Nuläget: 170 case, 149 avslutade och 29 införda. Stora siffror på runda ytor i lila, orange och grönt.
Vi har fått in 170 case. 149 är avslutade varav 29 är införda i verksamheten för fortsatt utveckling.
 
Följeforskare Helena Brandt, Demokratikonsult. Foto: Helena Brandt
Ett lärandeprojekt av pionjärart
 

Idéslussens följeforskare har nu lämnat sin slutrapport. Projektet är ett ”lärande projekt av pionjärart”, där projektets resultat och lärdomar tillsammans bildar projektets framgångar. Idéslussen har genom sin bemanning och sitt arbetssätt både skapat förmågor, lappat ihop och varit kittet i förnyelsearbetet.
 
Sammantaget anser Demokratikonsult att projektet varit mycket framgångsrikt.
 
 
Ett collage med bilder på: 1 - En bildskärm med 2 personer på en scen, 2 - ledigt klädda människor sitter i en soffa i hemmamiljö, 3 - ett uppdukat bord med godsaker och dryck.
 Foto: Privat
Mer Innovationskraft
 
Du kan fortfarande se Innovationskraft, Idéslussens spridningskonferens.

Varför inte göra som Emelie, Micke, Daniel och Emelie på Mittsverige Vatten och Avfall?

Samla några kollegor och ha en gemensam hemmakonferens. Givetvis med tvättade händer och ett lagom avstånd mellan er.
 
Foto: Mostphotos
Smartare digital bygglovsprocess
 
Bygglovsavdelningen i Sundsvalls kommun arbetar just nu med en förstudie om framtidens bygglovsprocess, med stöd av Program för digitalisering och Idéslussen.

Syftet är att utforska hur vi kan göra både ansöknings- och handläggningsprocessen smidigare, i en obruten digital kedja. Span på andra kommuner och nationella projekt som Får jag lov och dialog med leverantörer och intervjuer med användare ska ligga till grund för ett önskat nuläge. Förstudien ska vara klar 30 september.
 
 
Foto: Gullers Grupp
Regionalt innovationsnätverk
 
Alla som har gått Innovationsprogrammet är välkomna att delta i ett regionalt innovationsnätverk som faciliteras av Idéslussen. Tanken är att använda varandras kompetenser och nätverk i det egna innovationsarbetet.

Medlemmar tar löpande del av inbjudningar och händelser som främst kopplar till innovation i offentlig sektor.
 
Flera människor står i en ring i parkmiljö, och lyssnar på en kvinna som pratar.
Examen för Innovationsprogrammet 2020
 
En kortare pilot av Innovationsprogrammet har avslutats med 30 deltagare från regionens myndigheter, företag, kommuner och regionen.

Två träffar fick göras om till digitalt format men till slut fick vi ses för en avslutningsträff utomhus med korvgrillning, examensprov och diplom.
 
 
Texten
Är du en gränsgångare?
 
Gränsgångare kallar vi personer med förmåga att röra sig i, mellan och över verksamhets- och  organisationsgränser med syftet att driva utveckling och innovation. Exempelvis mellan akademi, privat och offentlig sektor eller mellan olika kompetenser och kontexter.

Gränsgångare har koll på olika aktörers spelplaner och spelregler, för att kunna facilitera och bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete tillsammans.

Det behövs många gränsgångare för att anta de stora samhällsutmaningarna, som exempelvis klimatutmaningen.
Samarbetspartners i Idésluss Sundsvallsregionen.