Nytt kompetens- och omställningsavtal för välfärden
 
SKR, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommunal och regional sektor är överens om ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet omfattar 1,2 miljoner anställda och gäller från den 1 maj 2020. De grundläggande principerna fanns på plats redan i november, och under våren har parterna tillsammans arbetat för att komma överens om detaljerna i avtalet. 
Nytt avtal för att möta kommande behov på arbetsmarknaden
 
Vd-krönika
 
 
Vi håller ihop och hjälps åt
 
Nu är det sex veckor sedan jag skrev den första krönikan om coronapandemin och de utmaningar samhället ställs inför. Rubriken var "Tid att hålla ihop och hjälpas åt". Och vi håller verkligen ihop och hjälps åt, i en omfattning som är enastående.
 
Coronaviruset ger en djup lågkonjunktur
 
Skatteunderlaget för året kommer att bli betydligt svagare än förväntat. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är påtagliga och ger en lågkonjunktur, som kan dröja kvar i flera år. Den bedömningen gör SKR i den senaste skatteunderlagsprognosen för kommuner och regioner. 
– Utvecklingen som vi nu ser är helt unik, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
SKR:s skatteunderlagsprognos
 
Sex förslag för att minska bidragsberoende i krisens spår
 
Den pågående pandemin har en enorm påverkan på hela vårt samhälle. Arbetslöshetssiffrorna fortsätter att stiga. Många av de som nu blir arbetslösa har redan en svag ställning på arbetsmarknaden. För att inte kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ska dra iväg och fler människor hamna i utanförskap behövs akuta åtgärder. Det skriver SKR:s vd Staffan Isling i en debattartikel i Aftonbladet.
Fler åtgärder behövs för att hjälpa svaga på arbetsmarknaden
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Exempelvis finns information om förutsättningarna för distansdeltagande i fullmäktige och nämnder, och vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Ständiga diskussioner med riksdag, regering och myndigheter
Varje dag och varje vecka innebär en hård prövning för oss alla i Sverige, på olika sätt. Vårdens och omsorgens medarbetare gör ett enastående arbete för att vårda och ta hand om de sjuka och de som behöver omsorg. Lärare och annan personal i grundskolor och förskolor är trygghet och vardag för alla våra barn och ungdomar. Och för er som har ansvaret att fatta beslut i kommuner och regioner är det en väldigt tuff tid. Det skriver SKR:s ordförande Anders Knape i ett brev till SKR:s medlemmar.
Brev från Anders Knape
 
Riv upp beslutet att lägga över tidningsinsamling på kommunerna
Regeringen måste dra tillbaka beslutet att lägga över ansvaret för insamlingen av tidningar på kommunerna. Syftet med beslutet är att stödja tidningsbranschen, men 50 procent av allt papper som samlas in är reklamblad. Det skriver SKR:s ordförande Anders Knape i en debattartikel i Dagens Samhälle. 
Regeringen måste göra om och göra rätt
 
Ekonomirapporten presenteras 11 maj
Vårens ekonomirapport från SKR kommer bland annat att beskriva hur coronaviruset påverkar ekonomin i kommuner och regioner. Rapporten publiceras den 11 maj och slutsatserna presenteras samma dag i en direktsänd webbsändning med SKR:s ordförande Anders Knape och SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomirapporten maj 2020
 
Process vid stängning av restauranger
Många kommuner arbetar nu med uppföljning inom ramen för Folkhälsomyndighetens föreskrift om trängsel på restauranger för att hindra smitta av coronavirus. SKR har tagit fram en beskrivning av processen för arbetet inför, under och efter eventuell stängning av restauranger enligt föreskriften. 
Handläggningsprocess för uppföljning av restaurangföreskriften
 
Skoldigiguide hjälper skolans ledare med digitalisering
Nu lanserar SKR Skoldigiguide, ett praktiskt webbstöd för huvudmännen att organisera och prioritera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet.
Ledningsstöd för skolans digitaliseringsarbete
 
Ordning och reda främjar integrationen
Migrationsverket har meddelat vilka områden som kommer att omfattas av begränsningar för asylsökande att bo i eget boende. SKR kommer noga följa hur reformen bidrar till en bättre ordning i mottagandet. 
Bra att kommuner själva får bestämma hur mottagande ska ordnas
 
Innovationsvecka en arena för inspiration och lärande
Den 5-9 oktober 2020 är det åter dags för Innovationsveckan, en plattform för att sprida och väcka intresse för innovationsarbete inom offentlig sektor. Programmet skapas tillsammans med kommuner, regioner och andra aktörer och bygger både på lokalt arrangerade aktiviteter och nationella evenemang och möten med digitalt deltagande. 
Anmäl en aktivitet till Innovationsveckan
 
Stöd för att utveckla stabsarbete vid kris
Västerås stad har i samverkan med SKR tagit fram ett material för att beskriva hur kommunen jobbar med sin krisorganisation under coronapandemin. Materialet består bland annat av en kort film som beskriver hur kommunens stabsarbete ser ut. Underlaget kan användas som stöd till kommuner för att utveckla sin krisorganisation.  
Exempel på stabsarbete i kris
 
Bloggar från SKR
 
 
En historiskt låg ökning av skatteunderlaget
Det reala skatteunderlaget minskar för första gången sedan IT-kraschen. Verksamheter ställer om i rekordfart och samarbeten ökar. Det kommer ta tid innan allt är som vanligt igen. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.
Ekonomibloggen
 
Ingenting är som vanligt - inte heller studentfirandet
I vår ska omkring 100 000 unga människor gå ut gymnasieskolan, en tid som vanligtvis präglas av studentskivor och andra festligheter. På grund av coronapandemin är dock ingenting längre som vanligt. Det skriver Per-Arne Andersson, SKR.
Skolbloggen
 
Delaktighet skapar legitimitet - om lokala samhällskontrakt
På flera håll pågår ett arbete med att ta fram lokala samhällskontrakt. Inte sällan utgår dessa från mänskliga rättigheter och skyldigheter, och en viktig aspekt är alltid den centrala MR-principen om delaktighet. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av det nya coronaviruset. Följ myndighetens webbplats för aktuell information och frågor och svar om smittspridning av coronavirus.
Information och rekommendationer om covid-19
 
Skolverket ska ta fram särskilt stöd under coronapandemin
Regeringen har gett Skolverket uppdrag att stötta skolans huvudmän och personal för att underlätta arbetssituationen under coronapandemin. I uppdraget ingår att ta fram särskilt stöd för att underlätta delar av utbildningen som är särskilt svåra att genomföra under pandemin, som exempelvis prao och arbetsplatsförlagt lärande.
Uppdrag om stödinsatser till skolor och utbildningssamordnare
 
PTS ska hjälpa till att bryta äldres isolering med digitala verktyg
Post- och telestyrelsen, PTS, ska på uppdrag av regeringen genomföra insatser för att öka tillgängligheten och användandet av digitala kommunikationstjänster för äldre under coronapandemin. Insatserna riktar sig särskilt till äldreboenden samt äldre som befinner sig isolerade.
Stöd för äldre att använda digitala tjänster under coronapandemin
 
Tillfälligt undantag från förmånsbeskattning
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår att anställda ska undantas från förmånsbeskattning för fri parkering vid arbetsplatsen och för gåvor från arbetsgivaren värda upp till 1000 kronor. De nya reglerna föreslås gälla från första juni fram till årets slut och syftar till att minska smittspridningen av covid-19 och till att underlätta för arbetsgivare att stödja det lokala näringslivet. 
Förslag på tillfällig skattefrihet för parkering och gåvor till anställda
 
MSB ska bistå vid transport av skyddsutrustning
Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att hjälpa regioner och företag med transportstöd för att kunna hämta inköpt skyddsutrustning och materiel som behövs under coronapandemin. Kommuner och regioner kan begära stöd med transport- och logistik från MSB, som också ges rätt att besluta om avgifter för att täcka kostnaderna för stödet.
Regeringsuppdrag om transport och logistik med anledning av covid-19
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 12 maj
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00