Nyhetsbrev nr.6 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
Veckorna går fort och redan är i maj!
I detta brev hittar du bl.a. information om en spännande webbkurs i omvärldskunskap i tre delar med Hans Abrahamsson, "
Sverige i världen med Corona".

SCB har nyligen presenterat sin rapport om förtroendevalda, 35 900 förtroendevalda har ett politiskt uppdrag i landets kommuner och 4 600 i regionerna. Merparten är fritidspolitiker och sköter sitt uppdrag

Vi tipsar också om en stödlista för psykisk ohälsa som är framtagen av kollegor på SKR, här finns många
tips på olika former av aktiviteter i kristid. I vår webbsändning den 28 april medverkade Rädda Barnen och Västra Hisingen i Göteborg då samtalade vi om några grupper som riskerar att fara särksilt illa i dessa tider.

Aktuell information om hur SKR agerar i frågor med anledning av Coronaviruset och Covid-19 hittar du på www.skr.se där finns också FAQ som ger svar på många aktuella frågor.

OBS! Vi har nya mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Onsdag den 5 maj Webbsändning Kl: 13:00 – 14:00
Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Susanne Larsson och Catarina Axelsson-Lindow som berättar om medborgarbudget i Trelleborgs kommun, Anna Eklöf, utvecklingsledare vid SKR  om ansvarsprövning och Marcus Holmberg sektionschef vid SKR:s Internationella sektionen med stationering i Bryssel.
Webbsändningen är gratis.

Länk till sändningen

Länk till repriser
 
 
SKR: Ny podcast - Digitaliseringens effekter på demokratin
I veckans avsnitt pratar vi med Christine Feuk, SKR, om vad tillit och tillitsbaserad styrning är och hur man kan jobba med det.

Med en tillitsbaserad styrning får också de som jobbar i verksamheterna vara med och beskriva hur vi ska kunna följa upp verksamheterna på bästa möjliga vis, vilket också ger oss möjligheten till en mer horisontell styrning där vi kan lära oss av varandra.

Länk till podcasten
 
 
SKR: 29 maj Webbinarium om lokala samhällskontrakt
Runt om i världen ser vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt. Utgångspunkter för arbetet att förverkliga målen i Agenda 2030 och stärka arbetet med mänskliga rättigheter.

Välkommen att delta i ett kostnadsfritt webbinarium där SKR delar med sig av spaningar från Montreal, Mannheim och Luton, tre städer som har arbetat fram lokala samhällskontrakt.
Sändningstid: 9.00 - 11.00
Seminariet är gratis


Välkommen med din anmälan här!

Länk till mer information här!
 
SKR: Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona
Vid tre tillfällen, med start den 25 augusti, möter du Hans Abrahamsson docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. De andra två sändningarna sker tisdag 15 september och tisdag 20 oktober.
  • Målgrupp: Utbildningen riktar sig allmänt till förtroendevalda och tjänstepersoner, personer som arbetar med omvärldsanalys och de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog
  • Kostnad: 2 500 kronor, inkluderar alla tre utbildningstillfällena.

Länk till mer information

Anmäl dig här!
 
SKR: Webbsändning 27 maj Kommuner och regioners samverkan med sociala företag
Webbsändning som ger en aktuell bild med kreativa exempel på samverkan som initierats på grund av coronaviruset. Men även blickar framåt: hur vi bevarar samverkan och skapar hållbara strukturer.
 
SKR: Medborgardialog i komplexa frågor, webbseminarium
Projekt Medborgardialog har prövat en modell för
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter och bjuder in fler att pröva på modellen. Du får också möta kommuner som genomfört en hel dialogprocess från idé till åtgärder och ta del av internationella exempel.
  • Tid: 10 juni 2020 10.00 - 12.00
  • Ort: -
  • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog.
  • Kostnad: 250 kronoer exklusive moms per länk.
 
SKR: Webbinarium - Det demokratiska samtalet
Inom projektet att förebygga hot och hat mot förtroendevalda inbjuder SKR till webbinarium dä du möer kommitténs ordförande Carl Heath, kommunikationsstrateg Camilla Kullander från Karlstad. De berättar hur de arbetar med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polariseringen och hårdare samtalsklimatet i samhället.
 
Datum: 9 september 09.00-10.00
Plats: Webbsänt
Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda
Kostnad: 250 kronor per länk
 
Drygt 40 000 har förtroendeuppdrag i kommunsektorn
35 900 förtroendevalda har ett politiskt uppdrag i landets kommuner och 4 600 i regionerna. Merparten är fritidspolitiker och sköter sitt uppdrag vid sidan om arbete och studier.
– Den lokala och regionala närheten till de förtroendevalda där merparten är fritidspolitiker ger goda förutsättningar för dialog mellan medborgare och politiska företrädare. Det betyder att vi har möjligheter att vidmakthålla och utveckla en vital och livskraftig demokrati, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Länk till mer information
 
Linköping: Linköping tillsammans – så kan du hjälpa andra
På grund av coronaviruset behöver fler ha hjälp i sin vardag. Vill du hjälpa till? Här har vi samlat olika frivilligorganisationer där ditt engagemang behövs! #linköpingtillsammans
 
Därför har kommunen tagit initiativ till #linköpingtillsammans. Här samlar vi kontaktuppgifter till de organisationer som behöver din hjälp att stötta andra. Ditt engagemang behövs!
 
Länk till mer information!
 
Uppsala: Framtidens kollektivtrafik
För att kunna växa ansvarsfullt behöver Uppsala en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet. Vill du veta mer om framtidens kollektivtrafik, spårväg och Bus Rapid Transfer (BRT) ska du kolla in vår nya film där du får ta del av ett längre samtal och förhoppningsvis svar på många av dina funderingar. I maj kan du också chatta med Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, och få svar på dina frågor.
 
 
SKR: Stödlista för psykisk hälsa i kristid
Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Ett stort antal aktörer medverkar till att utveckla stödlistan.

Tillsammans med ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer – har SKR tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd på projekt Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

Länk till mer information här
 
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se