Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Maj 2020
 

I månadens Nytt om LSS: 
  • Samverkan om krisberedskap i LSS-verksamhet
  • Tillfällig föräldrapenning när skolor stänger
  • Ny rapport från Försäkringskassan om sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning
  • Information och sekretess om någon i en LSS-verksamhet är sjuk i covid-19
  • Gode män och förvaltare får inte fatta beslut om vård
  • Tack för era svar!
fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").
 
Samverkan om krisberedskap i LSS-verksamhet

FUB har rätt till samverkan med kommunen enligt LSS 15 kap. § punkt 7. Behovet av en fungerande samverkan är särskilt viktig nu under den pågående covid-19 pandemin, i synnerhet då LSS-verksamhet räknas som samhällsviktig verksamhet. Kansliet har sammanställt förslag på frågor att ta upp vid samverkan om kommunens krisberedskap för personer som har LSS-insatser. Läs mer information här.
 
Tillfällig föräldrapenning när skolor stänger

Regeringen har, med anledning av covid-19, fattat beslut om utökad tillfällig föräldrapenning när skolor stänger. Beslutet omfattar barn och unga upp till 23 år som tillhör personkretsen i LSS. Socialdepartementet har samlat frågor och svar om ersättningen på sin webbplats.
 
Ny rapport från Försäkringskassan om sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning

En ny rapport från Försäkringskassan visar att antalet nybeviljade aktivitetsersättningar ökade med 15 procent under 2019. Antalet nybeviljade sjukersättningar ligger kvar på historiskt låga nivåer sedan 2018. Som vi har informerat om i tidigare nyhetsbrev har regeringen tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur sjuk- och aktivitetsersättningarna kan bli tryggare och mer förutsebara. Utredningen ska vara färdig senast den 30 juli 2021.
 
Information och sekretess om någon i en LSS-verksamhet
är sjuk i covid-19


Socialstyrelsen har uppdaterat sin webbplats med svar på frågan om socialtjänstpersonal får berätta att någon i verksamheten är smittad med covid-19. Socialstyrelsen skriver att utgångspunkten är att sekretess gäller för uppgifter om enskildas personliga förhållanden. När det gäller information om att en viss person är smittad får det delas med exempelvis anhöriga om personen har lämnat sitt samtycke. Socialstyrelsen skriver vidare att det kan vara möjligt för verksamheter att informera om smitta om uppgifterna inte kan härledas till en viss person.

FUB har bett Socialstyrelsen förtydliga sitt svar utifrån situationen i LSS-verksamheter.

En ställföreträdare som har uppdrag att sörja för person kan ha rätt att få ta del av hälsoinformation för att kunna genomföra sitt uppdrag. Information om detta finns exempelvis i Socialstyrelsens handbok ”Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS”.
 
Gode män och förvaltare får inte fatta beslut om vård
Riksförbundet har uppmärksammats på att ställföreträdare får frågor från vårdpersonal om livsuppehållande vård för huvudmännen. I ställföreträdarens uppdrag ingår inte beslut om medicinska vård- och behandlingsåtgärder. En ställföreträdare kan och ska därför inte fatta beslut om livsuppehållande vård. En ställföreträdare kan däremot vara ett stöd i en vårdsituation, genom att skapa trygghet och stödja huvudmannen att själv uttrycka sin vilja.

Mer information om ställföreträdares roll finns på kunskapsguiden.se.

 
 
Tack för era svar!

Först vill vi tacka alla som svarade på vår efterlysning om information om daglig verksamhet och habiliteringsersättning som vi skickade ut i förre nyhetsbrevet. Det var glädjande att konstatera att så gott som alla kommuner (som vi fick information om) fortsätter att betala ut habiliteringsersättning även om daglig verksamhet är stängd eller om någon stannar hemma för att undvika smitta.

 
I detta nyhetsbrev vill vi utöka vår efterlysning för att kunna bilda en uppfattning av hur coronakrisen har påverkat samtliga LSS insatser. För allteftersom veckorna går och smittan arbetar sig genom Sverige, ser vi att vardagen för personer och familjer med LSS insatser berörs alltmer.
 
Skriv gärna ett e-mejl och berätta om vilka beslut din kommun har tagit kring olika LSS-insatser och hur besluten påverkar din/din närståendes vardag.

På så sätt kan vi bygga upp en kunskapsbank som blir oerhört värdefull när både FUB och andra samhällsaktörer ska börja analysera vilka konsekvenser coronakrisen har haft för vår målgrupp.
 
FUB:s webbplats uppdateras kontinuerligt med information om coronaviruset och hur detta påverkar personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

FUB:s information om coronaviruset.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31
E-post: eva.borgstrom@fub.se