annat på yrkesvux. Men det behövs mer för att ge önskad effekt och det är bråttom.
− De ökade behoven av kompetensutveckling och omskolning är en stor utmaning. Därför krävs det att regeringen är tydligare med hur reformer och medel ska användas, säger Per-Arne Andersson, SKR. 
Brådskande åtgärder krävs
 
Vd-krönika
 
 
Så kan man testa i stor skala
 
Regionerna är tydliga med att gemensamt kommunicera att man tar ansvar för att bygga en ändamålsenlig testning. De vill klargöra det här för att det inte ska råda något tvivel om att man tar det ansvaret
 
Stor ökning av besök inom psykiatrin
 
Antalet besök inom barn-, ungdoms-, och vuxenpsykiatrin har ökat med drygt 920 000 mellan år 2016 och 2019. Det visar SKR:s undersökning Psykiatrin i siffror. 
− Stora och viktiga satsningar har gjorts inom psykiatrin, både av regeringen under de här tre åren och genom att regionerna gjort betydande insatser. Dessa satsningar måste fortsätta för att vi ska kunna möta de ökande behoven, säger Ing-Marie Wieselgren, SKR. 
Psykiatrin i siffror 2019
 
Möjligheter till digital vård inom nationella taxan
 
SKR välkomnar regeringens beslut om att möjliggöra digital vård inom den nationella taxan. Nu ska SKR och de fackliga organisationerna skyndsamt ta fram förslag till ersättningsnivåer.
− Det är bra att det nu öppnas en möjlighet för de regioner som vill att kunna utöka den digitala vården genom de läkare och fysioterapeuter som är verksamma inom den nationella taxan, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
Välkommet beslut om möjligheter till digital vård
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Exempelvis finns information om förutsättningarna för distansdeltagande i fullmäktige och nämnder, och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Fjärr- och distansundervisning är ett nödvändigt komplement
Lärarförbundets påstående att fjärr- och distansundervisning är ett sätt för ”kommuner att skära i kostnaderna” är varken sant eller konstruktivt. Det skriver SKR tillsammans med Friskolornas riksförbund i en debattreplik i Dagens Samhälle. 
Ta tillvara på erfarenheterna
 
SKR delar inte bedömningen kring ickeval
SKR anser att ett ickevalsalternativ i valfrihetssystemet kan innehålla kriterier, som geografisk närhet och turordning. Konkurrensverket är av annan åsikt, men myndighetens ställningstagande är inte bindande för kommuner och regioner.
Frågan om ickeval i valfrihetssystem
 
Sverigestudien: Hållbarhet är viktigt för invånare
Ett socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbart samhälle är viktigare än någonsin. Det visar årets resultat av Sverigestudien. Undersökningen har genomförts sedan 2009 och beskriver befolkningens faktiska och önskade värderingar, beteenden och egenskaper.
Sverigestudien - resultat 2020
 
Det nya politiska landskapet och samtalet
Två saker som har haft stor påverkan på uppdraget som kommunalpolitiker de senaste åren är den ökade andelen förtroendevalda som är utsatta för hot och hat och det nya politiska landskapet. Vad det innebär får du höra i det senaste avsnittet av SKR:s podcast Demokratiresan.
Nytt avsnitt av podcasten Demokratiresan
 
Bloggar från SKR
 
 
Ytterligare medel till kommuner och regioner
Nu har det gått drygt en vecka sedan vår Ekonomirapport presenterades. Sedan dess har staten varit snabbfotad. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.
Ekonomibloggen
 
Insatser i barnhälsovården – men covid-19 påverkar
För att bidra till minskade skillnader i hälsa och möta olika behov på bättre sätt har barnhälsovården satsat extra de senaste två åren. Nu skapar pandemin nya utmaningar och precis som andra verksamheter påverkas barnhälsovården av den pågående krisen. Det skriver Tyra Warfvinge, SKR. 
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information och frågor och svar om smittspridning av covid-19. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Årets sjunde ändringsbudget inlämnad till riksdagen
Regeringen lämnade i förra veckan in årets sjunde extra ändringsbudget till riksdagen. I förslaget ingår bland annat det så kallade äldreomsorgslyftet och ökade anslag för att kompensera kommuner och regioner för extraordinära kostnader kopplade till coronavirusets utbrott.
Ökade medel till kommuner i regioner i årets sjunde ändringsbudget
 
Hur cancerpatienter påverkas av covid-19 ska analyseras
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur patienter med cancer drabbas av covid-19. Myndigheten ska exempelvis analysera om sjukdomsförloppet ser likadant ut för cancerpatienter som för andra grupper.
Socialstyrelsen ska undersöka cancerpatienter och covid-19
 
Användande av välfärdsteknik ökar inom kommunerna
Olika typer av tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Exempelvis använder 9 av 10 kommuner mobilappar eller andra elektroniska verktyg för att planera eller göra anteckningar om besök.  Det visar Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik.
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 2 juni
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00