Nyhetsbrev 03-2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Projektstöd till Coronaanpassad föreningsverksamhet
 
Föreningar kan nu söka projektstöd hos sitt RF-SISU distrikt för att för att kunna bibehålla så mycket barn- och ungdomsverksamhet som möjligt med hänsyn till coronarestriktionerna. Föreningen kan t ex söka stöd för att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamheter, täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar.  Mer information om detta finns på ert RF-SISU distrikts hemsida. 
Hyllningsveckan 2020
 
Förra veckan genomförde SBF en hyllningsvecka istället för den årliga brottargalan.
Under en vecka prisade vi brottare, ledare, domare och föreningar för det fina arbete som genomförts 2019.

Pristagarna som hyllades är:

Årets Domare: Jerry Jacobsson
Se Jerrys hyllningsfilm här: https://www.instagram.com/p/B-7GdFRjo2p/

Årets Herrbrottare (GR): Alex Kessidis
Se Alexs hyllningsfilm här: https://www.instagram.com/p/B-7l021j8dI/

Årets stipendiater via Mikael Ljungbergs minnesfond: Tindra Sjöberg och Alexander Johansson
Se fondens hyllningsfilm här: https://www.instagram.com/p/B-9hbcRDKKD/

Årets Eldsjäl: Alf-Inge Stjernström
Se Alf-Inges hyllningsfilm här: https://www.instagram.com/p/B_AW9qmjlQ3/

Årets Herrbrottare (FS): Sardar Timori
Se Sardars hyllningsfilm här: https://www.instagram.com/p/B_Azc92jbmS/

Årets Förening: Råneå Brottarklubb
Se Råneås hyllningsfilmen här: https://www.instagram.com/p/B_C0qRvjIIn/

Årets Dambrottare:Henna Johansson
Se Hennas hyllningsfilm här: https://www.instagram.com/p/B_DYZUHDvwM/

Årets vinnare av Ivars Guldsko: Alex Kessidis
Se hyllningsfilmen och historien om Ivar Johansson här: https://www.instagram.com/p/B_FNQBIDiSm/
 
Tid för distansutbildningar och seminarier
 
Det ges möjlighet till utbildning och utveckling trots tider där fysiska möten ställs in. Här presenteras några exempel.
Optimera kosten i viktklassidrotter
 
Under våren erbjuder RF-SISU Västra Götaland tillsammans med Göteborgs Universtitet och Katrinelunds Elitidrottsgymnasium en föreläsningsserie om prestationsinriktad idrott. 6 maj kommer Tobias Christensson att föreläsa om hur man skall optimera kosten för att lyckas kombinera viktförändringar och bra form.Tid: Kl: 18.00-20.00. Plats: Digital föreläsning, Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri. Läs mer och anmäl senast tisdagen den 5 maj på följande länk:
https://www.rfsisu.se/globalassets/rf-sisu-vastra-gotaland/dokument/idrottens-utbildningar/inbjudningar/20200506-optimera-kosten-i-viktklassidrotter-goteborgs-universitet.pdf
 
Råd till elitidrottare i Coronatider
 
RF:s avdelning Elitidrottsstöds webbplats om idrottspsykologi - prestation och hälsa ger råd till elitidrottare för att hantera situationen just nu.
Hur kan du träna dig i att hantera ovisshet och osäkerhet? Hur kan du blicka framåt och samtidigt hitta motivation och drivkraft i nuet? Hur kan du hantera tankar och känslor kopplat till dagens situation? Det finns goda skäl att reflektera över detta just nu för att främja ditt mående. Samtidigt kan nya sätt att förhålla sig till frågorna ovan vara en resurs för din idrottskarriär även när pandemin är över.
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/idrottspsykologi/idrottspsykologi-prestation-och-halsa/rad-i-corona-tider/
 
Ledare som lyssnar
 
Folkhälsomyndighetens ”Ledare som lyssnar” är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.
I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder. Utbildningen är kostnadsfri och består av 4 delar, 10-25 min långa. https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/
 
 
Järfälla Brottarklubb
Föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser
 
Torsdagen 15 april öppnade RF en enkät där alla RF-anslutna föreningar får ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag till RF:s dialog med regeringen och kommuner för kommande stödinsatser. Det är inte en ansökan om bidrag. 
Enkäten finns i IdrottOnline. Svara senast 30 april. Tänk på att svaren du ger ska spegla situationen i hela din förening. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i den. Behöriga att fylla i enkäten är de som i IdrottOnline är registrerade med rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.
Mer information om hur ni fyller i enkäten hittar ni här. (Texten är tagen från RF:s nyhetsbrev och omarbetad).
 
 
 
Historiskt årsmöte 
 
Jan Åström blev omvald som ordförande. Som ny ledamot i styrelsen valdes Karin Granstedt. Hon bor i Örebro och arbetar som jurist. Hennes brottningsbakgrund finns i ÖIS och Karin har tre SM-guld som senior. Hon har även erfarenhet som tränare och styrelsearbete i klubben och förbundet.
- Jag är mycket imponerad och intresserad av den verksamhetsinriktning som presenterats för år 2020-2021, framför allt avseende föreningsutveckling och visionen om att brottningen ska breddas och utvecklas utifrån ett jämställt och inkluderande perspektiv och ha verksamhet över hela landet som finns till för alla, säger Karin. SBF välkomnar Karin Granstedt in i styrelsen och samtidigt tackar vi för fina insatser av Anders Berg, som lämnar styrelsen efter sina 2 år.
Under förmötet, som gick av stapeln en timme innan årsmötets start kl 13:00, kunde alla deltagare testa sin utrustning. SBF gick även igenom 2019 års förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse, samt presenterade verksamhetsinriktning, budget och valberedningens förslag.
- Det var fint att vi, under rådande situation, kunde genomföra årsmötet i en digital miljö. Det fungerade under omständigheterna riktigt bra. Det ger oss möjligheter att prova nya möjligheter att mötas i framtiden. Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog och personalen som gjort ett fantastiskt arbete med detta säger Samuel Lund, generalsekreterare och Jan Åström, omvald ordförande i Svenska Brottningsförbundet.
 
En brottarmatta utan gränser
 
Rekryteringen är i full gång till projekttjänsterna för det Allmänna arvsfondsprojekt, som SBF kommer att driva under tre år. Projektet ska utveckla brottningsverksamheten för barn- och ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Umeå Brottning och Västerås BK deltar i projektet och är först ut med att starta upp. Målet är att 15 klubbar ska kunna erbjuda verksamhet efter projekttidens slut.