Hopp och kraftsamling trots coronakrisens förödelse.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Coronakrisens förödande effekter börjar nu bli tydliga i många delar av världen, och debatten om skuldlättnader och biståndets roll i respons och återhämtning har börjat ta fart. I detta nummer visar vi  bl.a. hur våra samarbetspartner agerar i krisen och hur pandemin påverkar arbetet för klimaträttvisa.

Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med, eller är intresserad av frågor om internationell utveckling och
politik. Brevet innehåller analyser, debattartiklar och exempel på Act Svenska kyrkans påverkansarbete.

Gunnel Axelsson Nycander, redaktör

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
Coronakrisen
Varning för dramatiskt ökad hunger

Redan innan coronakrisen var vi på väg in i det värsta humanitära krisåret sedan andra världskriget. Nu varnar FN för att hungern kommer att öka dramatiskt.

- Det är precis som FN säger, en perfekt storm som blåser upp, säger policychef Eva Ekelund i en kommentar. Jag är otroligt imponerad över hur våra samarbetsorganisationer ställer om och finner lösningar på helt nya situationer. Men jag oroas för att resurserna inte på långa vägar kommer räcka till behoven.

En FN-rapport om effekterna av covid-19 i Afrika pekar på att mellan 300 000 och 3,3 miljoner människor i på kontinenten kommer att dö med anledning av pandemin. Afrikaexpert Siri Troili kommenterar rapporten och berättar om vad Act Svenska kyrkans samarbetspartner gör för att bromsa pandemin. Läs här.
 
Rapporter från samarbetspartner
De sociala och ekonomiska effekterna av coronakrisen blir allt tydligare. Läs en uppdatering av läget i alla länder där Act Svenska kyrkan bedriver långsiktigt arbete.

Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem rustar nu för att kunna ta emot ett större antal coronapatienter. I vanliga fall ges här avancerad cancervård och dialys. Act Svenska kyrkan stödjer sedan många år sjukhusets verksamhet.

Från Filippinerna larmar våra samarbetspartner om hur karantän och utegångsförbud underlättar och ökar övergrepp mot barn som lever i utsatthet.

Samarbetspartner i Indien berättar om hur de stödjer utsatta människor i den kaaotiska situation som uppstått sedan karantän införts och lett till massutvandring till landsbygden.

Coronaviruset slår hårt mot flyktingläger. Act Svenska kyrkans medarbetare Catherine Huser finns på plats i Kenya och vittnar om en svår situation i flyktinglägren som befaras bli värre.
De som bryter karantänsreglerna riskerar att arresteras eller skjutas. Samtidigt svälter många och det brinner i flera av Manillas slumområden. Bilden visar brand i slumområdet Happyland den 18 april. Runt 450 familjer förlorar sina bostäder. Den första av två allvarliga bränder inträffade i Delpan den 15 april. Totalt 700 familjer utan hem. Foto: Gabriela Tondo, Filippinerna.
Lokala grupper aktiveras under coronakrisen
Act Svenska kyrkans partner runt om i världen berättar om hur människor organiserar sig för att möta coronakrisen. Framförallt ser vi det där vi arbetat med initiativet Local2Global, i bland annat Palestina, Haiti, Sudan, Bangladesh, Kenya och Filippinerna. Local2Global handlar om att stärka lokala strukturer och nätverk som kan aktiveras och påbörja olika hjälpinsatser och aktiviteter på ett tidigt stadium i en katastrof. Läs mer här.

Tydligt jämställdhetsperspektiv behövs i all respons på covid-19

Tack vare sin lokala förankring spelar många trosbaserade aktörer en viktig roll för att rädda liv under covid-19-pandemin. Tillsammans med religiösa ledare och trosbaserade aktörer världen över uppmanar Act Svenska kyrkan stater och civilsamhället att genomföra insatser som säkerställer kvinnors och flickors rättigheter och främjar jämställdhet. Läs uttalandet här.
Barn och ungdomar i coronakrisen

Barn och ungdomar är inte riskgrupper, men påverkas ändå starkt av coronakrisen. Mental och existentiell hälsa, diskriminering, våld i nära relationer, sexuellt utnyttjande samt migration och flyktingkris är några frågor som tas upp i ett uttalande från ACT-alliansens ungdomsnätverk.

Läs en blogg av Amanda Björksell, svensk representant och co-chair i nätverket
ACT-alliansen kraftsamlar mot coronapandemin

Act Svenska kyrkan kraftsamlar nu tillsammans med övriga medlemmar inom ACT-alliansen för att möta den globala pandemin. Alliansen har tillsammans en närvaro i över 125 länder och samordnar nu arbetet för att möta behoven. Omkring 12 miljoner dollar beräknas behövas.
Skuldlättnader för att hantera coronakriser

Arbetet för att möta coronapandemin, och den ekonomiska kris som åtgärderna mot smittspridning skapar, måste prioriteras i alla länder. Men många utvecklingsländer är idag svårt skuldtyngda och lägger betydligt mer pengar på att betala skulder än på hälsovård. Detta är orimligt, menar Act Svenska kyrkan i ett upprop tillsammans med mer än hundra organisationer runtom i världen. Uttalandet gjordes inför vårmötena för Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken 14–17 april. Samtidigt undertecknades brev till finansminister Magdalena Andersson och biståndsminister Peter Eriksson, angående de nordisk-baltiska ländernas agerande i dessa organisationers styrelser.
I samband med vårmötena beslutade IMF att ge 25 länder uppskov på sina lånebetalningar till IMF under sex månader, och G20-länderna tog ett mer omfattande initiativ för skuldlättnader som omfattar 77 länder och flera långivare.

Läs Act Svenska kyrkans reaktion på IMF:s skuldlättnader.
 
Läs reaktioner på G20-initiativet från några av Act Svenska kyrkans samarbetspartner Diakonia och EURODAD
Erik Lysén,  Act Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON
Långsiktigt och humanitärt arbete i coronatider

- Hur vi tar oss igenom den här krisen är beroende av hur mycket medmänsklighet vi förmår visa varandra i en svår tid – också på global nivå. Det skriver Act Svenska kyrkan tillsammans med 37 andra medlemmar i CONCORD Sverige i en debattartikel som publicerats i ett stort antal tidningar.

- Vi välkomnar Hans Wallmarks betoning av det globala samarbetets betydelse. Men ställ inte akuta och långsiktiga åtgärder mot varandra. Istället behöver vi diskutera hur vi kan göra biståndet mer snabbfotat, och kombinera det humanitära med det långsiktiga. Det skriver Erik Lysén tillsammans med företrädare för fyra andra biståndsorganisationer i en replik på ett inlägg i Fri Värld av Moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark.

Läs Hans Wallmarks artikel här.
Läs repliken här.
Policychef Eva Ekelund gör ett uttalande om behovet av långsiktigt utvecklingsarbete även under pandemin. Lyssna här.

Act Svenska kyrkan välkomnar beskedet i vårbudgeten om bibehållen biståndsnivå, liksom regeringens beslut att tillfälligt slopa kravet om egeninsats för civilsamhällessorganisationer.
– Beslutet gör det möjligt för många av våra partner att fokusera på det viktigaste – att kunna fortsätta rädda liv, stå upp för de mänskliga rättigheterna och bygga förutsättningar för återhämtning och en hållbar utveckling efter pandemin. Det säger Erik Lysén i ett uttalande.
Klimaträttvisa
Det globala klimatarbetet i skuggan av coronakrisen

Ambitionen i det globala klimatarbetet får inte sänkas när möten skjuts upp. Det säger ACT-alliansens generalsekreterare Rudelmar de Faria i en kommentar till FN:s beslut att skjuta upp årets stora förhandlingsmöten i Bonn och Glasgow. Läs kommentaren här.

I skuggan av coronakrisen pågår just nu en illavarslande utveckling i den globala klimatpolitiken. EU behöver ta täten genom att presentera en ambitiös plan och sätta press på andra länder – och på så sätt skapa en positiv spiral med bra planer. Det skriver Mattias Söderberg, ordförande för klimatarbetet i globala ACT-alliansen i Altinget den 1 april.

Vid klimattoppmötet i Madrid i december anslöt sig Sverige till en pakt för mer ambitiös klimatanpassning – inte minst i världens fattigaste och mest utsatta områden. Coronakrisen får inte göra att vi glömmer pakten från Madrid. De fattigaste länderna behöver nu mer än någonsin hjälp med att bygga upp stabila samhällen så att de bättre kan klara av kristider. En viktig del av pakten från Madrid är att säkerställa att 70 procent av klimatstödet ska komma lokala samhällen till gagn – idag är siffran ca 10 procent. Det skriver Mattias Söderberg,  i Altinget.
Colombia
Gerilla utlyser eldupphör på grund av coronaviruset

Den colombianska gerillan ELN har utlyst en månads eldupphör för att möjliggöra insatser mot coronaviruset. Eldupphöret kommer efter uppmaningar från FN:s Generalsekreterare, kyrkor och civila samhället, inklusive samarbetspartner till Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har uppmärksammat denna nya öppning för fred i Colombia på Twitter och kunde också bidra med en hälsning till en virtuell fredskonferens i Colombia den 17 april. I hälsningen citerade ärkebiskopen Andra Timotheosbrevet (1:7) ”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens” och avslutade med att säga “Colombias förtjänar att leva i fred”.

Läs mer om eldupphöret och hur Act Svenska kyrkan stödjer fredsprocessen här.
Notis på spanska om Antjes hälsning.
 
Kontakt
 
Act Svenska kyrkan har kunskap om utvecklingen i en rad länder och regioner, liksom inom vissa tematiska områden. Tveka inte att ta kontakt med våra experter om du vill ha analyser, synpunkter, eller tips på organisationer som arbetar i våra programländer.
Demokratiskt utrymme 
Johanna Wassholm
@Johannawass


Företag och mänskliga rättigheter
Per Söderberg

Genusrättvis och jämställdhet 
Joanna Lilja
@Jo_Lilja
Helena Nyström

Mänsklig säkerhet 
Mikael Lindgren
@ML62816573

Klimaträttvisa
Margareta Koltai
@KoltaiMargareta
Humanitärt bistånd
Henrik Fröjmark


Religions- och övertygelsefrihet
Coleen Heemskerk

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
Clara Helgesson
Emilie Weiderud
@EmilieWeiderud
Johannes Mokgethi-Heath,
@FrJPHeath

Utvecklingspolitik och social trygghet
Gunnel Axelsson Nycander
@GunnelANycander
 
Nyhetsbrev Internationell utveckling och politik 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan
751 70 Uppsala

www.svenskakyrkan.se/act
Facebook
Linkedin
Twitter

Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223