SKR presenterar förslag för att minska bidragsberoende i krisens spår
 
Den pågående pandemin har en enorm påverkan på hela vårt samhälle och landets ekonomi. Arbetslöshetssiffrorna fortsätter att stiga. Många åtgärder har presenterats men det behövs fler insatser för att säkerställa stöd och försörjning till personer med svagare förankring på arbetsmarknade. SKR har därför överlämnat en hemställan till regeringen med sex konkreta förslag. Hemställan presenteras i en debattartikel på Valborgsmässoafton.
SKR:s förslag
 
 
Mer från SKR
 
 
180 statliga miljoner till sommarjobb i kommuner
Regeringens satsning på 180 miljoner för att fler ungdomar ska få sommarjobb är viktig. I år ställer satsningen extra stora krav på flexibilitet hos kommunerna.
– För att ge fler unga chans till sommarjobb borde också enskilda näringsidkare ges möjlighet att ta del av regeringens satsning och erbjuda ungdomar sommarjobb via kommunerna, säger Per-Arne Andersson, SKR.
Statliga medel till sommarjobb i kommuner
 
Coronaviruset ger en djup lågkonjunktur
Skatteunderlaget för året kommer att bli betydligt svagare än förväntat. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är påtagliga och ger en lågkonjunktur, som kan dröja kvar i flera år.
Coronaviruset ger en djup lågkonjunktur
 
SKR föreslår särskild lag om kommuners prioriteringar
För att socialtjänsten ska kunna säkerställa att människor med de största behoven får det stöd de behöver under den pågående pandemin föreslår SKR att en särskild lag införs.
Socialtjänsten behöver kunna prioritera insatser
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Slutbetänkande i utredning om sjukskrivningsprocessen
Utredningen En välfungerande sjukskrivningsprocess har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet innehåller bland annat förslag på att stärka stödet för återgång i arbete genom ökat användande av företagshälsovård och att ge bättre förutsättningar till arbetsgivare att stötta sina anställda att återgå i arbete.
Förslag för en välfungerande sjukskrivningsprocess
 
Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs med ett år
Regeringen har beslutat att förlänga övergångsbestämmelserna som ger möjlighet att utfärda slutbetyg från komvux. Beslutet tas för att underlätta för de elever som drabbas av inställda prövningar och nedstängning av komvux med anledning av covid-19.
Övergångsregler för slutbetyg förlängs till 2021
 
Unik omfördelning av Socialfondsmedel
Regeringen har fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.
Omfördelning av Socialfondsmedel
 
 
Webbsändningar
 
 
Agenda för integration
Som sändes den 22 april och kan ses i efterhand fokuserade på konsekvenser av Covid-19. Bland annat om att nå ut med information till nyanlända och utlandsfödda samt uppdateringar från Migrationsverket.
Agenda för integration
Samverkan med sociala företag
Webbsändningen den 27 maj som ger en aktuell bild och kreativa exempel på samverkan som initierats på grund av coronaviruset. Men även blickar framåt: hur vi bevarar samverkan och skapar hållbara strukturer.
Samverkan med sociala företag
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se