Fundraising - Utredningar - Kommunikation - Brandskydd
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Foto: Magnus Aronsson
Ni är fantastiska!

Coronapandemin prövar oss alla. Den drabbar enskilda på ett fruktansvärt sätt och slår hårt mot hela vår samhällsstruktur. I den här svåra situationen har ni på kort tid lyckats ställa om verksamheten i våra utlandsförsamlingar. Det gör mig glad, väldigt glad.  

Jag ser det fina arbete som görs i församlingarna och vilken skillnad ni gör för era medmänniskor. Även församlingar här i Sverige inspireras av hur ni löst
gudstjänster, undervisning och diakoni. För att inte tala om "digitalt kyrkkaffe", vilket varit en livlina för många. Stort tack till er alla, ni är fantastiska!

Smittorisk och rådande reserestriktioner har gjort att vi tvingats ändra planeringen för introduktions-utbildingen i augusti, men också för kyrkoherde- och ordförandekonferensen septermber. Dessa kommer inte genomföras på plats i Uppsala, utan digitalt. Mer information om detta kommer framöver.Trots de egendomliga tider vi lever i är det nu snart sommar. Ta tillfället att varva ner och vila upp er. Det har ni förtjänat mer än väl. 


Rickard Jönsson
Avdelningschef, Svenska kyrkan i utlandet
 
FUNDRAISING-AKADEMIEN 2020
 
- hjälp att samla in pengar till er verksamhet
 
 
Nu finns en kostnadsfri utbildning för dig som vill utveckla er församlings insamlingsverksamhet. Utbildningen har tagits fram av Svenska kyrkan i utlandet tillsammans med Patrik Haggren, tidigare insamlingschef inom Stockholms Stadsmission och Svenska Naturskyddsföreningen, samt utvecklingsansvarig inom Svenska Röda Korset. Utbildningen består av fem filmade föreläsningar, textmaterial och övningar.
 
 
UTREDNINGAR & BESLUT
 
Utredningarna av utlandskyrkans församlingar fortsätter. Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har bland annat beslutat om förändringar av verksamheten i Schweiz. Dessutom sänds mobila team ut i USA och Europa.

Mer om verksamhetsplatser som är på tur att utredas och förändringar på gång finner du här 
 
WEBINARIUM OM SOCIALA MEDIER & WEBB
 
Susanne Gorne, vår kommunikatör på kyrkokansliet, håller ett webinarium där du kan lära dig mer om församlingens sociala medier och webb. Du får ställa vilka frågor du vill. Mejla din anmälan och eventuella frågor inför träffen till

susanne.gorne@svenskakyrkan.se 

 
Webinariet ges i Teams två klockslag den 16 juni. Välkommen att välja den tid som passar dig bäst. Anslut dig från din dator (du måste vara uppkopplad mot internet)

Länk för att ansluta till webinariet 16 juni kl   9:00
Länk för att ansluta till webinariet 16 juni kl 19:00
 
STÖD KRING WEBB & KOMMUNIKATION
 

Om ni upplever krångel med någon funktion på församlingens webb, kontakta kanslistöd på kanslistod@svenskakyrkan.se.

Prenumerera på kyrkokansliets nyhetsbrev om kommunikation, så lär du dig mer och får de senaste uppdateringarna inom Svenska kyrkans kommunikationsarbete.
 
OM ATT SÄNDA GUDSTJÄNSTER DIGITALT
 
Under coronapandemin har många församlingar valt att sända sina gudstjänster digitalt. På intranätet finns en sammanställning av goda råd, praktiskta tips, men också information om vad som gäller juridiskt och tekniskt när man lägger ut gudstjänster på webb och i sociala medier.

Läs om digitala gudstjänster och andakter
 
DIGITALA GUDSTJÄNSTER - Så redovisar du statistiken

Då många församlingar sänder sina gudstjänster digitalt har det uppstått frågor om hur detta skall redovisas i församlingsstatistiken. Svenska kyrkan har därför utfärdat principiella rekommendationer hur redovisningen ska ske. 

Läs om hur du redovisar statistik för digitala gudstjänster
 
INFORMATION OM BRANDSKYDD

En påminnelse om det viktiga brandskyddsarbetet som församlingen har ansvar för i de lokaler man använder för sin verksamhet. På intranätet finns nu en sida med allmänna tips, checklista och länkar om brandskyddsarbete. Läs mer här
Har du frågor om brandskydd eller andra fastighetsfrågor, kontakta fastighetsteamet:
 
Marie Hyslop+ 46 18 16 95 96
Carina Söderberg+ 46 18 16 94 56
Urban Zackrisson+ 46 18 16 94 05
 
KOMMANDE DATUM

OBS!!!  Genomförande kommer att ske DIGITALT.
   
16JuniWebinarium om sociala medier & webb
24-29AugustiIntroduktionsutbildning
24-28SeptemberKyrkoherde- och ordförandekonferens