Läs även om: Nytt stöd för elevhälsoarbetet | Skolverkets Kvalitetsverkstad | Fördjupa dina pedagogiska ledaregenskaper | Reviderade kursplaner
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt stöd ska underlätta under pandemin
Nu utökar vi vårt stöd för att underlätta arbetssituationen för skolpersonal under pandemin. Ta del av konkreta råd och exempel på hur du löser några av de stora utmaningar skolan står inför just nu.
  Så kan rektor och huvudman organisera distansundervisning
  Undervisa nyanlända och elever på introduktionsprogram på distans
  Gör bedömningar och sätt betyg på distans
  Prövning vid distansundervisning
  Håll utvecklingssamtal på distans
  Ersätt eller flytta prao
  Lös apl under pandemin
  Möt barn och elevers oro under pandemin
  Särskilt stöd och extra anpassningar på distans
 
Ändrade kurs- och ämnesplaner träder i kraft tidigast nästa år
Regeringen behöver fatta beslut om revideringarna vilket de förväntas göra under året.
Det innebär att de reviderade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan inte kommer att träda i kraft i år, utan tidigast nästa år. Samma sak gäller för ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk i gymnasieskolan.
  Till ändringarna i grundskolan, sameskolan och specialskolan
  Samlad information om ändringarna i gymnasieskolan
 
Vi reviderar kursplaner i grundsärskolan och specialskolan
Just nu reviderar vi alla kursplaner i grundsärskolan och fem kursplaner för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning i specialskolan. De börjar att gälla tidigast hösten 2021.
  Läs mer om revideringen
 
Nya lagar och regler från 1 juli
Få koll på kommande regeländringar inom skolområdet. Vi har samlat de ändringar som är aktuella inför halvårsskiftet 2020. Fler regeländringar tillkommer på sidan efter att de beslutats.
  Aktuella regeländringar
 
Nytt stöd för elevhälsoarbetet
Under rådande omständigheter bör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan fortsätta. Det är fortfarande viktigt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
  Läs mer på vår webbplats
 
Få svar på dina frågor i Skolverkspoddens senaste avsnitt
Hur bedömer man elevernas kunskaper på distans och hur blir det med betygen nu när de nationella proven ställts in? I det senaste avsnittet av Skolverkspodden svarar vår expertpanel på era vanligaste frågor.
  Lyssna på senaste avsnittet av vår podcast
 
Bli säkrare i ditt ansvar som skolchef
Nu är ansökan öppen till en ny omgång av skolchefsutbildningen med start hösten 2020. Med vår utbildning får du en möjlighet att utvecklas tillsammans med andra skolchefer. Alla som är utsedda till skolchefer av sin huvudman kan delta.
  Anmäl dig till skolchefsutbildningen
 
 
Platser kvar: fördjupa dina pedagogiska ledaregenskaper
Ta chansen att fördjupa dina pedagogiska ledaregenskaper och bredda ditt yrkesnätverk. Fortbildning för rektorer finns på flera platser i landet. Välj en profil som passar era behov och använd sedan kunskaperna i din skola eller förskola. Sista ansökningsdag är 15 maj
 
Skaffa nya apl-glasögon
Hjälp dina lärare att se hur bra apl kan bli. Vi har en apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare hösten 2020. Nu är det sista chansen att gå denna utbildning på högskola, sedan blir den digital.
 Läs mer om apl-utvecklarutbildningen för yrkeslärare
 
Gå en kurs i att utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram
Bli bättre på att planera och följa upp utbildning på introduktionsprogrammen så att fler elever kan nå sina mål med utbildningen. Kursen vänder sig till dig som utvecklar introduktionsprogrammen i kommunen. 
  Läs mer om kursen
 
Arbeta systematiskt och led jämställdhetsarbetet med vårt nya stöd
En framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete. Vi har ett nytt stöd för att leda kvalitetsarbetet för att främja jämställdhet. Använd även vår Kvalitetsverkstad under hela verksamhetsåret.
  Få direkt en bild av hur arbetet med jämställdhet fungerar i din skola
  Ta del Skolverkets Kvalitetsverkstad
 
Branschskolor ger elever fler möjligheter
Ge eleverna en chans att få en yrkesutgång som inte är möjlig på hemmaplan. Slut avtal med branschskolor. Nu finns en ny branschskola med inriktning distributionselektriker vid Åsbro kursgård.
  Läs mer om yrkesutbildning via branschskolor
 
Nya och förändrade yrkespaket
Det tidigare yrkespaketet ”VVS-isolerare” har blivit ett baspaket och en kurs har bytts ut. Det finns nu även två påbyggnadspaket, VVS-isolerare, 400 poäng och Isoleringsplåtslagare, 200 poäng som bygger vidare på påbyggnad VVS-isolerare. I maj kommer två nya nationella yrkespaket: Elektroniktekniker bas och påbyggnad.
  Läs mer om yrkespaketen VVS-isolerare och Isoleringsplåtslagare
  Läs mer om yrkespaketen kopplat till Elektroniktekniker
 
Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs
Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. De har även beslutat om att slopa den så kallade åttaårsregeln.
  Läs mer om nya regler gällande slutbetyg 
 
Webbinarium om vuxenutbildning för externa utbildningsanordnare
Skaffa dig en aktuell bild av dagens kommunala vuxenutbildning genom att delta i vårt webbinarium.
  Anslut dig till webbinariet den 14 maj 14-15.30