Play movie
Kompetenser för livslångt lärande
 
För att möta den kris som samhället befinner sig i är satsningar på utbildning och lärande redan igång. Det har skett omskolning av specifika yrkesgrupper och högskolorna förbereder sig för fler studenter. Samtidigt kan jag inte låta bli att undra över om de satsningar som sker har ett alltför kortsiktigt fokus. Vi befinner oss i stor osäkerhet: vilka branscher kommer att överleva, var kommer jobben att finnas? I ett sådant läge är det viktigt att de som studerar utvecklar nyckelkompetenser. Det ger dem en stabil grund för deltagande i ett livslångt lärande arbetsliv.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Foto: Anders Andersson, Halmstad, Studentlitteratur AB
 
   
Hur gör företag som lyckas driva det dagliga arbetet framgångsrikt med ena handen samtidigt som de med den andra handen jobbar med innovation och utveckling? Annika Engström berättar om sin forskning kring organisatorisk ambidexteritet.
 
   
Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten
Martin Schüler är doktorand på Försvarshögskolan och han är även kopplad till forskningsmiljön LINA vid Högskolan Väst. Med sin forskning hoppas han kunna bidra till ett helt nytt sätt att se på säkerhetsarbete och övningar inom Försvarsmaktens verksamhet. Det går även att dra lärdomar av hans arbete till andra typer av verksamheter, till exempel polisen och sjukvården.
 
   
Foto: Högskolan Väst
Högskolan Väst har regeringens uppdrag att utveckla pedagogiken kring arbetsintegrerat lärande. Den tvärvetenskapliga forskningsmiljön  LINA (Lärande i och för det nya arbetslivet) består av runt 75 forskare och 25 doktorander, som har ett nära samarbete med det omgivande samhället.
 
   
Photo on Foter.com
Finns det en kurs som allt från lärare till präster, poliser, sjuksköterskor, psykologer, handläggare, arbetsledare, domstolspersonal och tandläkare vill gå?
Ja, faktiskt. Kursen Handledda samtal.
– Det blir så intressanta samtal. De får praktisera handledning på olika sätt: hur man ställer frågor, hur man är inlyssnande. Då märker de hur de berikar varandra och även hur likartat det faktiskt kan vara fast man är från så skilda kategorier, säger Eva Dahlqvist.
 
   
 
   
 
   
 
   
Play movie
Uppsatstävling om det livslånga lärandet
 
 
   
Tips på konferenser:
 
Folkbildningens forskningsdag, 17 september, Stockholm
Medverkar gör bland annat Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, Roberto Scaramuzzino, postdok Socialhögskolan vid Lunds universitet samt högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans.

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, Nytt datum: 30 september-1 oktober, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Vuxenutbildning i Samverkan, Nytt datum: 23-24 november, Stockholm
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.

Ytterligare konferenser finns här.