Coronakampanj, Fasteresultat och utbildningar!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrevet Vårt uppdrag går till dig som är ombud, engagerad, anställd eller förtroendevald.
Brevet handlar om Act Svenska kyrkans arbete och innehåller tips, exempel, fakta och inspiration.

Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det. Och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete? Hör gärna av dig till givarservice@svenskakyrkan.se.
 
Foto: Paul  Jeffrey/IKON
Sommarkampanj!

Act Svenska kyrkan lyfter under maj till augusti coronavirusets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta situationer och samlar in pengar för att lindra de katastrofala effekterna.Tillsammans sprider vi hopp!

Vi lever alla under samma himmel. Coronaviruset gör inga undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara stanna upp och vänta på bättre tider. Antalet människor som nu står inför en akut otryggad livsmedelsförsörjning kommer att stiga till 265 miljoner under 2020. Det innebär en ökning med 130 miljoner från 135 miljoner under 2019, till följd av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, enligt World Food Programme. Särskilt kvinnor och barn drabbas av våld, förlorade försörjningsmöjligheter och osäkerhet.

Act Svenska kyrkan arbetar just nu tillsammans med våra partner över hela världen för att ge utsatta människor tillgång till hygienartiklar, matpaket, skyddsutrustning och information om hur coronavirusets spridning kan begränsas. Kyrkor och trosbaserade aktörer har goda möjligheter att nå ut till allmänheten med budskap om social distansering, solidaritet samt hälsoinformation. Vi har en central roll när det gäller att utmana skadliga normer och värderingar, samt främja jämställdhet. Trosbaserade aktörer förmedlar även viktiga samhällstjänster som utbildning, hälso- och sjukvård och psykosocialt stöd – insatser som är extra viktiga under covid-19.

Det stöd vi ger är helt avgörande i en tid av kris och våra partner ber oss finnas vid deras sida när de nu tvingas ställa om alla resurser för att möta effekterna av coronaviruset. Nu, mer än någonsin, ser vi verkligen att vi alla lever under samma himmel.

Nu kraftsamlar vi för att kunna möta de ökande behoven. Du behövs!

Var del av sommarens livsviktiga kampanj och hjälp varandra att orka hjälpa andra. På intranätet finns information om kampanjen och här kommer också material att laddas upp så fort det finns tillgängligt. Vi arbetar för att få fram digitala annonser, banners, affischer för egen utskrift och förslag på insamlingsaktiviteter som kan göras digitalt eller med fysisk distansering. I början av juni kommer vi komma med ytterligare aktiviteter och material som kan användas av församlingar, så håll utkik efter det i nästa Vårt Uppdrag! Redan nu finns små annonser för tryck, böner och kollektvädjan att använda i din verksamhet.
Foto: Magnus Aronson/IKON
Den andra pandemin

Snart har 2 miljarder människor förlorat det mesta av sin inkomst. Konsekvenserna av coronapandemin är större än vi kan överblicka.

Läs gripande och viktig analys av Act Svenska kyrkans Henrik Fröjmark.
Fira morsdag med en riktigt viktig present

I Act Svenska kyrkans gåvoshop finns riktigt viktiga presenter att hylla mammor med på morsdag.
Under perioden 15-31 maj lyfter vi metoden Mentormammor och möjligheten att hylla alla starka mammor genom gåvor i vår gåvoshop. Var med och dela våra inlägg i sociala medier och stötta en viktig insats som också den är del av sommarens kampanj. När karantän och isolering ger ytterligare ansträngning åt en redan svår situation, är stödet till kvinnor och mammor och deras barn är just nu viktigare än någonsin.
24,5 miljoner kronor insamlade under Fasteaktionen!
Erik lysén. Foto: Magnus Aronson/IKON
Ett varmt tack för alla goda insatser under årets fasteaktion! Resultatet blev 24, 5 miljoner kronor, ett bra resultat med tanke på de utmaningar som corona-epidemin fört med sig under kampanjperioden. Resultatet är sex miljoner lägre än 2019, då resultatet blev 30,6 miljoner kronor. Gåvorna som kommer in under kampanjen står för en stor del av bidragen till det livsviktiga arbete som Act Svenska kyrkan bedriver tillsammans med systerkyrkor och partner runt om i världen. Ni som är engagerade för Act Svenska kyrkans arbete har en nyckelroll i arbetet. Ert engagemang och era gåvor är en förutsättning för att arbetet med att stötta människor i utsatthet kan fortsätta.

Strax efter Palmsöndagen skickade vi ut en enkät om hur aktiviteterna påverkats under Fasteaktionen. I svaren får vi veta att det är många aktiviteter som inte kunnat genomföras som planerat. Det syns i vårt gåvoresultat där vi ser minskningar i gåvor från via kollekter och insamlingsaktiviteter. Men många kreativa idéer har möjliggjort att mycket pengar ändå har kunnat samlas in.
Vi vet att en del av er planerar att genomföra sina aktiviteter så fort det är möjligt. Många väljer att bjuda in till friluftsgudstjänster och där ta upp extra kollekter eller att göra om Livsloppet till ett Hålla avstånd-lopp med fika och försäljning som gör det möjligt för många att delta. Det är med stort intresse jag följer alla nya goda idéer och aktiviteter som kommer fram just i den här situationen.

Jag vill åter tacka för ert engagemang och insamlingsvilja som ni trots speciella omständigheter har visat och som syns i resultatet. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan vi hitta sätt att fortsätta vårt arbete för människor som lever i utsatthet.

Varma hälsningar,
Erik Lysén
Chef
Act Svenska kyrkan
 
Missionskonferensen inställd

Missionskonferensen som skulle ha gått av stapeln den 18–20 september, är inställd. Beslutet är taget utifrån rådande situation. Tyvärr gav coronapandemins restriktioner oss inget val. Missionskonferensen skulle ha präglats av samtalet och mötet med varandra – detta är svårt att ersätta digitalt. Men vårt mål är att kunna erbjuda alla er som är engagerade för Act Svenska kyrkan, delar av konferensens innehåll på ett enkelt och lättillgängligt sätt. 

Ny lösning

Vi alla försöker hitta lösningar i den här svåra situationen, både privat, i våra olika engagemang och på våra arbeten. Vi hoppas att vi tillsammans kan hålla i glädjen och fortsätta inspireras tillsammans även om det behöver bli på nya sätt. Det vi nu planerar är att kunna erbjuda föreläsning och panelsamtal på temat mission. Vi hoppas också få med en röst från systerkyrka eller partner. Vår förhoppning är att detta ändå kan bli en möjlighet att få gemensamt reflektera över och fundera på vad mission betyder för oss idag. Så håll ögonen öppna - vi återkommer med mer information längre fram.
 
 
Utbildningstillfällen för dig som samordnare

Boka redan nu in datum i din kalender för utbildningstillfällen för dig som är samordnare för Act Svenska kyrkan.

Grundutbildningen i mars ställdes in på grund av coronapandemin. I stället ges nu en ny grundutbildning för samordnare den 18-19 september, från fredag lunch till lördag lunch. Denna utbildning fokuserar på din roll som samordnare för Act Svenska kyrkan. Du får en introduktion till Act Svenska kyrkans verksamhet, engagemang och insamling. Du får också tillfälle att nätverka med andra samordnare.

Den 13-14 november, från lunch till lunch, kommer vi att erbjuda ytterligare en samordnarutbildning för dig som tidigare gått en grundutbildning eller har motsvarande erfarenhet. Här går vi närmare in på Act Svenska kyrkans profilering och vi har mer tid att fördjupa oss i frågor som du som samordnare har.

Båda utbildningstillfällena ges på Kyrkokansliet i Uppsala. Ni ordnar och betalar själva resa och logi och vi står för fika och middagen på fredag kväll.

Anmälningslänken till det första utbildningstillfället öppnas i mitten av maj. Länken till nästa tillfälle kommer under hösten.

Mer information hittar du här.
 
Julinsamlingen 2020 – För alla flickors rätt till ett värdigt liv

Redan nu, när björkarna slår ut och vårblommorna spirar, är planeringsarbetet för Julinsamlingen 2020 i full gång och vi laddar för ännu en viktig kampanj med fokus på flickors rättigheter. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Att arbeta för att förändra flickors och kvinnors utsatta situation är en nyckel för att nå rättvisa och jämställda samhällen. Tillsammans med dig och din församling vill vi sätta fokus på flickors och kvinnors rätt till god hälsa, sin kropp och ett värdigt liv. Tillsammans tar vi ställning mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Tillsammans fortsätter vi att kämpa för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Under juni månad kommer vi att uppdatera intranätet med nytt material för Julinsamlingen 2020 och i september kommer ni att få kampanjtidning samt kunna beställa kampanjmaterial, så håll utkik! Kampanjledningen för Julinsamlingen 2020 består av Susanna Olivin, Eva Tingåker och Sara Holmberg. Vi ser fram emot ännu en viktig kampanjperiod där vi tillsammans med er kan rädda liv, förändra liv och förändra världen.
 
Vädjan om anslag

Den 20 mars skickades epost till alla kyrkoråd, församlingsråd och kyrkoherdar från Act Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén. I brevet ber vi särskilt om att ge anslag till Act Svenska kyrkan under 2020 och i kommande budget för 2021. Läs brevet här.
 
Act Svenska kyrkan i sociala medier
 

Följ gärna Act Svenska kyrkans arbete på sociala medier.

Facebook @actsvenskakyrkan
Instagram @act_svenskakyrkan
Twitter @act_Svk
 
Har du frågor?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om Act Svenska kyrkan? Kontakta Svenska kyrkans givarservice:
 
e-post:givarservice@svenskakyrkan.se
telefon 010-1819300
 
Du kan också kontakta din församling för att få veta mer om hur internationella frågor drivs lokalt.

Läs mer om nyhetsbrevet Vårt uppdrag
 
Vårt uppdrag
 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan
 
Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
 
www.svenskakyrkan.se/act
 
Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223
 
Nästa nummer: April 2020
 
Berätta vad du tycker
Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det. Och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete.

För att få nyhetsbrevet behöver din e-postadress vara registrerad i Kyrksam. I varje församling finns det någon som ansvarar för registreringen - vänd dig till honom eller henne för att få hjälp. Det är viktigt att du som är engagerad i det internationella arbetet får tillgång till våra utskick.