Systemet för kunskapsstyrning levererar i krisen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Systemet för kunskapsstyrning levererar i krisen
 
Hur använder vi systemet för kunskapsstyrning för att rädda liv och hälsa under rådande pandemi? Det var temat för lärandeträffen i kunskapsstyrningssystemet, som hölls digitalt den 12 maj.
Runt 200 deltog i digitalt möte
 
Samarbete med Socialstyrelsen under pandemin
 
– Vi är tacksamma för stödet från de nationella programområdena i coronapandemin. Jag är imponerad över hur väl kommunikationen i strukturen för kunskapsstyrningen har fungerat, säger Thomas Lindén på Socialstyrelsen.

Bojestigs samtal med Lindén under lärandeträffen
 
Tre vårdförlopp godkända
 
Nu har tre personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp blivit godkända av styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: reumatoid artrit, stroke och TIA samt höftledsartros i primärvård. Godkännandet innebär att regionerna nu kan fatta beslut om införandet i vården.
Vårdförloppen införs med hänsyn till covid-19
 
Kommuner i samverkan för kunskapsstyrning
 
Arbetet med kunskapsstyrning i socialtjänsten går framåt, och det finns en permanent styrgrupp på plats. Den arbetar nu bland annat med nomineringsprocesser till vårdförloppen levnadsvanor och palliativ vård, samt till nationella arbetsgrupper för matallergi, långvarig smärta hos barn och unga och svårläkta sår.
Kunskapsstyrning i kommunernas socialtjänst
 
Medicinteknik finns nu på Janusinfo
 
På janusinfo.se finns information om läkemedel, riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Nu finns även rekommendationer om hur medicintekniska produkter ska införas i hälso- och sjukvården. Detta kallas ”nationellt införande av medicintekniska produkter”. Målet är en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning att medicintekniska produkter.
MTP-rådet ger nationella rekommendationer
 
Kunskapsstöd för en hel vårdkedja
 
Nationellt kliniskt kunskapsstöds infrastruktur ska användas för tillgängliggöra alla former av kunskapsstöd som tas fram inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Infrastrukturen ska nu utvecklas för att rymma kunskapsstöd för hela vårdkedjan.
Kunskapsstöd för både primär och specialiserad vård
 
Känsliga samtal med cancerpatienter under pandemin
 
Covid-19-pandemin har förändrat förutsättningarna för samtal med patienter och närstående. Hur kan vi få till ett så tryggt och givande samtal som möjligt per telefon? Kan vi hålla ett samtal utan att patienten har sin allra närmaste med sig? Och om inte, hur gör man då?
Webinarium 19 maj
 
Cancer i samband med graviditet
 
I Sverige får ungefär 120 kvinnor om året cancer i samband med graviditet. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras en ny webbaserad utbildning. Den vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer.
Webbutbildning hos Regionala cancercentrum i samverkan
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare