Programmeringskurser via internet med lärare
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
7 maj 2020
Start  |  Schema  |  Priser  |  Kontakt  |  Tipsa en vän
Kompetensutveckling under arbetsbefriad tid
 
www.ribomation.se
Många sitter idag och reflekterar över framtiden för både sig själv, sina närmsta och sitt arbete, medan de befinner sig hemma pga distansarbete eller korttidspermit-tering. Det är förvisso ofrånkomligt i dessa Corona tider. Emellertid, vet vi alla en sak:
Det kommer en tid efter pandemin. Varför inte göra det bästa av tiden? Nu finns tiden att fördjupa sin kompetens.
Detta är också något som rekommenderas av Tillväxtverket, där de på sin webbplats säger:
“ Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.

Ersättning för korttidsarbete betalas ut under förutsättning att tiden inte betraktas som arbetstid. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet. Möjligheten finns att t.ex anordna interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. ”
Ribomation vänder sig till redan yrkes-verksamma programmerare och erbjuder ett brett utbud av kurser i programspråk och ramverk. Alla kurser sker online via Zoom under pandemin.
Jens Riboe
VD på Ribomation
Priser
 
Våra priser på online-kurser är mycket fördelaktiga. Du kan antingen registera dig för ett schemalagt kurstillfälle, eller kontakta oss för en företagsintern online-kurs.
KursformPris
Schemalagt4000 kr/kursdag
Företagsinternt7500 kr/kursdag
+ 1500 kr/person
För alla priser tillkommer lagstadgad MOMS.
Build Tools
NamnDagarDatum
CMake för C/C++219 maj
Gradle för Java219 maj
Maven för Java115 maj, 1 jun
Cloud Computing
NamnDagarDatum
Amazon AWS219 maj
Google Firebase219 maj
C / C++
NamnDagarDatum
C Grundkurs411 maj, 25 maj
C++ Grundkurs525 maj
C++ gk, för C Programmerare411 maj, 25 maj
C++ gk, för Java Programmerare411 maj, 25 maj
C++ Påbyggnadskurs311 maj, 18 maj
C++ Threads311 maj, 18 maj
C++ 11/14/17311 maj, 18 maj
Google Test115 maj
Linux Systemprogrammering315 maj
Developer Tools
NamnDagarDatum
BASH Shell Scripts115 maj
GIT Grundkurs219 maj
Jenkins CI Server115 maj
Scrum Projekthantering115 maj
JavaScript / Node.js
NamnDagarDatum
JavaScript Grundkurs311 maj, 18 maj
Node.js Grundkurs219 maj
TypeScript Grundkurs219 maj
Java / JVM Språk
NamnDagarDatum
Clean Code i Java219 maj
Design Patterns i Java219 maj
Groovy Grundkurs311 maj, 18 maj
JUnit Enhetstestning115 maj
Java 8/9/.../14311 maj, 18 maj
Java Grundkurs525 maj
Java REST Web Services311 maj
Spock Enhetstestning315 maj
WebbApp Utveckling
NamnDagarDatum
Angular Grundkurs411 maj, 25 maj
CSS/HTML för Programmerare411 maj, 25 maj
Twitter Bootstrap115 maj
Våra ämnesområden
 
Klicka på bilden nedan för att visa aktuellt kursschema
 
Ribomation är ett utbildningsföretag som enbart vänder sig till professionella programmerare, vilka vill fördjupa sina kunskaper i programmering av ett visst programspråk, bibliotek eller verktyg. Vi erbjuder lärarledda online-kurser, företagsinterna kurser hos er samt schemalagda kurser centralt i Stockholm.
Se vad våra kunder tycker:
Amazing teacher with very deep and relevant knowledge of the subject.
 Nöjd deltagare på kurs hos Ribomation
 

Vänliga hälsningar,
Gabriella på Ribomation
Detta ebrev har skickats till 

Därför får du våra utskick:

Vi vänder oss uteslutande till professionella programmerare, i deras yrkesroll som program-utvecklare, samt associerade personer i beslutande ställning.

Du har fått detta epost-utskick för att du antingen har varit i kontakt med oss som kund eller så har vi erhållt din epostadress via förvärv av utskickslistor eller från en offentligt publicerad webbplats eller för att någon kollega delat med sig av epost-info.

Om du inte vill ha våra utskick fortsättningsvis, så kan du enkelt välja att av-prenumerera via länken längst ned i detta e-brev.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, Artikel 1, §6, stycke f: "Berättigat intresse". "Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter."