Distansundervisning är ett nödvändigt och bra komplement
 
Skolan som fysisk plats är central för elevernas studier och känsla av sammanhang. Det har blivit extra tydligt när gymnasier och andra skolformer tvingats stänga på grund av covid-19. Men det finns också positiva erfarenheter att ta med sig från undervisningen online. Läs  mer i Staffans Islings Vd-krönika.
 
 
 
Coronapandemin kan påverka årets antagning till gymnasieskolan
 
Möjligheterna för skolor med årskurs nio att rapportera elevers slutbetyg kan påverkas av coronapandemin. För att undvika att elever missgynnas i gymnasieantagningen behövs en nära dialog mellan huvudmän för skolor med årskurs 9 och aktuellt antagningskansli. De olika antagningskanslierna i landet behöver också informera varandra om eventuella förändringar i sina tidplaner för slutantagningen. 
 
 
Utbildningsdag av skolahemma.se 
 
Den 7 maj arrangerade skolahemma.se en digital konferens. Målgruppen var lärare och rektorer men även huvudmän och andra aktörer som på olika sätt är engagerade i skolans varande i en tid präglad av Corona. Konferensen finns tillgänglig också i efterhand, att se i sin helhet eller valda delar. 
 
 
Skoldigiguide hjälper skolans ledare med digitalisering
 
Nu lanserar SKR Skoldigiguide, ett webbstöd för huvudmännen att organisera och prioritera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet.
 
Utbildning i KARTA - kvalitetsutveckling i förskolan: webbsänd start
 
KARTA ger huvudman och rektor ökad kunskap om förskolans styrkor och utvecklingsbehov samt bättre förutsättningar att styra förskolans resurser dit de gör störst nytta. SKR erbjuder en skräddarsydd utbildning i KARTA:s processer och verktyg, mellan oktober 2020 och januari 2021. Senaste dag för anmälan är 30 juni och webbsänd start äger rum 19-20 oktober.
 
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. Under frågor och svar hittar du bland annat information om de stundande skolavslutningarna. 
 
 
Stöd för att organisera och undervisa på distans
Just nu får många elever undervisning på distans för att minska
smittspridningen av coronaviruset. Skolverket har tagit fram stöd för hur
du som leder och organiserar skolan kan organisera för undervisning på
distans. Du som undervisar får stöd kring digitala arbetssätt och verktyg.
  
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se