Pandemin slår hårt mot välfärdssektorn
 
Coronapandemin skapar stor osäkerhet i ekonomin. Kommuner och regioner får ökade kostnader och uteblivna intäkter, vilket gör att ytterligare statliga tillskott kommer att behövas. I måndags presenterade SKR Ekonomirapporten med en rad önskemål om bättre ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner. Det är glädjande att regeringen lyssnat på SKR och vidtar ytterligare åtgärder.
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Bra att regeringen lyssnar på SKR
 
Vd-krönika
 
 
Vårens viktigaste rapport
 
Vårens Ekonomirapport har fått en enorm uppmärksamhet. Rapporten är en av SKR:s absolut viktigaste som våra skickliga analytiker producerar. Våra medlemmar vittnar om den goda hjälp de får för att planera sin verksamhet, och jag vet att den läses med stort intresse, både bland riksdagsledamöter och i regeringen.
 
Snabb ökning av digitala vårdtjänster
 
Covid-19-pandemin utsätter hälso- och sjukvården för stora prövningar. Samtidigt sker en snabb och omfattande digital omställning. De första månaderna 2020 har användningen av regioners egna digitala tjänster nästan tiodubblats. Det visar en ny sammanställning från SKR.
Utveckling av digitala vårdtjänster i regionerna
 
Positivt med tre miljarder till kollektivtrafiken
 
SKR välkomnar att regeringen, med anledning av coronaviruset, avsätter tre miljarder kronor i tillfälligt stöd till kollektivtrafiken. Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt under coronapandemin och innebär minskade intäkter om cirka en miljard kronor per månad för regionerna.
Tillfälligt stöd till kollektivtrafiken på grund av coronapandemin
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Exempelvis finns information om förutsättningarna för distansdeltagande i fullmäktige och nämnder, och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
En extraordinär kris kräver extraordinära insatser
De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är ännu oöverblickbara. Det enda som är säkert är att det kommer att bli några extra tuffa år framöver. Det skriver SKR:s ordförande Anders Knape i en debattartikel i Dagens Nyheter. 
Väl rustade kommuner och regioner ger snabbare vändpunkt
 
Staten måste ta större ansvar för regionala flygplatser
De regionala flygplatserna räknar med stora underskott till följd av covid-19 och på många håll riskerar flygplatser att stängas. SKR kräver nu att staten tar ett utökat ansvar.
Hemställan om statligt stöd till regionala flygplatser
 
Regionerna i full gång med att etablera testning
Ökad testning avseende covid-19 är en mycket angelägen fråga för regionerna. Det regeringen efterfrågar är redan i rullning. Nu börjar den uppväxling som regionerna har förberett.
Många hinder lösta för att kunna växla upp till storskalig testning
 
Intensivt arbete att säkerställa tillgång till läkemedel
Norge bistår med leveranser av narkosläkemedlet propofol till den svenska intensivvården. Det rådande läget i Sverige och omvärlden har inneburit svårigheter med att få tillgång till vissa läkemedel, däribland propofol som används till patienter som intensivvårdas för covid-19.
Norge ska bistå med narkosläkemedel för vård av covid-19-patienter
 
Ramavtal för bristvaror till kommuners vård och omsorg
SKL Kommentus har tagit fram ett särskilt ramavtal om bristvaror till vård- och omsorgsverksamheter. Ramavtalet täcker det huvudsakliga behovet av hälso- och sjukvårdsmaterial som på grund av utbrottet av covid-19 blivit bristvara.
Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020
 
Kommuner och regioner tar stort ansvar i en svår kris
Hela vårt samhälle gör nu enorma insatser för att minska och hindra smitta, vårda sjuka och rädda liv. Krisen är långt ifrån över och än återstår ång tid när vi måste lägga allt fokus på att klara coronaviruset och dess konsekvenser. Det skriver SKR i en debattreplik i Aftonbladet.
Medarbetarna är fundamentet i svensk välfärd
 
Landsbygden och hemmasittarna blir förlorarna
Regeringen har inga planer på att utnyttja de nyvunna erfarenheterna av fjärr- och distansundervisning under coronakrisen, trots att undervisningen kan bidra till att lösa några av skolans stora utmaningar: lärarbristen och "hemmasittarna". Det skriver SKR tillsammans med Friskolornas riksförbund i en debattartikel i Dagens Samhälle. 
Varje kris innebär möjligheter att se nya lösningar
 
Bloggar från SKR
 
 
Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar. Det skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Internationella samarbeten i hantering av coronapandemin
Region Västerbotten samarbetar sedan flera år med en kommun i Indonesien och har tagit fram en tvärsektoriell arbetsmodell för sjukdomsbekämpning. Erfarenheter från arbetet har visat sig komma väl till pass i hanteringen av covid-19.
Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av det nya coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information och frågor och svar om smittspridning av coronavirus.
Information och rekommendationer om covid-19
 
Åtgärder för att stärka äldreomsorgen under coronapandemin
Regeringen och dess samarbetspartier presenterar nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen med anledning av coronaviruset. Staten kommer bland annat att finansiera utbildning till vårdbiträden eller undersköterskor på betald arbetstid. I satsningen läggs även ytterligare två miljarder till de medel som ska kompensera kommuner och regioner för extraordinära kostnader till följd av covid-19.
Regeringen ökar stödet till äldreomsorgen och vården
 
Stöd för att möta behovet av rehabilitering efter covid-19
Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial som ska hjälpa hälso- och sjukvården att möta det ökade behovet av rehabiliterande insatser till följd av covid-19. Materialet består bland annat av ett verktyg för att beräkna ökningen av antalet patienter.
Stödmaterial för rehabiliteringsbehov efter covid-19
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 19 maj
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00