Vecka 18

28 april 2020

Kötid ska inte längre få användas för urval till skolan. Det menar regeringens särskilde utredare Björn Åstrand som igår presenterade sin utredning om en mer likvärdig skola. Du hittar utredningen och kommentarer i nyhetsbrevet nedan.

Vänliga hälsningarJohn Miller, Redaktör politik & skola
Följ mig gärna på Twitter: @mr_john_miller
 
 

 
"Så ska skolan bli mer likvärdig"
 
Regeringsutredaren Björn Åstrand: Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår i dag ett förändrat skolval.
Dagens Nyheter
Det är med förvåning vi tar del av förslagen i Björn Åstrands utredning. Förslagen går ut på att begränsa elevernas valfrihet, bygga ut en omfattande skolbyråkrati, straffa friskolor och premiera dåligt fungerande skolor, skriver vd:ar för friskolekoncerner.
Svenska Dagbladet
Liberalernas Nyamko Sabuni är positiv till flera av de nya förslagen om hur skolvalet ska göras om för att öka likvärdigheten. Moderaternas Kristina Axén Olin är betydligt mer kritisk.
Dagens Nyheter
Flera förslag från utredningen är sådant som den svenska skolan gjorde tidigare, skriver Sydsvenska Dagbladets Emma Leijnse.
Sydsvenska Dagbladet
Låt oss fatta dessa beslut så vi kan börja ha lite ordning och reda i skolan, skriver skolexperten Per Kornhall.
Skolvärlden
En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. (pdf)
Utbildningsdepartementet
 
Ökade möjligheter för distansundervisning
 
Det ska bli enklare att undervisa på distans, enligt ett nytt beslut från regeringen. ”Elever som är hemma länge kan behöva stöd för att inte tappa fart i lärandet och inte tappa i förhållande till klasskompisarna,” säger Anna Ekström (S).
Svenska Dagbladet
 
Ny rektorsenkät om fjärrundervisning
 
Digitalisering är en prioriterad fråga och pedagogerna är väl utrustade. Däremot finns det mer att önska av den digitala infrastrukturen, visar en färsk enkät som Umeå universitet drog igång bara några dagar efter beslutet att stänga gymnasieskolorna.
Sveriges Skolledarförbund
Pedagogerna väl utrustade men bristande infrastruktur visar en färsk rektorsenkät om fjärrundervisning. (webb-tv)
Umeå universitet
 
Prenumerera på Skolportens nyhetsbrev
 
Läs mer om våra nyhetsbrev
Visste du att Skolporten bevakar ett hundratal nyhetskällor, organisationer, lärosäten och myndigheter varje dag? Prenumerera på våra nyhetsbrev så missar du inga viktiga skolnyheter!
Läs mer om våra nyhetsbrev
 
Lärarförbundet: Ett helhetsgrepp kring rektorers kompetensutveckling
 
Vi behöver ett professionsprogram som tar ett helhetsgrepp kring rektorers kompetensutveckling. Det är huvudbudskapet i en skrivelse som Lärarförbundet Skolledare skickat in till regeringen.
Lärarförbundet
Lärarförbundet Skolledares syn på professionsprogram för rektorer. (pdf)
Lärarförbundet
 
SKR: Krävs grundlig utredning om skolans huvudmannaskap
 
Det behövs en utredning som på djupet analyserar konsekvenser av ett förändrat huvudmannaskap för skolan. Det är budskapet i den skrivelse som SKR skickat till regering och riksdag.
SKR
Skrivelse med anledning av utredning om förstatligande av skolan. (pdf)
SKR
 
Huvudmän om påverkan av coronapandemin
 
Med anledning av den pågående coronapandemin har Skolverket genomfört telefonintervjuer med skolhuvudmän om pandemins påverkan på ett antal områden. (pdf)
Skolverket
 
Rektorers frågor om pandemin och elever med behov av stöd
 
Skolchefer och rektorer ställer frågor om pandemin och elever med behov av stöd. Frågorna besvaras av SPSM, Skolverket, SKR och Friskolornas riksförbund.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
 
"Den osäkra framtid är vår"
 
Ledarredaktionen diskuterar hur coronakrisen påverkar skola och utbildning i Sverige med rektor Hans Jakobsson, skolchef Hamid Zafar och Isak Skogstad (L). (webb-radio)
Svenska Dagbladet
 
Annons
Läs mer och boka din plats.
Förskolans utbildning ska präglas av en positiv framtidstro och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Men hur kan man arbeta med frågan i praktiken? Vilken forskning finns inom området och vilken kunskap saknas? De frågorna kommer att lyftas inom Ifous nya forsknings- och utvecklingsprogram Hållbar förskola som nu är öppet för intresseanmälningar!
Läs mer och boka din plats.
 
 
 
Aktuell debatt om skolan
 
Skurups kommun styrs av demokratiskt valda företrädare. Demokratiskt valda företrädare som i det här fallet begär att kommunens rektorer ska gå emot juridiska tolkningar från Skolverket och införa slöjförbud. Det är ett omöjligt val för oss rektorer, skriver 25 skolledare.
Aftonbladet
Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens Fredrik Malmberg.
Skolvärlden
Vi vet hur kommunaliseringen av skolan har gått. Det blev inte som man tänkte sig. Reformatorerna insåg inte eller ville inte inse att kunskapsförmedling förutsätter att lärarna åtnjuter respekt, skriver Leif Lewin professor emeritus och regeringens särskilde utredare om skolans kommunalisering.
Dagens Samhälle
Det saknas politisk vilja att ta itu med skolsegregationen, skriver rektorn Linnea Lindqvist.
Skola och samhälle
 
FoU: Forskning och Utveckling
 
Leif Tjärnstig har i sin avhandling studerat hur waldorflärare tänker, handlar och förstår undervisningen i klassrummet.
Skolporten
Anna Mogren har forskat om vilka grundläggande förutsättningar som behövs i en organisation och i ett ledarskap för att skapa lärande för hållbar utveckling. En av de avgörande principerna är en gemensam pedagogisk idé.
Skolporten
Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka orsaker till skolmisslyckanden, vilka konsekvenser skolmisslyckanden får och hur de kan förhindras. Projektet har beviljats 15 miljoner kronor och ska pågå i fyra år.
Göteborgs universitet
Att vara rektor i coronatider. Om lyhört ledarskap, krisberedskap, sjuka lärare och att vara rektor just nu och samtidigt blicka framåt. Medverkar gör rektorerna Raija Ikonen och Peyman Vahedi. (webb-tv)
Utbildningsradion
The challenges the coronavirus presents for state education departments — and how to deal with them.
Harvard Graduate School of Education