Kulturrådsbidrag; Fellokaliserade böcker; Streckkodsetiketter; Sommarboken; Poddtips
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nr:3 2020
 
Nätverksträff
Vi har en planerad nätverksträff 5/5. Den kommer inte bli av i fysisk form men vi hoppas kunna få till en digital variant i lite mindre format. Vi behåller samma starttid, 15.00.

Tyvärr innebär restriktioner på grund av Corona att vi inte kan ha introduktionsträffar med nyanställda skolbibliotekarier som vi brukar. Vi har också begränsat våra skolbesök och möten.
Kulturrådsbidrag
Lunds kommun söker årligen statsbidrag från Kulturrådet till inköp av barn- och ungdomslitteratur för skol- och folkbibliotek. Vi har i dagarna fördelat ut potten för 2019. Det har varit lite olika hur pengarna riktats genom åren. Denna gång fördelas bidraget direkt till skolbiblioteken på de skolor som har årskurserna F-3. För de fristående skolorna gäller att vi måste ha fått in underlag på medieanslag. Beställningar ska göras senast 15 maj för de kommunala skolorna. De fristående skolorna lämnar in listor på bokbeställning till SBC senast 10 maj Medieanslagsuppdateringen vi skickat ut nyligen kommer att ligga till grund för ansökan inför statsbidraget 2020 som görs nu i vår.
Läs mer om Kulturrådsbidraget 


Fellokaliserade böcker
Ibland blir det fel när man lägger in nya medier i bibliotekskatalogen. Det händer att ISBN-numret registreras istället för streckkodsetiketten vilket ställer till det eftersom alla exemplar av boken har samma ISBN-nummer. Elever som lånar själva scannar ibland fel etikett och då ser det ut som om de har lånat en bok från en annan skola. Det kan också vara andra fel som uppstår vid lokalisering. Vi kommer att skicka ut listor på de fellokaliseringar vi kan få fram.

Streckkodsetiketter
Skolbibliotekscentralen gör en samlad beställning av streckkodsetiketter för alla kommunala skolor en gång per år. Minsta antal att beställa är 1000 stycken vilket kostar 350 kr (exklusive frakt). Om ni önskar beställa, meddela antal samt skolans faktura- och leveransadress till SBC senast den 7 maj.


Tema skolbibliotek i Skolporten
Skolporten har ett stort avsnitt med tema skolbibliotek i sitt nya nummer och med anledning av Skolportens 20 årsjubileum erbjuds numret fritt.
Läs skolportens skolbibliotekstema

Digital fortbildning
Digiteket är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för de som jobbar på bibliotek. På Digiteket finns en stor mängd kurser och artiklar om exe
mpelvis digitalt läsfrämjande, MIK, digitalt samarbete och mycket mer. Digiteket har byggts av digitala biblioteket i Malmö stad på uppdrag av Kungliga biblioteket.
Till Digiteket
Podd-tips
  • I senaste avsnittet avsnittet av podden Kurage pratar skolbibliotekarien Cilla Dalén om Skolbibliotekens roll och vilken roll skolbiblioteken och skolbibliotekarien spelar för elevers lärande.
  • Flödets senaste avsnitt handlar om Skolbibliotek i Coronatid
  • Statens medieråds podd, Medieborgarpodden, tar i 11 avsnitt upp frågor som källkritik, hat och kränkningar på nätet, algoritmer, desinformation med mera.
  • Specialpedagogiska skolmyndighetens podd Lika värde är en serie om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Litteraturbankens skolbibliotekssidor
Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för alla. Litteraturbanken har samlat material som kan vara speciellt intressant för dig som arbetar på skolbibliotek.
Litteraturbankens skolbibliotekssidor
Sommarboken
Folkbiblioteken anordnar varje år Sommarboken för barn i åldern 6 till 16 år. 12 juni – 31 augusti kan barn mellan 6 och 16 år delta. Affischer kommer att skickas ut och information kommer att läggas på folkbibliotekets hemsida i mitten av maj.